Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 2 (53) 2014

Back to issue

Вітаємо з ювілеєм Ольгу Кузьмівну Головко!

Статья опубликована на с. 131

Ольга Кузьмівна Головко, к.м.н., доцент кафедри неонатології ННІПО, народилась 2 травня 1944 року в Зеленому Місті Горьківської області в Росії. У 1951–1961 рр. навчалась у середній школі № 17 м. Артемівська, яку закінчила з золотою медаллю.

У 1961 р. вступила до Сталінського державного медичного інституту ім. М. Горького на педіатричний факультет та закінчила його в 1967 р. Із 1967 р. — старший лаборант кафедри факультетської педіатрії. У 1968–1970 рр. навчалася в клінічній ординатурі при тій же кафедрі.

З 1970 р. — асистент кафедри факультетської, а потім госпітальної педіатрії.

У 1972 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Активність ферментів гліколізу і пентозофосфатного циклу в дітей перших 3 років життя в нормі і патології».

Із 1986 р. і донині — доцент кафедри неонатології ННІПО ДонНМУ ім. М. Горького.

О.К. Головко відповідає на кафедрі за навчально-методичну роботу, є головним укладачем усіх навчально-методичних програм та типових навчальних планів тематичних та передатестаційних циклів для лікарів-курсантів, інтернів, які навчаються на кафедрі неонатології. За завданням МОН України брала участь у складанні навчально-методичної програми з клінічної ординатури та спеціалізації за фахом «неонатологія». На кафедрі курирує групи лікарів-курсантів, постійно проводить тематичні практичні заняття, семінари, регулярно відновлює лекційний матеріал.

З травня 1999 р. — інструктор навчально-методичного центру первинної реанімації новонароджених. Має вищу категорію з неонатології і спеціалізацію з реанімації та анестезіології.

О.К. Головко є головним консультантом відділення патології та реанімації новонароджених ОДКЛ м. Донецька, де знаходяться діти з соматичною, хірургічною патологією, а також позаштатним консультантом судово-медичної експертизи, медико-генетичного центру Донецької області. Постійно бере участь у клініко-патологоанатомічних, клінічних конференціях на рівні ОДКЛ, координаційних радах, які проводять управління охорони здоров’я міста та області. Рецензує історії хвороб тяжких клінічних випадків та померлих дітей. За завданням Обласного організаційно-методичного відділення та УЗДО регулярно бере участь у перевірці роботи родопомічних закладів області, надає консультативну допомогу відділенням новонароджених пологових будинків і регіональних центрів міста та області. 

Науковий напрямок: невідкладні стани, перинатальна інфекція, інтенсивна терапія і реанімація новонароджених. Неодноразово виступала з доповідями на республіканських, міжреспубліканських, регіональних, міських науково-практичних конференціях та конгресах. Автор понад 180 наукових праць, із них з питань педагогіки — 49, має 12 раціоналізаторських пропозицій.

У 2012 р. за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я новонароджених в Україні та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України.

Доцент О.К. Головко — висококваліфікований лікар-неонатолог, педагог, науковий співробітник, досвідчений організатор охорони здоров’я. Має повагу серед лікарів області, медичного персоналу базових лікувальних закладів, неодноразово відзначалася заохочувальними наказами і преміями за сумлінну роботу. Back to issue