Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Випадок використання стрічки kinesio tape при спастичній кривошиї

Authors: Желіба Л.М., Фіщенко В.А., Московко С.П. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 124-125

 

Одним із факторів, що погіршують якість життя хворих на спастичну кривошию (СК) з вимушеним положенням голови, є хронічний больовий синдром, який не завжди відповідає рисунку перебігу моторного дефекту. Серед механізмів больового синдрому розглядають і плексопатії, і міогенний біль (м’язово-фасціальну дисфункцію).

Під нашим спостереженням знаходилася пацієнтка 1967 року народження, яка з 2009 року страждає від цервікальної дистонії (латероретроколіс). Проведено загальноклінічні, лабораторні (включаючи визначення вмісту міді в крові та сечі, концентрації церулоплазміну в крові) та інструментальні методи обстеження. На момент першого огляду рівень цервікальної дистонії за шкалою TWSTRS становив 60 балів (загальна оцінка тяжкості стану — 30, загальна оцінка інвалідизації — 18, біль — 12 балів). Протягом 1,5 року хвора отримала 4 ін’єкції ботулотоксину типу А-гемаглютиніну у m. splenius capitis і m. sternocleidomastoideus загальною дозою від 500 ОД на першому етапі до 1000 ОД — на останньому. Після останнього введення препарату рівень TWSTRS становив 51 бал (загальна оцінка тяжкості стану — 24, загальна оцінка інвалідизації — 16, біль — 11 балів).
Передбачалось, що причиною больового синдрому нашої пацієнтки, імовірно, є міогенний фактор, оскільки ознак плексопатії у хворої не спостерігалось.
Тривалий спазм м’язів викликає просторові зміни архітектоніки сполучної тканини та структури рецепторного апарату, а також патологічну гіперактивність м’язових інтрафузальних веретен. Локальні зміни гемодинаміки призводять до ішемії тканини, звільнення медіаторів запалення (серотонін, простагландини), які підтримують біль і рефлекторний спазм. Важливим компонентом біомеханізму вважають порушення підшкірної та м’язової лімфоциркуляції, стаз лімфи, локальний набряк.
З метою поліпшення локальної гемодинаміки та лімфоциркуляції, а також впливу на психологічний стан хворої нами була використана методика кінезіотейпінга залучених у процес м’язів протягом 5 діб. Результат виявився досить вражаючим, оскільки не тільки зменшилася вираженість больового синдрому, але й змінилася постава голови у період використання стрічки (рівень TWSTRS становив 42 бали (загальна оцінка тяжкості стану — 19, загальна оцінка інвалідизації — 12, біль — 11 балів)). Пізніше ми використали стрічку kinesio tape ще у 2 хворих на спастичну кривошию з позитивним ефектом.
Висновок. Використання kinesio tape у хворих на СК має позитивний вплив на больовий синдром і вираженість вимушеного положення голови та плеча, можливо, внаслідок ефекту «коригуючого жесту» (дотику). Доцільно комбінувати методику ботулотоксинотерапії з використанням кінезіотейпінгу.

Similar articles

Мікрохірургічні денерваційні втручання при різних формах спастичної кривошиї
Authors: Третяк І.Б., Медведєв Ю.М., Дунаєвська Л.О. - Відділення відновної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна; Фрейдман М.Ю. - Білоцерківська міська лікарня № 2, нейрохірургічне відділення, м. Біла Церква Київської обл., Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.19
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Principles of providing of care to ill and injured children in emergency care unit (literature review)
Authors: Орел В.В., Кисельова І.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Оптимізація лікувальної тактики у пацієнтів з інсомнією на тлі початкових проявів недостатності мозкового кровообігу
Authors: Тріщинська М.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 1, м. Київ
International neurological journal 6 (68) 2014
Date: 2015.01.16
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: А.В. ВОЗНЯК, С.Л. НЯНЬКОВСЬКИЙ, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
"Child`s Health" 4(13) 2008
Date: 2009.02.11
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue