Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 6 (49) 2013

Back to issue

До ювілею доктора медичних наук, професора Таміли Василівни Сорокман

Коли хвороби знищують дотла

І тіло, й душу, і життя безцінне,

Ви спішите на подиху крила,

В серця несете вічне і безцінне.

Коли остання мрія догора

І тоне, наче човник без весельця,

Ви несете розради і добра

У келихах любові свого серця.

Нелегко в світі зла і суєти

Буть лікарем із щирою душею.

Та світ, як пацієнт, жде доброти,

І щирості, що напува пустелю.

Хай бог дає Вам сили і щедрот,

І перемог на цій стежині болю,

І пацієнтів гарних, й нагород,

Ще вищих і освячених любов’ю.

Марія ЛАЗАРОВИЧ

 

У цьому році святкує свій ювілей чарівна Жінка, гарний Учитель, чудовий Лікар, талановитий Науковець, справедливий Керівник, декан медичного факультету № 4 Буковинського державного медичного університету, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики, доктор медичних наук, професор Таміла Василівна Сорокман.

Таміла Василівна народилася в мальовничому селі Непоротове, що на березі Дністра, Сокирянського району Північної Буковини. Після закінчення на відмінно 8­го класу свідомо обрала шлях медика, вступивши до Вашківецького медичного училища Чернівецької області. Трудову діяльність розпочала операційною медичною сестрою хірургічного відділення Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні № 1.

У 1985 році з відзнакою закінчила педіатричний факультет Чернівецького державного медичного інституту, за роки навчання в якому активно займалася науковою роботою в напрямку неонатології й нутриціології та продовжувала практичну діяльність у хірургічному відділенні дитячої лікарні. За успіхи в навчанні та науковій роботі була відзначена адміністрацією інституту та отримувала Ленінську стипендію. Після закінчення інституту Таміла Василівна працювала дільничним педіатром у м. Херсоні. Її не полишало прагнення до наукової праці, і в 1989 році Таміла Василівна вступила до аспірантури за спеціальністю «педіатрія» при Запорізькому державному медичному інституті, де під керівництвом доктора медичних наук, професора Т.К. Набухотного блискуче захистила кандидатську дисертацію на тему «Пептидні гормони грудного молока та їх роль у постнатальній адаптації новонароджених». З 1991 по 1995 р. працювала асистентом кафедри педіатрії Вінницького державного медичного університету та лікарем­гастроентерологом гастронефрологічного відділення Вінницької обласної дитячої лікарні. У складі бригад лікарів надавала медичну допомогу населенню в осередку радіаційного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС.

З 1996 року, повернувшись до аlma mater (Буковинська державна медична академія, колишній Чернівецький медичний інститут), працювала доцентом кафедри пропедевтики дитячих хвороб та клінічним куратором гастроентерологічного відділення міської дитячої клінічної лікарні. У 1999 році захистила докторську дисертацію на тему «Моніторинг стану здоров’я дітей, які постійно проживають у зоні тривалої дії малих доз іонізуючого випромінення» (науковий консультант — д.м.н., професор Т.К. Набухотний), а у 2001 році їй присвоєно вчене звання професора.

У 2000 році у зв’язку з реорганізацією навчального процесу в Буковинській державній медичній академії було створено нову кафедру — факультетської педіатрії та медичної генетики, яку очолила Таміла Василівна. Основні напрямки роботи кафедри — дитяча гастроентерологія, ендокринологія та медична генетика. Під керівництвом Т.В. Сорокман кафедрою виконано 3 науково­дослідні роботи з дитячої гастроентерології та медичної генетики, одна з яких — за державним замовленням МОЗ України. На даний час кафедра продовжує обраний напрямок наукової діяльності, виконуючи науково­дослідну роботу на тему «Оптимізація діагностики та лікування гелікобактер­асоційованих захворювань гастродуоденальної ділянки в дітей». Очолювана Т.В. Сорокман кафедра є опорною з підготовки фахівців за спеціальністю «медична психологія» з дисципліни «Медична генетика». Під керівництвом професора Т.В. Сорокман захищено 1 докторську дисертацію, 9 кандидатських дисертацій, 18 магістерських кваліфікаційних робіт, виконуються ще 2 кандидатські дисертації та 2 магістерські роботи. Кафедра тісно співпрацює із науковцями США, Іспанії, Німеччини, Румунії, Російської Федерації.

Ювілярка входить до складу редакційної ради наукового журналу «Здоров’я дитини» (Україна), редакційної колегії наукових журналів «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» (Україна) та International Journal of Biomedicinе (США).

Таміла Василівна є автором понад 500 наукових та навчально­методичних праць, 6 монографій, 2 підручників: «Дитячі хвороби» (у двох книгах) та «Клінічна генетика», 14 навчально­методичних посібників, 3 методичних рекомендацій МОЗ України, численних раціоналізаторських пропозицій, деклараційних патентів, нововведень, інформаційних листів, які з глибокою вдячністю у своїй повсякденній праці використовують науковці, лікарі, студенти. Праці професора Т.В. Сорокман широко цитуються як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Таміла Василівна є активним учасником конгресів, з’їздів, конференцій в Україні та за її межами. Ії доповіді викликають жвавий інтерес у колег­науковців та практичних лікарів.

Професор Т.В. Сорокман є заступником голови спеціалізованої вченої ради за спеціальностями «патологічна фізіологія» та «педіатрія» при Буковинському державному медичному університеті, очолює Асоціацію дитячих гастроентерологів Чернівецької області, є членом Європейської асоціації педіатрів, Асоціації педіатрів та дитячих гастроентерологів України.

З 2001 року професор Таміла Василівна Сорокман обіймає посаду декана медичного факультету № 4 Буковинського державного медичного університету. Її щиро цінують і глибоко поважають адміністрація та професорсько­викладацький склад навчального закладу, студенти та колеги за чуйне ставлення, слушні поради, об’єктивність прийнятих рішень.

Таміла Василівна займається активною практичною діяльністю. Має вищі кваліфікаційні категорії з педіатрії та дитячої гастроентерології. «Лікар від бога, — саме так про неї говорять не лише батьки маленьких пацієнтів, а й колеги, цінуючи її професіоналізм та неодноразову безвідмовну допомогу в багатьох безвихідних ситуаціях. Професор Т.В. Сорокман є науковим керівником та консультантом 7 відділень обласної дитячої клінічної лікарні. Педіатри, лікарі загальної практики сімейної медицини, генетики, дитячі хірурги та анестезіологи охоче навчаються на курсах тематичного удосконалення, започаткованих Тамілою Василівною.

Неодноразово професор Таміла Василівна Сорокман нагороджувалася почесною грамотою МОЗ України, грамотами Буковинського державного медичного університету,  Чернівецької міської та обласної ради, Департаментів охорони здоров’я міської та обласної державних адміністрацій Буковини, вона є лауреатом премій імені Володимира Залозецького та Юрія Федьковича.

Шановна наша, дорога Таміло Василівно! Щиро вітаємо Вас із ювілеєм! Бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, подальших науково­педагогічних звершень та гарних учнів. Нехай Ваш досвід, знання та вміння завжди залишаються для нас прикладом і стимулом до праці та життя.

 

Із вдячністю та низьким уклоном,

 колектив кафедри педіатрії та медичної генетики

Буковинського державного медичного університету, колеги, студенти Back to issue