Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Pulmonology

Эхинацея композитум С — биорегуляционный подход при заболеваниях дыхательных путей
Authors: Попович С.В.
Украинская академия биологической медицины, г. Киев

"News of medicine and pharmacy" 12 (547) 2015
Date: 2015.12.16
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual
Особливості респіраторної системи недоношеного новонародженого
Authors: Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Лапшин В.Ф., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В.
Харківський національний медичний університет

"News of medicine and pharmacy" 12 (547) 2015
Date: 2015.12.16
Categories: Pediatrics/Neonatology, Family medicine/Therapy, Pulmonology
Коронавірусні інфекції: загроза людству з Близького Сходу спричинена MERS-CoV?
Authors: Дуда О.К., д.м.н., професор, Коцюбайло Л.П.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

"News of medicine and pharmacy" Аллергология. Пульмонология. Антимикробная и противовирусная терапия (555) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.12.15
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Сурфактант (компоненти, синтез, функції)
Authors: Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Лапшин В.Ф., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В.
Харківський національний медичний університет

"News of medicine and pharmacy" 11 (544) 2015
Date: 2015.12.09
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Medical education
Сучасні погляди на онтогенез респіраторної системи.
Authors: Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Лапшин В.Ф., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В.
Харківський національний медичний університет

"News of medicine and pharmacy" 10 (543) 2015
Date: 2015.11.03
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches, Specialist manual
Хронічне обструктивне захворювання легень: проблеми діагностики та лікування
Authors: Радченко О.М. — д.м.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
"News of medicine and pharmacy" 5 (534) 2015
Date: 2015.05.27
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual
Гранулематоз Вегенера (распространенность, причина, диагностика, собственные наблюдения)
Authors: Крутько В.С., д.м.н., профессор, Потейко П.И., к.м.н., доцент., Ходош Э.М., к.м.н., доцент — Харьковская медицинская академия последипломного образования; Харьковская городская клиническая больница № 13
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Глутаміл-цистеїніл-гліцин динатрію як препарат для корекції біохімічних порушень в організмі та можливості його застосування при хіміорезистентному туберкульозі легень
Authors: Шальмін О.С., Ясінський Р.М. - Запорізький державний медичний університет; Левіч А.В. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Особенности клинической картины бронхиальной астмы у лиц пожилого возраста
Authors: Баринов С.С., ассистент кафедры пульмонологии и фтизиатрии, Боев С.С., к.м.н., доцент кафедры кардиологии, Дедова В.О., к.м.н., ассистент кафедры кардиологии — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»; Яценко О.В. — аспирант кафедры внутренних болезней № 3, Запорожский государственный медицинский университет
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Клінічні форми хронічної Епштейна — Барр вірусної інфекції: питання сучасної діагностики та лікування
Authors: Дуда О.К., Колесник Р.О., Окружнов М.В., Бойко В.О. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Кропив’янка — актуальна проблема клінічної алергології
Authors: Гацька Д.О., Корицька І.В. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
К развитию приватной аллергологии в Украине
Authors: Бобело О.Л., Стремедловский Б.А., Чирка О.В., Корицкая И.В., Суркова Н.Н. — Аллерго-иммунологический центр ООО «Аллергоцентр-КПП»
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Специфика аллергологии
Authors: Пухлик Б.М. — профессор, президент Ассоциации аллергологов Украины
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual