Неврология

До витоків зародження, становлення та розвитку дитячої неврологічної служби України1
Авторы: Мартинюк В.Ю.
Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «дитяча неврологія» МОЗ України, директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: История медицины
Вплив нейротрофічних факторів на популяцію серотонінергічних нейронів n.raphe в умовах культивування
Авторы: Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С., Сніцар Н.Д., Шуба І.М.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Фармакотерапия постинсультной депрессии
Авторы: Цюрко Б.О., Пелепейченко А.Ю., Раскалей Д.В., Калюжный Г.В., Махиня О.В.
Клиника неврологии и нейроортопедии, г. Киев, Украина

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Мигрень — вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему
Авторы: Саноева М.Ж.(1), Саидвалиев Ф.С.(2)
(1) — Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института, г. Бухара, Узбекистан
(2) — Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Ранняя диагностика ВИЧ-ассоциированных неврологических нарушений как актуальная проблема в практике невролога
Авторы: Иванова М.Ф.(1, 2), Евтушенко С.К.(3), Семенова А.В.(2), Палагута А.В.(4)
(1) — Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины, г. Киев, Украина
(2) — Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев, Украина
(3) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
(4) — ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Областной клинический центр нейрохирургии и неврологии, г. Ужгород, Украина

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу
Авторы: Віничук С.М.(1), Фартушна О.Є.(2)
(1) — Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Влияние препарата Билобил интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт
Авторы: Кузнецова С.М., Шульженко Д.В., Кузнецов В.В.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Дослідження зв’язку поліморфізмів генів ACE, AGT та FGB із ризиком раннього розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу в популяції осіб, які проживають на території України
Авторы: Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Костюк М.Р., Чопик Н.Г., Галанта О.С., Цюбко О.І., Олексенко Н.П., Дмитренко А.Б., Макарова Т.А., Сніцар Н.Д.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку
Авторы: Міщенко Т.С., Нікішкова І.М., Міщенко В.М., Кутіков Д.О.
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева
Авторы: Скрипченко А.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Международный неврологический журнал 7 (85) 2016
Дата: 2017.01.16
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Место цервикогенной головной боли в Международной классификации  головной боли
Авторы: Сорокин Ю.Н.
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Международный неврологический журнал 7 (85) 2016
Дата: 2017.01.16
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Cакроилеиты. Диагностические капканы
Авторы: Cлободин Т.Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Международный неврологический журнал 7 (85) 2016
Дата: 2017.01.16
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Досвід використання Ньюропентину  для лікування нейропатичного компонента болю в пацієнтів із дорсалгією
Авторы: Орос М.М., Симулик В.В.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Клініка «Водолій», м. Хуст, Україна

Международный неврологический журнал 7 (85) 2016
Дата: 2017.01.16
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология  и лечение боли
Авторы: Свиридова Н.К.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Международный неврологический журнал 7 (85) 2016
Дата: 2017.01.16
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста