Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 16, №2, 2015

Back to issue

З ювілеєм!

Статья опубликована на с. 6-7

18 листопада 2014 року виповнилося 60 років із дня народження і 37 років лікарської, наукової, педагогічної та громадської діяльності талановитого ортопеда-травматолога вищої лікарської категорії, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету Володимира Леонідовича Васюка.

Володимир Леонідович народився в 1954 році у місті Чернівці, закінчив спеціалізовану середню школу № 9 з англійською мовою навчання.

У 1977 р. з відзнакою закінчив Чернівецький державний медичний інститут, після чого за направленням проходив інтернатуру та 3 роки працював ортопедом-травматологом травматологічного відділення у м. Черкаси.

У 1981 році вступив до клінічної ординатури на кафедру травматології, ортопедії та військово-польової хірургії Чернівецького медичного інституту, де ґрунтовно підвищив професійну кваліфікацію та залучився до наукової роботи, отримав перші патенти та опублікував наукові статті.

Після закінчення клінічної ординатури працював лікарем ортопедом-травматологом у травматологічному відділенні для дорослих міської клінічної лікарні № 1 м. Чернівців (зараз ОКУ ЛШМД). З 1986 по 1990 рік навчався в заочній аспірантурі Київського інституту травматології та ортопедії, де захистив кандидатську дисертацію «Клініко-експериментальне обґрунтування полімерного та металополімерного остеосинтезу переломів великогомілкової кістки».

Подальший трудовий шлях професора Володимира Леонідовича Васюка пов’язаний із Буковинським державним медичним університетом, в якому з 1991 по 2000 р. працював асистентом, а з 2000 по 2007 р. — доцентом кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії.

У 2007 році захистив докторську дисертацію «Нові технології в лікуванні переломів кісток та їх наслідків» і очолив роботу кафедри.

Наукова діяльність Володимира Леонідовича багатогранна: автор 4 монографій, 1 книги, 256 наукових праць, 34 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, у даний час є науковим керівником 2 кандидатських та 1 докторської дисертацій.

Наукові інтереси професора стосуються використання полімерних матеріалів, що розсмоктуються, для остеосинтезу переломів кісток та їх наслідків, металополімерного інтрамедулярного остеосинтезу, лазерної поляриметричної діагностики артритів та інфекційних ускладнень ендопротезування кульшового та колінного суглобів. Володимиром Леонідовичем встановлені морфометричні показники топографії променевого нерва в ділянці плеча, розроблено схему проходження вказаного нерва на рівні променевої борозни для передопераційного планування хірургічного лікування переломів плечової кістки. Під керівництвом професора В.Л. Васюка розроблені удосконалена технологія двохетапного ревізійного ендопротезування та методи профілактики септичних ускладнень ендопротезування шляхом стерилізації повітря в операційній, при цьому вперше в Україні вивчено вміст мікрочасток у повітрі операційних та їх кореляційні зв’язки з патогенною мікрофлорою. На кафедрі проводяться наукові дослідження стосовно лікування, діагностики та профілактики захворювань і пошкоджень опорно-рухового апарату у хворих в йодо- та селенодефіцитному регіоні, яким є Буковина. Розроблено й апробовано експериментальні моделі йодо- та селенодефіциту, досліджується стан репаративної регенерації в умовах йодо- та селенодефіциту, вплив гормонів щитоподібної залози на перебіг дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та суглобів. Професор В.Л. Васюк зробив суттєвий внесок у розробку нового напрямку у лікуванні переломів кісток — біологічного, малоінвазивного методів остеосинтезу.

Професор В.Л. Васюк плідно займається навчально-методичною діяльністю. Він є співавтором 1 національного підручника з травматології та ортопедії, 5 навчальних посібників (чотири — з грифом МОН), 12 друкованих праць навчально-методичного характеру.

Володимир Леонідович протягом 37 років займається лікуванням ортопедо-травматологічних хворих, вважається провідним фахівцем щодо впровадження новітніх технологій хірургічного лікування переломів та їх наслідків. Неодноразово стажувався з актуальних проблем ортопедії та травматології (ендопротезування, артроскопії) у провідних клініках Швеції, Польщі, Чехії. Виконав понад 2000 оперативних втручань найвищої категорії складності з використанням сучасних технологій.

Багато уваги Володимир Леонідович приділяє педагогічній роботі при заняттях зі студентами 5-го курсу, лікарями-інтернами, клінічними ординаторами, магістрантами, аспірантами. Під його керівництвом біля 16 лікарів ортопедів-травматологів закінчили клінічну ординатуру. Серед клінічних ординаторів були не тільки вітчизняні лікарі, а й лікарі з різних країн світу — Марокко, Сирії, Палестини, Йорданії, Індії, Сомалі. Маючи багатий науковий та педагогічний досвід, професор В.Л. Васюк організував регіональні тематичні курси для ортопедів-травматологів та передатестаційних циклів.

Бере активну участь у громадській діяльності: є членом правління Української асоціації ортопедів-травматологів, головою обласного осередку цієї ж організації, членом правління Дитячого фонду Буковини, членом атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, координатором програми обміну знаннями між Буковинським державним медичним інститутом і шведською клінікою «Ангельхольм», членом вченої ради, наукової та центральної методичної комісій.

Його багаторічна праця відзначена трьома Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України (2009, 2011 та 2014 р.) за вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм. Неодноразово отримував Почесні грамоти Буковинського державного медичного університету та лікарні швидкої медичної допомоги. Лікувальна та наукова робота професора В.Л. Васюка висвітлювалась в пресі — газетах «Урядовий кур’єр», «Буковина», «Молодий буковинець», «Здоров’я Буковини», «Чернівці». Багатогранна діяльність професора В.Л. Васюка відзначена у виданнях, присвячених 65- і 70-річчю Буковинського державного медичного університету: «Професори Буковинського державного медичного університету (1944–2009)» (2009), «Випускників славетні імена» (2014), «Буковинський державний медичний університет. Історія і сьогодення» (2014).

Одружений, має 2 дітей та 3 онуків.

Колеги, друзі, учні щиро вітають ювіляра, бажають йому доброго здоров’я, творчої наснаги, успіхів у науковій, педагогічній, лікарській і громадській роботі.

 

 

Українська асоціація ортопедів-травматологів,

Чернівецький обласний осередок асоціації

ортопедів-травматологів,

Донецька медична асоціація,

ректорат Буковинського державного медичного

університету,

колектив кафедри травматології, ортопедії та

нейрохірургії Буковинського державного медичного

університету,

травматологічне відділення для дорослих лікарні

швидкої медичної допомоги м. Чернівців,

ортопедо-травматологічне відділення обласної

клінічної лікарні м. Чернівців,

клінічної лікарні м. Львова,

колектив НДІ травматології і ортопедії,

кафедра травматології, ортопедії і ХЕС ФІПО

Донецького національного медичного університету

ім. М. Горького,

колектив Донецької обласної клінічної

травматологічної лікарні,

 

редакційна колегія журналу «Травма»


Similar articles

Драматична еволюція блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу
Authors: В.Л. Васюк, С.В. Васюк - Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
"Тrauma" Том 11, №5, 2010
Date: 2011.08.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue