Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 15, №3, 2014

Back to issue

Двохетапне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням прес-форм для інтраопераційного виготовлення спейсерів

Authors: Васильчишин Я.М., Васюк С.В., Процюк В.В.

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Статья опубликована на с.  128

Зростання кількості операцій первинного ендопротезування кульшового та колінного суглобів у світі та в Україні неминуче призводить до збільшення абсолютної кількості ускладнень, зокрема перипротезної інфекції (ППІ). За даними сучасної літератури, її частота становить від 0,5 до 3,0 %. В абсолютних цифрах це сотні і тисячі хворих.

Мета роботи. Підвищення ефективності двохетапного ревізійного ендопротезування (ДРЕ) кульшового суглоба шляхом розробки прес-форм для інтраопераційного виготовлення спейсерів.

Нами вдосконалено технологію ДРЕ кульшового суглоба з використанням інтраопераційного виготовлення армованих антибіотикових спейсерів за допомогою розроблених металевих прес-форм семи типорозмірів, що дозволяє додавати до цементу високі дози антибіотиків відповідно до антибіотикограми пацієнта. При цьому вибір антибіотиків та їх комбінацій значно ширший порівняно з доступними у продажу готовими спейсерами.

У процесі виконання роботи нами обстежено 49 хворих, оперованих у Центрі травматології та ортопедії м. Чернівці з 2009 по 2013 рік, яким було здійснено ДРЕ з приводу ППІ кульшового суглоба. Середній вік хворих становив 61,3 ± 12,9 року (від 22 до 81 років).

За класифікацією Fitzgerald-Tsukayama обстежені нами пацієнти розподілялися таким чином: І тип — 1, ІІ — 44, ІІІ — 4, хворі IV типу не увійшли до нашого дослідження.

Застосування розробленої нами технології інтраопераційного виготовлення спейсера із застосуванням прес-форм має ряд переваг: дозволяє швидко виготовити під час операції спейсер потрібного розміру; головка спейсера має ідеально сферичну форму та гладеньку поверхню; завдяки армуючим спицям спейсер набуває достатньої механічної міцності, що дозволяє пацієнту дотримуватися активного рухового режиму; виготовлення спейсера з використанням прес-форми виконує операційна медсестра, що економить операційний час хірурга; до цементу додають високі дози антибіотиків з урахуванням даних антибіотикограми конкретного пацієнта.

Проведений аналіз віддалених результатів двохетапного ревізійного ендопротезування кульшового суглоба у 38 пацієнтів показав, що застосування розробленої технології дозволило досягти ерадикації інфекції та отримати добрі функціональні результати лікування ППІ у 89,5 % випадків. Середня оцінка у них становила 87,18 ± 6,44 бала за Harris Hip Score.

Таким чином, удосконалена нами методика ДРЕ кульшового та колінного суглобів вигідно відрізняється від загальноприйнятої завдяки можливості вибору дози та комбінації антибіотиків, простоті у виконанні та відсутності необхідності постійно мати набір готових спейсерів усіх типорозмірів при невисокій частоті таких операцій та обмежених термінах зберігання.


Similar articles

New technique of two-stage hip revision arthroplasty using digital polarization and laser-induced autofluorescence microscopy and intraoperatively produced second generation spacers
Authors: Васюк В.Л.(1), Васильчишин Я.М.(2), Процюк В.В.(2)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Шведсько-український медичний центр Angelholm, м. Чернівці, Україна

"Тrauma" Том 21, №3, 2020
Date: 2020.07.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Experimental study of the strength of bone cement depending on the antibiotic content
Authors: Дігтяр А.В.(1), Карпінський М.Ю.(2), Карпінська О.Д.(2)
1 - ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 20, №1, 2019
Date: 2019.03.26
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Помилки та ускладнення ревізійного протезування у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба
Authors: Гайко Г.В., Торчинський В.П., Сулима О.М., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І., Калашніков О.В., Нізалов Т.В., Галузинський А.А., Козак Р.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 15, №1, 2014
Date: 2014.04.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue