Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 3 (41) 2015

Back to issue

Вітаємо з ювілеєм!

Categories: Cardiology

Sections: Anniversaries

print version

Статья опубликована на с. 11

Редакція журналу «Артеріальна гіпертензія» щиро вітає видатного ученого, педагога,
лікаря, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАМН України,
ректора Дніпропетровської медичної академії, д.м.н.,
професора Георгія Вікторовича Дзяка з 70–річним ювілеєм!

Георгій Вікторович народився 20 березня 1945 р. у сім’ї медиків. Його батько, професор Віктор Миколайович Дзяк, — учений, видатний клініцист, мати, Лідія Петрівна, також була лікарем. Прийнявши рішення йти по стопах батьків, власне життя Георгій Вікторович присвятив втіленню своєї мрії — бути лікарем і про–йшов шлях від студента до ректора Дніпропетровської медичної академії. Науково–дослідну та лікувальну діяльність він розпочав на кафедрі факультетської терапії № 1, вступивши до аспірантури. Захистивши у 1970 р. кандидатську дисертацію на тему «Особливості зовнішнього дихання та кардіогемодинаміки у спортсменів–плавців, підводників та водолазів», працював асистентом кафедри факультетської терапії № 2, потім доцентом цієї кафедри, з 1979 р. — завідувачем кафедри. У 1980 р. Георгій Вікторович Дзяк успішно захистив докторську дисертацію на тему «Гіпертрофія та дистрофія міокарда як наслідок гіперфункції серця». З 1981 р. і дотепер Георгій Вікторович завідує кафедрою госпітальної терапії № 2, пріоритетними напрямками його діяльності завжди були і є кардіологія та ревматологія. А в 1996–му його обрано на посаду ректора Дніпропетровської державної медичної академії. Під керівництвом Георгія Вікторовича в Дніпропетровській медичній академії вперше в Україні впроваджено комплексний державний іспит, і це стало прикладом для всіх медичних вузів України. З його ініціативи створено центр з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії.

Професор Г.В. Дзяк підготував блискучу плеяду вчених, які працюють у системі охорони здоров’я не тільки в Україні, а й за її межами. Під керівництвом Георгія Вікторовича виконано 58 кандидатських та 19 докторських дисертацій. Результати наукових дослі–джень професора та його учнів знайшли відображення в понад 600 наукових публікаціях. Під редакцією Г.В. Дзяка та за його безпосередньою участю видано 20 монографій, 2 підручники, 17 наукових посібників. Георгій Вікторович Дзяк — автор 18 винаходів, співавтор 2 відкриттів, отримав 23 патенти. Під його науковим керівництвом вивчалися основні положення діагностики та клінічного перебігу серцевої недостатності; особливості післяінфарктного ремоделювання міокарда лівого шлуночка; клініко–функціональні характеристики хворих на ішемічну хворобу серця після стентування; особливості функціонального стану ренін–ангіотензин–альдостеронової системи; внутрішньосерцева гемодинаміка та стан діастолічної функції при артеріальній гіпертензії; підходи до ведення та лікування надшлуночкових аритмій. Отримано дані про нові можливості проведення тривалої антикоагулянтної терапії для профілактики та лікування тромбозів глибоких вен і венозних тромбоемболій з використанням нових антикоагулянтних засобів.

За ініціативою професора Г.В. Дзяка створена та успішно працює бальнеологічна лікарня «Солоний лиман», у якій проходять лікування та реабілітацію пацієнти з ураженням опорно–рухового апарату. На базі клініки академії відкрито центр остеопорозу, де вирішуються проблеми діагностики, лікування та профілактики цієї патології. Багатогранна наукова, педагогічна, лікувальна та громадська діяльність були високо оцінені, і в 1994 р. Георгія Вікторовича обрано членом–кореспондентом НАМН України за спеціальністю «терапія», а в 1999 р. — дійсним членом НАМН України. У складі колективу авторів, який розробив і успішно впровадив програму діагностики та лікування артеріальної гіпертензії, у 2003 р. Г.В. Дзяк був удостоєний Державної премії України. Академік Г.В. Дзяк є лідером великої авторитетної наукової школи з кардіології та ревматології.

 

Тож бажаємо Вам, шановний Григорію Вікторовичу,

міцного здоров’я,творчого натхнення та успіхів на довгі роки!Back to issue