Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.



СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Hypertension" 3 (41) 2015

Back to issue

Вітаємо з ювілеєм!

Categories: Cardiology

Sections: Anniversaries

print version

Статья опубликована на с. 11

Редакція журналу «Артеріальна гіпертензія» щиро вітає видатного ученого, педагога,
лікаря, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАМН України,
ректора Дніпропетровської медичної академії, д.м.н.,
професора Георгія Вікторовича Дзяка з 70–річним ювілеєм!

Георгій Вікторович народився 20 березня 1945 р. у сім’ї медиків. Його батько, професор Віктор Миколайович Дзяк, — учений, видатний клініцист, мати, Лідія Петрівна, також була лікарем. Прийнявши рішення йти по стопах батьків, власне життя Георгій Вікторович присвятив втіленню своєї мрії — бути лікарем і про–йшов шлях від студента до ректора Дніпропетровської медичної академії. Науково–дослідну та лікувальну діяльність він розпочав на кафедрі факультетської терапії № 1, вступивши до аспірантури. Захистивши у 1970 р. кандидатську дисертацію на тему «Особливості зовнішнього дихання та кардіогемодинаміки у спортсменів–плавців, підводників та водолазів», працював асистентом кафедри факультетської терапії № 2, потім доцентом цієї кафедри, з 1979 р. — завідувачем кафедри. У 1980 р. Георгій Вікторович Дзяк успішно захистив докторську дисертацію на тему «Гіпертрофія та дистрофія міокарда як наслідок гіперфункції серця». З 1981 р. і дотепер Георгій Вікторович завідує кафедрою госпітальної терапії № 2, пріоритетними напрямками його діяльності завжди були і є кардіологія та ревматологія. А в 1996–му його обрано на посаду ректора Дніпропетровської державної медичної академії. Під керівництвом Георгія Вікторовича в Дніпропетровській медичній академії вперше в Україні впроваджено комплексний державний іспит, і це стало прикладом для всіх медичних вузів України. З його ініціативи створено центр з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії.

Професор Г.В. Дзяк підготував блискучу плеяду вчених, які працюють у системі охорони здоров’я не тільки в Україні, а й за її межами. Під керівництвом Георгія Вікторовича виконано 58 кандидатських та 19 докторських дисертацій. Результати наукових дослі–джень професора та його учнів знайшли відображення в понад 600 наукових публікаціях. Під редакцією Г.В. Дзяка та за його безпосередньою участю видано 20 монографій, 2 підручники, 17 наукових посібників. Георгій Вікторович Дзяк — автор 18 винаходів, співавтор 2 відкриттів, отримав 23 патенти. Під його науковим керівництвом вивчалися основні положення діагностики та клінічного перебігу серцевої недостатності; особливості післяінфарктного ремоделювання міокарда лівого шлуночка; клініко–функціональні характеристики хворих на ішемічну хворобу серця після стентування; особливості функціонального стану ренін–ангіотензин–альдостеронової системи; внутрішньосерцева гемодинаміка та стан діастолічної функції при артеріальній гіпертензії; підходи до ведення та лікування надшлуночкових аритмій. Отримано дані про нові можливості проведення тривалої антикоагулянтної терапії для профілактики та лікування тромбозів глибоких вен і венозних тромбоемболій з використанням нових антикоагулянтних засобів.

За ініціативою професора Г.В. Дзяка створена та успішно працює бальнеологічна лікарня «Солоний лиман», у якій проходять лікування та реабілітацію пацієнти з ураженням опорно–рухового апарату. На базі клініки академії відкрито центр остеопорозу, де вирішуються проблеми діагностики, лікування та профілактики цієї патології. Багатогранна наукова, педагогічна, лікувальна та громадська діяльність були високо оцінені, і в 1994 р. Георгія Вікторовича обрано членом–кореспондентом НАМН України за спеціальністю «терапія», а в 1999 р. — дійсним членом НАМН України. У складі колективу авторів, який розробив і успішно впровадив програму діагностики та лікування артеріальної гіпертензії, у 2003 р. Г.В. Дзяк був удостоєний Державної премії України. Академік Г.В. Дзяк є лідером великої авторитетної наукової школи з кардіології та ревматології.

 

Тож бажаємо Вам, шановний Григорію Вікторовичу,

міцного здоров’я,творчого натхнення та успіхів на довгі роки!



Back to issue