Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Фтизиатрия

Стеноз гортани при туберкулезе
Авторы: Разнатовская Е.Н. - Запорожский государственный медицинский университет; Грицова Н.А., Николаева О.Д. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Войтюк И.Н. - Запорожский противотуберкулезный диспансер № 1
Журнал «Медицина неотложных состояний» 4 (59) 2014
Дата: 2014.07.09
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Пульмонология, Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки
Авторы: Крижановський І.Д. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Дніпропетровськ ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ, Україна
Украинский журнал хирургии 1 (24) 2014
Дата: 2014.03.14
Рубрики: Неврология, Хирургия, Фтизиатрия
Разделы: Клинические исследования
Телемедицина во фтизиатрии: оптимизация организации помощи пациентам с химиорезистентным туберкулезом
Авторы: Владзимирский А.В. -  Ассоциация развития украинской телемедицины и электронного здраво­охранения, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Мозговой В.В. - КЛПУ «Областная клиническая туберкулезная больница», г. Донецк
Газета «Новости медицины и фармации» 1-2 (485-486) 2014
Дата: 2014.02.10
Рубрики: Фтизиатрия
Разделы: Новости
Туберкулез периферических лимфатических узлов
Авторы: Потейко П.И., Крутько В.С., Ходош Э.М. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Шевченко О.С. - Харьковский национальный медицинский университет
Газета «Новости медицины и фармации» 1-2 (485-486) 2014
Дата: 2014.02.10
Рубрики: Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз легень у хворих на рецидив туберкульозу: гематологічні та біохімічні особливості
Авторы: Шальмін О.С.1, Ясінський Р.М.1, Растворов О.А.1, Макарович А.Г.2, Яновський А.В.2, 1 Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області, 2 КУ Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер ЗОР
Газета «Новости медицины и фармации» 9 (460) 2013
Дата: 2013.06.11
Рубрики: Инфекционные заболевания, Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Діагностика кістково-суглобового туберкульозу на сучасному етапі розвитку медицини (огляд літератури)
Авторы: Голка Г.Г., Істомін А.Г., Голка Т.Г., Рябов О.В., Сенчева Т.В., Харківський національний медичний університет, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків Харківський обласний протитуберкульозний диспансер
Журнал «Травма» Том 14, №1, 2013
Дата: 2013.04.05
Рубрики: Травматология и ортопедия, Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Туберкулез периферических лимфатических узлов
Авторы: Потейко П.И., Крутько В.С., Шевченко О.С.*, Ходош Э.М., Харьковская медицинская академия последипломного образования, *Харьковский национальный медицинский университет
Журнал «Медицина неотложных состояний» 1 (48) 2013
Дата: 2013.03.18
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Медицина неотложных состояний, Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Иммунологические аспекты туберкулеза
Авторы: Б.В. Норейко, д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Газета «Новости медицины и фармации» 20-22, 2012
Дата: 2013.02.12
Рубрики: Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: С.Б. Норейко, д.м.н., Б.В. Норейко, д.м.н., профессор Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Газета «Новости медицины и фармации» 5(209) 2007
Дата: 2009.10.23
Рубрики: Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: Б.В. НОРЕЙКО, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Журнал «Здоровье ребенка» 5(14) 2008
Дата: 2009.02.20
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: Б.В. НОРЕЙКО, д.м.н., профессор ДонНМУ им. М. Горького
Газета «Новости медицины и фармации» 19(261) 2008
Дата: 2009.01.20
Рубрики: Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: Б.В. Норейко, д.м.н., профессор ДонНМУ им. М. Горького
Газета «Новости медицины и фармации» 17(257) 2008
Дата: 2008.12.24
Рубрики: Фтизиатрия
Разделы: Справочник специалиста