Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 6 (49) 2013

Back to issue

XV Сідельниковські читання

Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково­практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2013 році», що затверджений МОЗ України та НАМН України, XV щорічна Всеукраїнська науково­практична конференція «Актуальні питання педіатрії» — Сідельниковські читання відбулася 19–20 вересня 2013 року. Цьогорічні читання у зв’язку з 85­річчям із дня народження видатного українського вченого, клініциста й педагога, члена­кореспондента АМН СРСР, РАМН, НАН та АМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова були проведені на його батьківщині, у м. Харкові.

У роботі форуму взяли участь понад 600 педіатрів та сімейних лікарів з усіх областей України. Були обговорені пріоритетні завдання педіатричної науки в контексті реформування галузі охорони здоров’я, питання догляду за здоровою дитиною та її вигодовування, проблеми діагностики, лікування та профілактики поширених захворювань дитячого віку.

Конференцію було відкрито привітаннями від Міністерства охорони здоров’я України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Асоціації педіатрів України, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Харківського національного медичного університету.

З програмною доповіддю «Пріоритетні завдання педіатричної науки в контексті реформування галузі охорони здоров’я» (автори О.К. Толстанов, М.С. Осійчук, В.Ф. Москаленко, О.П. Волосовець, А.В. Терещенко) виступив заступник директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки, начальник відділу освіти та науки МОЗ України, член­кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець. Було підкреслено значення безперервного професійного розвитку дитячих та сімейних лікарів для розв’язання актуальних проблем медицини дитинства, якісного виконання завдань із розбудови галузі, що визначені керівництвом країни.

Значну увагу учасників конференції викликали доповіді науковців, що були присвячені досвіду роботи мережі створених у рамках Національного проекту «Нове життя» перинатальних центрів, досвіду застосування сучасних технологій надання медичної допомоги новонародженим та дітям раннього віку, у тому числі із спадковою та інфекційною патологією, що обумовило суттєве зменшення у країні малюкової смертності протягом останніх трьох років.

З великою увагою численна аудиторія слухала програмні наукові доповіді академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника, члена­кореспондента НАМН України, професора О.Я. Гречаніної, члена­кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця, члена­кореспондента НАМН України, професора М.Л. Аряєва.

У роботі читань взяли активну участь головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча імунологія» професор Л.І. Чернишова, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитячі інфекційні хвороби» професор С.О. Крамарьов, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча гастроентерологія» професор О.Г. Шадрін, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «підліткова терапія» професор Г.В. Бекетова, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча пульмонологія» професор В.Ф. Лапшин. Їх доповіді віддзеркалювали сучасний стан та визначали шляхи розвитку вітчизняної педіатричної науки й практики, особливо акцентували увагу слухачів на важливості імунопрофілактики в педіатрії, необхідності використання в роботі відомостей доказової медицини.

Під головуванням головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «дитяча кардіоревматологія», члена­кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця було проведено окреме секційне засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» зі звітами головних позаштатних дитячих кардіоревматологів департаментів (управлінь) охорони здоров’я.

У цілому було проведено 4 пленарних засідання, 3 наукових симпозіуми, 2 секційних засідання та методичну нараду з викладання педіатрії. Вони охопили 101 усну доповідь та цілу низку стендових повідомлень.

Зокрема, з особливою цікавістю аудиторія сприймала доповідь директора Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Ю.В. Сороколата «Система медико­соціального супроводу дітей, народжених із дуже малою масою тіла», майстер­клас для лікарів професора С.П. Кривопустова «Антибіотикотерапія респіраторних інфекцій у дітей: у фокусі уваги антибіотикорезистентність та безпека» (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), доповіді професорів О.М. Охотнікової, Г.В. Бекетової, Д.Д. Іванова, Т.В. Марушко (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика), Л.В. Квашніної, О.Г. Шадріна (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»), Я.Ф. Кутасевич (ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»), О.Є. Абатурова, Ю.К. Больбота, В.О. Кондратьєва, С.І. Ільченко (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»), Н.В. Нагорної, Є.І. Юліша, В.М. Буряка, Т.П. Борисової (Донецький національний медичний університет імені М. Горького), Т.О. Крючко, В.І. Похилька (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»), В.І. Поповича (ДВНЗ «Івано­Франківський національний медичний університет»), Г.О. Леженка (Запорізький державний медичний університет), О.Є. Третьякової (Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського), О.Є. Федорців (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Георгієвського) та інших.

На секційному засіданні «Впровадження результатів наукових досліджень у практику» були докладно проаналізовані фрагменти дисертаційних досліджень, зокрема робіт, виконаних під науковим керівництвом професорів Ю.В. Марушка (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) та Г.С. Сенаторової (Харківській національний медичний університет). Обговорені численні стендові доповіді науковців.

21 вересня 2013 року відбулася науково­методична нарада з актуальних питань викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах МОЗ України. Зокрема, під час наради були обговорені сучасні стандарти підготовки лікарів, звіти заві­дувачів опорними кафедрами педіатрії. З доповіддю «Сучасні завдання вищої медичної освіти в Україні» виступив член­кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець. Активну участь в роботі наради взяли член­кореспондент НАМН України, професор М.Л. Аряєв, професори В.В. Бережний, Є.В. Прохоров, Ю.В. Марушко та інші.

Сідельниковські читання виконують велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Вони спрямовані на вирішення сучасних проблем медицини дитинства нашої держави. І надалі вони також будуть щорічними, а вшанування пам’яті людини, ім’я якої золотими літерами занесене в історію вітчизняної педіатрії, буде сприяти покращенню здоров’я дітей.Back to issue