Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 4 (42) 2015

Back to issue

Горбась Ірина Михайлівна

Categories: Cardiology

Sections: Memory pages

print version

22 серпня 2015 року на 61-му році пішла з життя Горбась Ірина Михайлівна — талановитий науковець, доктор медичних наук, професор, людина виняткової інтелігентності та порядності.
Горбась Ірина Михайлівна народилася 23 квітня 1955 року у м. Києві, закінчила з відзнакою в 1978 році Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. З 1978 році по грудень 2005 року працювала в ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМНУ молодшим, потім старшим, провідним науковим співробітником. З 2005 року — завідуюча відділом популяційних досліджень у тому ж науковому закладі.
У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вивчення динаміки факторів ризику ішемічної хвороби серця в процесі регулярної дозованої ходьби», а в 1996 році — докторську дисертацію на тему «Епідеміологія ішемічної хворобі серця серед сільського населення України і організаційно-методологічні аспекти її профілактики» за спеціальністю «кардіологія».
У 2010 р. Ірині Михайлівні присвоєно вчене звання професора.
І.М. Горбась — ініціатор впровадження кардіологічних епідеміологічних досліджень в Україні. За її участю було організовано й уперше в Україні проведено епідеміологічне вивчення поширеності ішемічної хвороби серця з використанням строго стандартизованих методів. Визначено зв’язок ішемічної хвороби з певними факторами зовнішнього й внутрішнього середовища. Її наукові розробки стали обґрунтуванням для практичних рекомендацій з удосконалення виявлення ранніх форм серцево-судинних захворювань серед населення України й запобігання їм.
З 1994 року вона брала активну участь у виконані міжнародного проекту ВООЗ «Національна програма інтегрованої профілактики неінфекційних захворювань» (CINDI) в Україні.
І.М. Горбась була співрозробником Програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні, яка була затверджена указом Президента України 4 лютого 1999 року. Як член координаційної ради з виконання програми брала активну участь в її реалізації, що знаходило відображення в організаційно-методичній та лекційній роботі, публікаціях у наукових та популярних виданнях, підготовці рекомендацій з виконання програми. 
Результати науково-дослідної роботи І.М. Горбась постійно впроваджувались у практику охорони здоров’я шляхом участі в національних і міжнародних форумах та видавничій діяльності. Вона автор 359 наукових прац ь, вела інтенсивну роботу з підготовки наукових кадрів, підготувала 7 кандидатів наук та одного доктора наук. 
Брала активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій в Україні, неодноразово виступала з науковими доповідями на міжнародних конгресах, присвячених проблемам кардіології. Брала участь у міжнародних багатоцентрових наукових дослідженнях. 
І.М. Горбась активно працювала членом робочої групи з артеріальної гіпертензії Української асоціації кардіологів, була членом Європейського товариства кардіологів та членом спеціалізованої наукової ради, була членом редакційної ради журналу «Артеріальна гіпертензія».
Вона заслужила визнання й повагу колег та пацієнтів завдяки високій працездатності, відданості професії, неухильному дотриманню високих моральних принципів.
За вагомий особистий внесок у розвиток наукових досліджень з епідеміології серцево-судинних захворювань в Україні, розробку й впровадження в медичну практику ефективних методів діагностики та профілактики кардіоваскулярної патології, підготовку наукових кадрів та високий професіоналізм до 60-річчя з дня народження І.М. Горбась була нагороджена Грамотою Верховної Ради України.
Наукова та медична спільнота, колеги та учні глибоко сумують за Іриною Михайлівною. Вдячна пам’ять про неї залишиться назавжди.  


Back to issue