Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Неврология

Міофасціальні больові синдроми в працівників залізничного транспорту
Авторы: Сушко С.П.(1), Тондій О.Л.(2), Завальна О.П.(2), Тарасова О.І.(1), Забрудська Т.О.(1), Меркулова В.В.(1), Пенькова Л.О.(1), Мороз М.І.(1), Жидков М.В.(1)
1 - Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1, м. Харків, Україна
2 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.11
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Шванома трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування (клінічний випадок і огляд літератури)
Авторы: Дзяк Л.А.(1), Сірко А.Г.(1, 2), Романуха Д.М.(1, 2)
1 - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2 - Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.11
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Клініка, діагностика й лікування VZV-васкулопатій церебральних артерій
Авторы: Мальцев Д.В.(1, 2), Євтушенко С.К.(3), Горбенко В.Ю.(4), Бондарчук О.Л.(4)
1 - Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
3 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
4 - Київська клінічна міська лікарня № 4, м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Применение  топирамата  при пароксизмальных и непароксизмальных состояниях у детей (научный обзор и личное наблюдение)
Авторы: Евтушенко С.К.(1), Сухоносова О.Ю.(1), Омельяненко А.А.(2)
1 - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
2 - Универсальная клиника «Оберіг», г. Киев, Украина

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Леводопа/карбидопа пролонгированного высвобождения в лечении болезни Паркинсона
Авторы: Карабань И.Н.
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Метахроматична лейкодистрофія з шизофреноподібним дебютом (огляд літератури та клінічний випадок)
Авторы: Кирилова Л.Г., Мірошников О.О., Юзва О.О., Радзіховська О.В., Горб А.Л.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Медико-генетичний центр НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, м. Київ, Україна
КП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня», м. Херсон, Україна

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Клініко-неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із фармакорезистентними лицьовими симпаталгіями
Авторы: Посохов М.Ф.(1), Лекомцева Є.В.(1), Горбач Т.В.(2)
1 - Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
2 - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Алгоритм використання комплексу лабораторних біомаркерів у хворих на розсіяний склероз із діагностичною та прогностичною метою
Авторы: Негрич Н.О., Негрич Т.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Авторы: Козявкін В.І., Качмар О.О., Лисович В.І.
Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україн

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Порівняльний аналіз динаміки спастичності паретичної кінцівки щура після травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань з використанням стовбурових клітин мезенхімального і нейрогенного фенотипу
Авторы: Цимбалюк В.І.(1, 2, 4), Медведєв В.В.(2), Сенчик Ю.Ю.(3), Драгунцова Н.Г.(4)
1 - Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
3 - Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна
4 - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал №3 (97), 2018
Дата: 2018.07.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Двобічна негоспітальна пневмонія на тлі розсіяного склерозу і бронхіальної астми
Авторы: Ломей Я.І., Ігнатов О.І., Ломей Ю.Я., Остап’юк В.В.
Стрийська центральна районна лікарня, м. Сколе, Львівська область, Україна

Международный неврологический журнал №2 (96), 2018
Дата: 2018.05.22
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Лечение пациентов с центрогенной лихорадкой с применением препаратов для устранения митохондриальной дисфункции
Авторы: Никонов В.В., Курсов С.В., Белецкий А.В., Иевлева В.И., Феськов А.Э.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
КУЗ «Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова», г. Харьков, Украина

Международный неврологический журнал №2 (96), 2018
Дата: 2018.05.22
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Атипичный рассеянный склероз, вариант Марбурга: клинический случай и обзор
Авторы: Попова Е.В.(1, 2), Брюхов В.В.(3), Бойко А.Н.(1, 2), Кротенкова М.В.(3)
(1) — Межокружное отделение рассеянного склероза на базе ГБУЗ «ГКБ № 24», г. Москва, Россия
(2) — Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия
(3) — ФГБНУ «Научный центр неврологии», г. Москва, Россия

Международный неврологический журнал №2 (96), 2018
Дата: 2018.05.22
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста