Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 2 (53) 2014

Back to issue

Вітаємо з ювілеєм Ольгу Кузьмівну Головко!

Статья опубликована на с. 131

Ольга Кузьмівна Головко, к.м.н., доцент кафедри неонатології ННІПО, народилась 2 травня 1944 року в Зеленому Місті Горьківської області в Росії. У 1951–1961 рр. навчалась у середній школі № 17 м. Артемівська, яку закінчила з золотою медаллю.

У 1961 р. вступила до Сталінського державного медичного інституту ім. М. Горького на педіатричний факультет та закінчила його в 1967 р. Із 1967 р. — старший лаборант кафедри факультетської педіатрії. У 1968–1970 рр. навчалася в клінічній ординатурі при тій же кафедрі.

З 1970 р. — асистент кафедри факультетської, а потім госпітальної педіатрії.

У 1972 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Активність ферментів гліколізу і пентозофосфатного циклу в дітей перших 3 років життя в нормі і патології».

Із 1986 р. і донині — доцент кафедри неонатології ННІПО ДонНМУ ім. М. Горького.

О.К. Головко відповідає на кафедрі за навчально-методичну роботу, є головним укладачем усіх навчально-методичних програм та типових навчальних планів тематичних та передатестаційних циклів для лікарів-курсантів, інтернів, які навчаються на кафедрі неонатології. За завданням МОН України брала участь у складанні навчально-методичної програми з клінічної ординатури та спеціалізації за фахом «неонатологія». На кафедрі курирує групи лікарів-курсантів, постійно проводить тематичні практичні заняття, семінари, регулярно відновлює лекційний матеріал.

З травня 1999 р. — інструктор навчально-методичного центру первинної реанімації новонароджених. Має вищу категорію з неонатології і спеціалізацію з реанімації та анестезіології.

О.К. Головко є головним консультантом відділення патології та реанімації новонароджених ОДКЛ м. Донецька, де знаходяться діти з соматичною, хірургічною патологією, а також позаштатним консультантом судово-медичної експертизи, медико-генетичного центру Донецької області. Постійно бере участь у клініко-патологоанатомічних, клінічних конференціях на рівні ОДКЛ, координаційних радах, які проводять управління охорони здоров’я міста та області. Рецензує історії хвороб тяжких клінічних випадків та померлих дітей. За завданням Обласного організаційно-методичного відділення та УЗДО регулярно бере участь у перевірці роботи родопомічних закладів області, надає консультативну допомогу відділенням новонароджених пологових будинків і регіональних центрів міста та області. 

Науковий напрямок: невідкладні стани, перинатальна інфекція, інтенсивна терапія і реанімація новонароджених. Неодноразово виступала з доповідями на республіканських, міжреспубліканських, регіональних, міських науково-практичних конференціях та конгресах. Автор понад 180 наукових праць, із них з питань педагогіки — 49, має 12 раціоналізаторських пропозицій.

У 2012 р. за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я новонароджених в Україні та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України.

Доцент О.К. Головко — висококваліфікований лікар-неонатолог, педагог, науковий співробітник, досвідчений організатор охорони здоров’я. Має повагу серед лікарів області, медичного персоналу базових лікувальних закладів, неодноразово відзначалася заохочувальними наказами і преміями за сумлінну роботу. Back to issue