Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Pulmonology

Застосування препарату Ренгалін — новий напрямок у регуляції кашлю
Authors: Кочуєва М.М., д.м.н., професор
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"News of medicine and pharmacy" №10 (728), 2020
Date: 2020.11.12
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual
Майстер-клас «Етіотропна терапія гострого гнійного бронхіту»
Authors: Лектор: Островьский М.М.
Івано-Франківський Національний медичнний Університет

"News of medicine and pharmacy" №4 (716), 2020
Date: 2020.06.02
Categories: Therapy, Pulmonology
Sections: Video
Результаты многоцентрового  клинического наблюдения и оценки эффективности применения препарата Кандибиотик при острых воспалительных заболеваниях среднего уха
Authors: Пухлик С.М.
Профессор, завкафедрой Одесского национального медицинского университета, куратор исследования, г. Одесса, Украина

"News of medicine and pharmacy" №1 (713), 2020
Date: 2020.03.04
Categories: Pulmonology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Обзор рекомендаций Европейского респираторного общества/Американского торакального общества: Ведение пациентов с обострениями хронической обструктивной болезни легких
Authors: Jadwiga A. Wedzicha (ERS co-chair), Marc Miravitlles, John R. Hurst, Peter M.A. Calverley, Richard K. Albert, Antonio Anzueto, Gerard J. Criner, Alberto Papi, Klaus F. Rabe, David Rigau, Pawel Sliwinski, Thomy Tonia, Jørgen Vestbo, Kevin C. Wilson, Jerry A. Krishnan (ATS co-chair)
"News of medicine and pharmacy" №3 (647), 2018
Date: 2019.12.06
Categories: Pulmonology, Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Аспекти лікування інфекцій нижніх дихальних шляхів з погляду клінічних настанов різних країн (бронхіоліт, бронхіт, позагоспітальна пневмонія)
Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №13 (706), 2019
Date: 2019.12.05
Categories: Pulmonology
Sections: Clinical researches
Латентна туберкульозна інфекція: можливості квантиферонового тесту
Authors: Тлустова Т.В. – к.м.н., Кирилова Т.В., Кужко М.М. – д.м.н., професор
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №14 (674), 2018
Date: 2018.11.29
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual
Комплексное лечение круглогодичного аллергического ринита, протекающего  на фоне аллергодерматозов
Authors: Кузнецова Л.В., Литус В.И., Назаренко А.П., Осипова Л.С., Кузнецов А.Г.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" Оториноларингология. Пульмонология. Аллергология (664) 2018 (тематический номер)
Date: 2018.10.17
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Хроническое обструктивное заболевание легких: роль обострений в прогрессировании заболевания и пути преодоления проблемы
Authors: Кочуева М.Н.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

"News of medicine and pharmacy" 4 (609) 2017
Date: 2017.05.11
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual