Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 15, №3, 2014

Back to issue

Двохетапне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням прес-форм для інтраопераційного виготовлення спейсерів

Authors: Васильчишин Я.М., Васюк С.В., Процюк В.В.

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Статья опубликована на с.  128

Зростання кількості операцій первинного ендопротезування кульшового та колінного суглобів у світі та в Україні неминуче призводить до збільшення абсолютної кількості ускладнень, зокрема перипротезної інфекції (ППІ). За даними сучасної літератури, її частота становить від 0,5 до 3,0 %. В абсолютних цифрах це сотні і тисячі хворих.

Мета роботи. Підвищення ефективності двохетапного ревізійного ендопротезування (ДРЕ) кульшового суглоба шляхом розробки прес-форм для інтраопераційного виготовлення спейсерів.

Нами вдосконалено технологію ДРЕ кульшового суглоба з використанням інтраопераційного виготовлення армованих антибіотикових спейсерів за допомогою розроблених металевих прес-форм семи типорозмірів, що дозволяє додавати до цементу високі дози антибіотиків відповідно до антибіотикограми пацієнта. При цьому вибір антибіотиків та їх комбінацій значно ширший порівняно з доступними у продажу готовими спейсерами.

У процесі виконання роботи нами обстежено 49 хворих, оперованих у Центрі травматології та ортопедії м. Чернівці з 2009 по 2013 рік, яким було здійснено ДРЕ з приводу ППІ кульшового суглоба. Середній вік хворих становив 61,3 ± 12,9 року (від 22 до 81 років).

За класифікацією Fitzgerald-Tsukayama обстежені нами пацієнти розподілялися таким чином: І тип — 1, ІІ — 44, ІІІ — 4, хворі IV типу не увійшли до нашого дослідження.

Застосування розробленої нами технології інтраопераційного виготовлення спейсера із застосуванням прес-форм має ряд переваг: дозволяє швидко виготовити під час операції спейсер потрібного розміру; головка спейсера має ідеально сферичну форму та гладеньку поверхню; завдяки армуючим спицям спейсер набуває достатньої механічної міцності, що дозволяє пацієнту дотримуватися активного рухового режиму; виготовлення спейсера з використанням прес-форми виконує операційна медсестра, що економить операційний час хірурга; до цементу додають високі дози антибіотиків з урахуванням даних антибіотикограми конкретного пацієнта.

Проведений аналіз віддалених результатів двохетапного ревізійного ендопротезування кульшового суглоба у 38 пацієнтів показав, що застосування розробленої технології дозволило досягти ерадикації інфекції та отримати добрі функціональні результати лікування ППІ у 89,5 % випадків. Середня оцінка у них становила 87,18 ± 6,44 бала за Harris Hip Score.

Таким чином, удосконалена нами методика ДРЕ кульшового та колінного суглобів вигідно відрізняється від загальноприйнятої завдяки можливості вибору дози та комбінації антибіотиків, простоті у виконанні та відсутності необхідності постійно мати набір готових спейсерів усіх типорозмірів при невисокій частоті таких операцій та обмежених термінах зберігання.


Similar articles

Experimental study of the strength of bone cement depending on the antibiotic content
Authors: Дігтяр А.В.(1), Карпінський М.Ю.(2), Карпінська О.Д.(2)
1 - ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 20, №1, 2019
Date: 2019.03.26
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Помилки та ускладнення ревізійного протезування у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба
Authors: Гайко Г.В., Торчинський В.П., Сулима О.М., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І., Калашніков О.В., Нізалов Т.В., Галузинський А.А., Козак Р.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 15, №1, 2014
Date: 2014.04.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue