Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Пульмонология

Характеристика мікробного пейзажу нижніх дихальних шляхів при ускладненій пневмонії в дітей раннього віку
Авторы: Цимбаліста О.Л, Гаріджук Л.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти
Журнал «Здоровье ребенка» 6 (49) 2013
Дата: 2013.10.28
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Педиатрия/Неонатология, Пульмонология
Разделы: Клинические исследования
Роль лейкотриенов в развитии бронхообструктивного синдрома
Авторы: Юлиш Е.И., Чернышева О.Е., Тюрина А.С., Колесникова В.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Журнал «Здоровье ребенка» 5 (48) 2013
Дата: 2013.09.09
Рубрики: Пульмонология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості фізичного розвитку дітей з бронхолегеневою дисплазією
Авторы: Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Харківський національний медичний університет
Журнал «Здоровье ребенка» 3 (46) 2013
Дата: 2013.06.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Пульмонология
Разделы: Клинические исследования
Клинико-диагностические особенности   иммунологической адаптации детей первого года жизни, больных негоспитальной пневмонией
Авторы: Олейник В.С., Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, кафедра пропедевтики детских заболеваний и ухода за больными детьми
Журнал «Здоровье ребенка» 3 (46) 2013
Дата: 2013.06.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Пульмонология, Иммунология
Разделы: Клинические исследования
Патогенетичне значення антимікробних пептидів у реалізації антибактеріального захисту у дітей, хворих на муковісцидоз
Авторы: Леженко Г.О.1, Абатуров О.Є.2, Пашкова О.Є.1, Пантюшенко Л.І.3, 1 Запорізький державний медичний університет, 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 3 КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Журнал «Здоровье ребенка» 3 (46) 2013
Дата: 2013.06.12
Рубрики: Инфекционные заболевания, Педиатрия/Неонатология, Пульмонология
Разделы: Клинические исследования
Markers of unfavorable course of bronchopulmonary dysplasia in children at the present stage
Авторы: G.S. Senatorova, L. M. Chernenko, A. O. Kalinichenko, Kharkiv National Medical University, Department of Pediatrics No.1 and Neonatology
Журнал «Здоровье ребенка» 2 (45) 2013
Дата: 2013.05.08
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Пульмонология
Разделы: Клинические исследования
The role of α-defensins 1-3 in the formation of  antimicrobial protection in children with recurrent bronchitis caused by bacteria of the genus Haemophillus
Авторы: G.O. Lezhenko1, O.E. Abaturov2, O.E. Pashkova1, L.I. Pantyushenko3, 1 Zaporizhzhya State Medical Univescity, 2 SI «Dnipropetrovsk Medical Academy», 3 Zaporizhzhya State Clinical Childrens Hospital
Журнал «Здоровье ребенка» 2 (45) 2013
Дата: 2013.05.08
Рубрики: Инфекционные заболевания, Педиатрия/Неонатология, Пульмонология
Разделы: Клинические исследования
Маркери несприятливого перебігу бронхолегеневої дисплазії в дітей на сучасному етапі
Авторы: Сенаторова Г.С., Черненко Л.М., Калініченко А.О., Харківський національний медичний університет
Журнал «Здоровье ребенка» 2 (45) 2013
Дата: 2013.04.30
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Пульмонология
Разделы: Клинические исследования
Роль α-дефензинів 1–3 у формуванні антимікробного захисту в дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, викликаний бактеріями роду Haemophilus
Авторы: Леженко Г.О.1, Абатуров О.Є.2, Пашкова О.Є.1, Пантюшенко Л.І.3, 1 Запорізький державний медичний університет, 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія», 3 Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня
Журнал «Здоровье ребенка» 2 (45) 2013
Дата: 2013.04.30
Рубрики: Инфекционные заболевания, Педиатрия/Неонатология, Пульмонология
Разделы: Клинические исследования
Патогенетичні механізми розвитку інсулінорезистентності у хворих   на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом
Авторы: Телекі Я.М.1, Христич Т.М.2, Федів О.І.1, Оліник О.Ю.1, 1 Кафедра внутрішньої медицини, 2 Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Газета «Новости медицины и фармации» Гастроэнтерология (451) 2013 (тематический номер)
Дата: 2013.04.11
Рубрики: Гастроэнтерология, Пульмонология
Разделы: Справочник специалиста
Вопросы ранней диагностики хронического обструктивного заболевания легких
Авторы: Ходош Э.М., доцент, председатель Харьковского респираторного сообщества, Потейко П.И., заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии ХМАПО, Sawssen Bеn Аmmar, аспирантка, Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьковская городская клиническая больница № 13
Газета «Новости медицины и фармации» 5 (449) 2013
Дата: 2013.04.08
Рубрики: Пульмонология
Разделы: Справочник специалиста