Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Hypertension" 6 (38) 2014

Back to issue

Положення про конкурс молодих вчених

Статья опубликована на с. 59-60

Конкурс молодих вчених організований за ініціативи Асоціації кардіологів України, ВГО «Проти гіпертензії», оргкомітету конференції з артеріальної гіпертензії з метою виявлення та заохочення талановитої молоді, стимулювання активності молодих учених у проведенні наукових досліджень за тематикою, заявленою в програмі конференції.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.

На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно нагород. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, наукові співробітники організацій, підприємств Національної академії наук України, галузевих академій наук, державних наукових установ, лікарень як індивідуально, так і у складі колективу претендентів. До складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю будь-якої іншої нагороди, включені в поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії.

Премії повторно не присуджуються.

Праці, висунуті на здобуття премії, приймаються на розгляд комісією, спеціально створеною для розгляду цих премій до 1 березня 2014 року.

Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається комісією, створеною для розгляду цих премій.

Порядок подання робіт на конкурс

1. Учасникам конкурсу необхідно не пізніше 1 лютого 2015 року подати в оргкомітет конференції з артеріальної гіпертензії:

— анкету учасника конкурсу (додаток 1);

— реферат обсягом не більше 2 сторінок з основним змістом роботи, оформлений відповідно до вимог (додаток 1);

— довідку з місця роботи чи навчання, завірену печаткою організації, що підтверджує статус та вік учасника конкурсу.

Реферат та анкету необхідно направити до оргкомітету конференції з артеріальної гіпертензії електронною поштою на адресу sirenkoyu@gmail.com з позначкою «Конкурс молодих вчених». Довідку з місця роботи необхідно надіслати також електронною поштою на вказану адресу.

2. Один учасник може подати на конкурс лише одну роботу.

3. Бажане подання роботи на конкурс від одного автора або в співавторстві з науковим керівником. Як виняток на конкурс може бути подана робота від колективу авторів. У такому випадку прізвище учасника конкурсу вказується першим у списку авторів. Премія та винагорода присуджується лише першому автору наукової роботи.

4. Участь у конкурсі безкоштовна.

Порядок розгляду конкурсних робіт

1. Рішення про присудження премії переможцям приймається членами конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії входять керівники секцій та члени програмного комітету конференції з артеріальної гіпертензії, що відбудеться 27–29 травня 2015 року в м. Львові.

2. Реферати конкурсних робіт розсилаються членам конкурсної комісії для проведення заочної експертизи. Кожен член комісії подає в конкурсну комісію висновки експертизи за 10-бальною шкалою.

3. За умовами конкурсу робота має бути подана у вигляді усної доповіді на секції молодих учених особисто конкурсантом. На конкурс буде відібрано десять доповідей за результатами розгляду експертами конкурсних рефератів.

4. Після закінчення секції молодих вчених конкурсна комісія проводить робочу нараду, на якій із п’яти доповідей вибирає три найкращі роботи молодих вчених з урахуванням відповідності всім вимогам поданої на конкурс роботи згідно з положенням про проведення конкурсу, висновків заочної експертизи й відкритого обговорення та визначає переможців конкурсу.

5. Нагородження переможців конкурсу молодих учених проводиться під час урочистої церемонії закриття конференції.

6. Інформація про результати конкурсу буде опублікована на сайті ВГО «Проти гіпертензії» та в журналі «Артеріальна гіпертензія».

Винагорода

Перша премія — участь у конгресі Європейського товариства з артеріальної гіпертензії, що відбудеться у 2016 році (дата та місце проведення будуть оголошені додатково).

Друга премія — участь у літній школі молодих учених Європейського товариства з артеріальної гіпертензії у 2015 році (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) за підтримки Асоціації кардіологів України, ВГО «Проти гіпертензії» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

Третя премія — участь в Українській конференції з артеріальної гіпертензії у травні 2016 року (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) та участь у конкурсі для участі в літній школі молодих учених Європейського товариства з артеріальної гіпертензії у наступні роки (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) за підтримки Асоціації кардіологів України, ВГО «Проти гіпертензії» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

Правила оформлення реферату та анкети

Додаток 1

Реферат має бути подано українською мовою, текст не більше двох сторінок, правила оформлення такі, як і для тез.

Анкета (є обов’язковою та розміщується в тому ж файлі, що і реферат, на першій сторінці перед основним текстом реферату):

1) прізвище, ім’я, по батькові повністю;

2) дата народження;

3) місце роботи або навчання (включаючи назву закладу);

4) посада, вчене звання, ступінь;

5) електронна адреса, телефон, факс, поштова адреса для листування;

6) назва секції;

7) заявлений вид участі в рамках конференції: усна доповідь, стендова доповідь.

Реферат з анкетою необхідно надіслати до оргкомітету електронною поштою вкладеним файлом на адресу sirenkoyu@gmail.com

У темі електронного листа вказуються призначення роботи та прізвище й ініціали автора: «Конкурс молодих учених 2014_Ivanov I.I.».

Назва вкладеного файлу: прізвище та ініціали автора латиницею, наприклад Ivanov I.I._ref.

Склад комісії:

1. Професор Свіщенко Евгенія Петрівна

2. Професор Лутай Михайло Іларіонович

3. Професор Коваль Сергій Миколайович

4. Професор Єна Лариса Михайлівна

5. Професор Багрій Андрій Едуардович

6. Доктор медичних наук Радченко Ганна Дмитрівна Back to issue