Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 7 (58) 2014

Back to issue

Микола Миколайович Пеший (До 80-річчя від дня народження)

Статья опубликована на с. 85-86

Час пролітає невблаганно, роки минають із неймовірною частотою. Так непомітно підійшли 80 років від дня народження та 65 років трудової, лікарської, наукової, педагогічної та громадської діяльності відомого вченого, фахівця в галузі педіатрії, доктора медичних наук, дійсного члена Української академії наук національного прогресу, відмінника охорони здоров’я, професора кафедри педіатрії № 2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Миколи Миколайовича Пєшого, доброго Учителя, чудового лікаря, талановитого науковця.

Будучи учнем і послідовником відомих вітчизняних педіатрів О.М. Хохол, І.М. Руднєва, В.М. Сідельникова, П.С. Мощича, П.М. Гудзенка та ін., він зробив вагомий науковий та практичний внесок у розвиток вітчизняної педіатрії.

Микола Миколайович народився 8 грудня 1934 року в с. Козацькому Новобасанського району Чернігівської області в сім’ї учителів. Свою трудову діяльність почав у 14-річному віці. Навчався в ремісничому училищі № 18, працював токарем на заводі в м. Києві, а також навчався у вечірній школі робітничої молоді.

У 1954 р. Микола Миколайович вступив на педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, який закінчив у 1960 р. Після закінчення інституту працював викладачем дитячих хвороб у Житомирському медичному училищі та ординатором у дитячій міській лікарні. Але мрія продовжити навчання не залишала його, і в 1965 р. він був зарахований до клінічної ординатури на кафедру госпітальної педіатрії Київського медичного інституту. Під час навчання у клінічній ординатурі (1965–1968 рр.) підготував кандидатську дисертацію на тему «Поликардиографические исследования детей школьного возраста с функциональными систолическими шумами сердца», яку успішно захистив у 1970 р. (науковий керівник — проф. І.М. Руднєв).

У Полтавському державному медичному стоматологічному інституті (з 1994 р. — Українська медична стоматологічна академія) Микола Миколайович працює з 1969 р.: спочатку на посаді асистента курсу дитячих хвороб, а з 1971 р. — завідувача курсом дитячих хвороб, з 1974 р. — доцентом, з 1984 р. по 2002 р. — завідуючим кафедрою дитячих хвороб, а з 2003 р. і до цього часу — професором кафедри педіатрії № 2.

У 1986 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Острое легочное сердце при пневмонии у детей раннего возраста», науковими консультантами якої були проф. В.М. Сідельников і М.І. Руднєв.

У 1992 р. Микола Миколайович був обраний дійсним членом Української академії наук національного прогресу.

Микола Миколайович пройшов шлях від асистента до завідуючого кафедрою, керівника клініки. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-педіатра, досвідчений фахівець у галузі педіатрії. Високий професійний рівень клінічних обходів, наукові та патологоанатомічні конференції, що проводяться ним, завжди цікаві та є чудовою школою для студентів, лікарів-інтернів, викладачів.

Професор Микола Миколайович Пєший — талановитий науковий дослідник, досвідчений клініцист-педіатр. Його відрізняють ерудованість, цілеспрямованість. Його мудрість і порядність здобули повагу співробітників і пацієнтів.

Науково-практична та педагогічна діяльність Миколи Миколайовича є зразком для лікаря-педіатра. Свої глибокі знання, мислення і досвід він охоче передає молодим співробітникам кафедри, практикуючим лікарям, студентам, лікарям-інтернам. Микола Миколайович — талановитий педагог вищої школи. Його висока інтелектуальність, гострий дефіцит якої серед лікарів та наукових співробітників відчувається і сьогодні, природжена делікатність завжди привертали до нього молодь.

Як ученого і педагога його цікавить проблема вдосконалення викладання у вищій школі. На кафедрі впроваджуються нові активні методи навчання. Микола Миколайович чудовий лектор, здатний просто і доступно висвітлювати складні питання клінічної педіатрії. Микола Миколайович добре розуміє запити молоді, він вимогливий до себе і студентів, його лекції завжди змістовні й викликають жвавий інтерес у слухачів.

Професор М.М. Пєший — автор понад 185 наукових праць, 20 методичних розробок, інформаційних листів та методичних рекомендацій. Ним видано 25 навчальних посібників, які користуються популярністю серед студентів та працівників практичної охорони здоров’я. За його редакцією видано підручник «Дитячі хвороби» (Київ, «Вища школа», 1994) для студентів стоматологічних вузів і факультетів.

Наукові праці професора М.М. Пєшого присвячені актуальним питанням клінічної педіатрії. Вагомий внесок зробив Микола Миколайович у вивчення серцево-судинної та бронхолегеневої патології у дітей, а також удосконалення патогенезу гострого легеневого серця при пневмонії у дітей раннього віку, розробку раціональних методів лікування та профілактики.

Професор М.М. Пєший — активний учасник обласних науково-практичних конференцій, республіканських з’їздів, симпозіумів та міжнародних конгресів. Будучи висококваліфікованим педіатром і організатором педіатричної служби, професор Микола Миколайович Пєший зробив вагомий внесок у підвищення якості педіатричної допомоги. Багато уваги він приділив і приділяє підготовці практичних лікарів, лікарів-інтернів, сімейних лікарів. Педагогічний, науковий і клінічний внесок професора М.М. Пєшого у вітчизняну педіатрію відзначено почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, значком «Відмінник охорони здоров’я», медалями «Ветеран праці» та «Захисник Вітчизни».

Професор М.М. Пєший є членом редакційної ради журналу «Педіатрія, акушерство та гінекологія», з 1970 по 2003 рік — голова обласного наукового товариства педіатрів Полтавської області.

Всім, хто працював і працює з Миколою Миколайовичем, добре відомі не тільки його трудові досягнення, а й чудові якості, серед яких скромність, доброзичливе ставлення до хворої дитини та її батьків. Микола Миколайович залишається простою людиною, яка вміє створити спокійну атмосферу в колективі. Він і сьогодні віддає багато часу своїй улюбленій справі, яку розпочав багато років тому, — педіатрії.

Свій 80-річний ювілей професор М.М. Пєший святкує у розквіті творчих сил, нових наукових ідей і задумів, у колі рідних, учнів, співробітників, друзів. Усі вони щиро вітають Миколу Миколайовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, подальших успіхів у науковій діяльності, плідної праці на ниві збереження здоров’я дітей.

 

Ректор ВДНЗУ «Українська

медична стоматологічна

академія», д.м.н., проф. В.М. Ждан

Ректорат ВДНЗУ

«Українська медична

стоматологічна академія»

Асоціація педіатрів

Полтавської області

Колектив кафедри педіатрії № 2


Similar articles

Authors: Волосовець О.П., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Child`s Health" 3 (24) 2010
Date: 2010.08.16
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ, С.П. КРИВОПУСТОВ, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
"Child`s Health" 5(14) 2008
Date: 2009.02.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue