Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 3 (15) 2014

Back to issue

Концепція змішаного болю у нижній частині спини

Authors: Романенко В.І. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Статья опубликована на с. 91

Біль у нижній частині спини (БНЧС) є однією з найбільш частих скарг, з якою пацієнти звертаються до лікаря. Через поєднання різних механізмів патогенезу БНЧС часто складно підібрати ефективне лікування. Вважається, що ноцицептивний і невропатичний механізми відіграють важливу роль при БНЧС з іррадіацією в нижню кінцівку або без неї.

Метою даної роботи було визначення представленості різних компонентів болю в нижній частині спини.

Методи. Було обстежено 67 пацієнтів (27 чоловіків, 40 жінок) із БНЧС тривалістю понад 3 місяці та інтенсивністю болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) від 4 до 10 балів. Обстеження включало комплексне неврологічне та ортопедичне дослідження з елементами кількісного сенсорного тестування, а також застосування опитувальника DN-4. Пацієнти були розділені на 3 групи: 1-ша група — пацієнти з БНЧС без іррадіації в нижню кінцівку, 2-га група — пацієнти з БНЧС з іррадіацією болю в нижню кінцівку й відсутністю неврологічного дефіциту, 3-тя група — пацієнти з БНЧС, радикулярним поширенням болю в нижню кінцівку і неврологічним дефіцитом.

Результати. За даними неврологічного дослідження й сенсорного тестування невропатичний компонент болю на поперековому рівні був виявлений у 35 % пацієнтів 3-ї групи, 22,2 % пацієнтів 2-ї групи і 10 % пацієнтів 1-ї групи; на рівні нижньої кінцівки — у 80 % пацієнтів 3-ї групи і 26 % пацієнтів 2-ї групи. Ці дані були підтверджені при застосуванні опитувальника DN-4 на рівні 4 балів із показниками чутливості 80 %, специфічності 92 % та індексом Йодена 0,72.

Висновки. Невропатичний компонент тією чи іншою мірою був виявлений у всіх підгрупах пацієнтів із БНЧС, навіть у тих, які не мали іррадіації болю в нижню кінцівку. Важливо розрізняти процентне співвідношення ноцицептивного та невропатичного компонентів у картині БНЧС і враховувати це при призначенні патогенетичної терапії.


Similar articles

Clinical Profiles of Patients with Chronic Pain Syndromes of Lumbosacral Localization
Authors: Romanenko V.I. - National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine; Romanenko I.V. - State Institution «Luhansk State Medical University», Rubizhne, Ukraine; Romanenko Yu.I. - Kyiv Regional Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine
"Тrauma" Том 17, №2, 2016
Date: 2016.05.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Quality of Life in Patients with Chronic Low Back Pain
Authors: Романенко В.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №4, 2016
Date: 2016.10.05
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Критерії оцінювання ефективності фізичної реабілітації пацієнтів із вертеброгенним болем у нижній частині хребта
Authors: Сіделковський О.Л., Левківська Н.О., Драч Е.В.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Date: 2017.04.03
Sections: Школа Аксимед
Psychoemotional Disorders in Patients with Chronic Low Back Pain
Authors: Романенко В.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
International neurological journal 5 (83) 2016
Date: 2016.10.21
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue