Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Family medicine/Therapy

Authors: Т.Д. ЗВЯГИНЦЕВА, И.И. ШАРГОРОД, Харьковская медицинская академия последипломного образования
"Emergency medicine" 4(11) 2007
Date: 2007.10.09
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Authors: Г.І. БОЙЧУК, начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації; Л.М. БОРИШКЕВИЧ
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.08
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: News
Authors: Б.И. ГОЛОБОРОДЬКО, к.м.н., заведующий отделением интенсивной терапии кардиологического профиля Одесской городской клинической больницы № 3
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.08
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Memory pages
Authors: Л.М. ІВАНОВА, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медичного університету; І.В. ЛОСКУТОВА, д.м.н., доцент кафедри клінічної імунології та медичної генетики Луганського державного медичного університету; Г.С. ЛІПАТНІКОВА, асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медичного університету
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.08
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: О.В. СИНЯЧЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.08
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: ВАСИЛЬ НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Medicine. Doctors. Society
Authors: А.В. ЯГЕНСЬКИЙ, д.м.н., професор, І.М. СІЧКАРУК; Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Ю.В. ЛОБЗИН, Н.И. ЛЬВОВ, А.А. КОЛОКОЛЬЦОВ, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург,ГНЦ ВБ «Вектор», ЗАО «Вектор-Медика», Новосибирск
"News of medicine and pharmacy" 14(220) 2007
Date: 2007.09.24
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: С.Г. Бурчинский, Институт геронтологии АМН Украины, г. Киев
"News of medicine and pharmacy" 14(220) 2007
Date: 2007.09.24
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Specialist manual
Authors: Е.А. БЕДЕНКО, А.Ю. СЕРЕГИН , Харьковская медицинская академия последипломного образования, Международный Соломонов университет, Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Центр частного права
"Emergency medicine" 3(10) 2007
Date: 2007.09.18
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Legal advice
Authors: Н.А. МАЗУР, РМА последипломного образования, г. Москва
"Emergency medicine" 3(10) 2007
Date: 2007.09.17
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Authors: Э.Я. ФИСТАЛЬ, В.М. НОСЕНКО Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького
"Emergency medicine" 3(10) 2007
Date: 2007.09.17
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: А.C. Cенаторова Государственный медицинский университет (ректор проф. В.Н. Лессовой), кафедра госпитальной педиатрии (заведующая кафедрой проф. А.С. Сенаторова), г. Харьков
"Child`s Health" 1(1) 2006
Date: 2007.08.21
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual