Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Pulmonology

Гранулематоз Вегенера (распространенность, причина, диагностика, собственные наблюдения)
Authors: Крутько В.С., д.м.н., профессор, Потейко П.И., к.м.н., доцент., Ходош Э.М., к.м.н., доцент — Харьковская медицинская академия последипломного образования; Харьковская городская клиническая больница № 13
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Глутаміл-цистеїніл-гліцин динатрію як препарат для корекції біохімічних порушень в організмі та можливості його застосування при хіміорезистентному туберкульозі легень
Authors: Шальмін О.С., Ясінський Р.М. - Запорізький державний медичний університет; Левіч А.В. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Особенности клинической картины бронхиальной астмы у лиц пожилого возраста
Authors: Баринов С.С., ассистент кафедры пульмонологии и фтизиатрии, Боев С.С., к.м.н., доцент кафедры кардиологии, Дедова В.О., к.м.н., ассистент кафедры кардиологии — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»; Яценко О.В. — аспирант кафедры внутренних болезней № 3, Запорожский государственный медицинский университет
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Клінічні форми хронічної Епштейна — Барр вірусної інфекції: питання сучасної діагностики та лікування
Authors: Дуда О.К., Колесник Р.О., Окружнов М.В., Бойко В.О. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Кропив’янка — актуальна проблема клінічної алергології
Authors: Гацька Д.О., Корицька І.В. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
К развитию приватной аллергологии в Украине
Authors: Бобело О.Л., Стремедловский Б.А., Чирка О.В., Корицкая И.В., Суркова Н.Н. — Аллерго-иммунологический центр ООО «Аллергоцентр-КПП»
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Специфика аллергологии
Authors: Пухлик Б.М. — профессор, президент Ассоциации аллергологов Украины
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Особливості атопічної реактивності у школярів, хворих на тяжку бронхіальну астму
Authors: Марусик У.І. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Child`s Health" 8 (59) 2014
Date: 2015.03.02
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Кровохарканье: диагностические аспекты
Authors: Ходош Э.M. - доцент, член Европейского и председатель Харьковского респираторного общества, Потейко П.И. - доцент, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии, Крутько В.С. - д.м.н., профессор - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Харьковская городская клиническая больница № 13
"News of medicine and pharmacy" 19 (517) 2014
Date: 2015.01.23
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual
Особливості синдрому системної запальної відповіді у хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз
Authors: Шальмін О.С., Ясінський Р.М. - Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області; Лукомська В.М. - КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер ЗОР»; Носач С.Г., Кучер Т.В. - Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області
"Emergency medicine" 6 (61) 2014
Date: 2015.01.21
Categories: Medicine of emergency, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Особенности базисной терапии бронхиальной астмы в зависимости от коморбидных заболеваний
Authors: Ходош Э.М. - доцент, член Европейского и председатель Харьковского респираторного обществ Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьковская городская клиническая больница № 13
"News of medicine and pharmacy" 17 (513) 2014
Date: 2015.01.16
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual