Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный неврологический журнал 4 (74) 2015

Шановні колеги!
Дата: 2015.12.28
Рубрики: Неврология
Разделы: От первого лица
Кореляція запаморочень з артеріальною гіпертензією
Авторы: Трінус К.Ф. - Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини», ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Дата: 2015.12.28
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження
Авторы: Євтушенко С.К. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Єфіменко О.М. - Донецький обласний центр із профілактики та боротьби зі СНІДом
Дата: 2015.12.28
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Билобил Интенс в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией
Авторы: Мищенко Т.С., Мищенко В.Н., Лапшина И.А. - Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков
Дата: 2015.12.28
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Клініко-нейрофізіологічна характеристика боксерів із повторними черепно-мозковими травмами
Авторы: Муравський А.В. - Кафедра нейрохірургії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ; Чеботарьова Л.Л., Солонович О.С. - Відділення функціональної діагностики, Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ
Дата: 2015.12.28
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Помірні когнітивні розлади у хворих з артеріальною гіпертензією
Авторы: Корнацький В.М., Ревенько І.Л. - Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ
Дата: 2015.12.28
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций
Авторы: Мищенко В.Н. - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Дата: 2015.12.28
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Цитиколин: новое об известном
Авторы: Бездетко Н.В. - Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Дата: 2015.12.28
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Комплексная оценка влияния клинико-анамнестических и генетических факторов на риск развития инсультов у детей
Авторы: Смульская Н.Е. - Киевская городская детская клиническая больница № 1
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Можливості немедикаментозної корекції порушених функцій у пацієнтів із перенесеним геморагічним інсультом у відновному періоді
Авторы: Андріюк Л., Магулка І. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Лікування мігрені з аурою методом транскраніальної магнітної стимуляції
Авторы: Бєляєв А.О., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Клінічні та патогенетичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми
Авторы: Григоров С.Н., Григорова А.О., Куфтеріна Н.С., Новак А.С. - Харківський національний медичний університет, кафедра хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та кафедра неврологии № 1
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Болевой синдром у лиц с нарушением глотания
Авторы: Григорова И.А. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Клініко-діагностичні та лікувальні аспекти порушень дрібних артерій головного мозку
Авторы: Григорова І.А. - Харківський національний медичний університет, кафедра неврології № 1
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих із перенесеним ішемічним інсультом у динаміці патогенетичного лікування
Авторы: Грицюк Т.Д. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Классическая и парадоксальная эмболия в генезе инфаркта мозга
Авторы: Евтушенко С.К., Евтушенко И.С. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Атеросклеротическое поражение сонных артерий у пациентов с ишемической болезнью сердца
Авторы: Евтушенко С.К. - Харьковская академия последипломного образования; Дюба Д.Ш., Марусиченко Е.А., Евтушевская А.Н., Марусиченко В.В. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины»
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Випадок використання стрічки kinesio tape при спастичній кривошиї
Авторы: Желіба Л.М., Фіщенко В.А., Московко С.П. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Нівелювання депресивних проявів хронічної ішемії мозку під впливом транскраніальної магнітної стимуляції
Авторы: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Динаміка когнітивних функцій під впливом транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на хронічну ішемію мозку
Авторы: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Влияние комбинированной нейропротекторной терапии на течение и исход острого периода мозгового ишемического полушарного инсульта
Авторы: Козелкин А.А., Новикова Л.В. - Запорожский государственный медицинский университет, кафедра нервных болезней
Дата: 2015.12.29
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Особенности трансформации нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу в гипертоническую болезнь
Авторы: Кошман С.К., Шпортько О.В. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Оцінка активності симпатоадреналової системи у хворих у гострому періоді інфаркту головного мозку
Авторы: Личко В.С., Малахов В.О. - Медичний інститут Сумського державного університету
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Когнітивні розлади у пацієнтів з епілепсією та можливості їх корекції
Авторы: Мар’єнко Л.Б. - Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівський обласний протиепілептичний центр
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Зміни церебральної гемодинаміки за показниками ультразвукової допплерографії у хворих на гострий ішемічний інсульт у вертебробазилярному басейні
Авторы: Михалойко О.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Оцінка зв’язку ступеня сонячної експозиції та ризику розвитку депресії та втоми при множинному склерозі в популяції Вінницької області
Авторы: Московко С.П., Малик С.Л., Костюченко А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Ретроспективний аналіз перебігу розсіяного склерозу у жінок під час вагітності та у перші 3 місяці після пологів
Авторы: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Клінічні характеристики розсіяного склерозу у жінок залежно від народження дітей
Авторы: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Динаміка оцінок якості життя в процесі стаціонарного лікування пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому
Авторы: Перова В.П. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Рефрактерні форми епілепсії у дітей: пошуки раціональної протиепілептичної політерапії
Авторы: Пітик М.І., Дельва Д.Ю., Пітик О.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Застосування рефлексотерапії у системі реабілітації дітей із дитячим церебральним паралічем
Авторы: Пітик М.І., Ліскевич І.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Психологічні механізми формування непсихотичних психічних розладів у хворих на гіпертиреоз
Авторы: Пітик О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Значення стовбурової викликаної активності в діагностиці отокохлеарних синдромів при цереброваскулярній патології
Авторы: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Пашковський В.І., Кальбус О.М., Петров О.С., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова В.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Використання прегабаліну при синдромі грушоподібного м’яза
Авторы: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Кальбус О.І., Березовська Л.В., Кривець Н.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Залежність показників короткострокової пам’яті від ультрадіанних ритмів у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями
Авторы: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Юдіна Т.В., Соміло О.В., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова С.А., Щирова О.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Депресивний синдром у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень
Авторы: Поясник І.М. - Кафедра неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Сравнительная эффективность флупиртина и толперизона в купировании эпизодической головной боли напряжения у молодых людей
Авторы: Резниченко Е.К., Хохлов М.А., Каширина А.В. - Харьковский национальный медицинский университет
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Аксональные и демиелинизирущие полинейропатии в структуре сахарного диабета и алкоголизма
Авторы: Ростовцева М.С., Миронченко А.А. - Харьковский национальный медицинский университет
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Супратенторіальні каверноми головного мозку як етіологічний чинник епілепсії
Авторы: Смоланка В.І., Смоланка А.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Эпидемиологические особенности цереброваскулярных заболеваний в Харьковской области
Авторы: Тесленко О.А., Тесленко Н.И. - Харьковский национальный медицинский университет
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Факторы риска и причины развития мышечных судорог у людей преклонного возраста
Авторы: Тихонова Л.В., Боярский А.А., Сухомлин Н.П. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина, кафедра неврологии № 1
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Неврология хронических заболеваний носоглотки
Авторы: Тихонова О.О. - Харьковский национальный медицинский университет
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Лечение девочек-подростков с неврологическими нарушениями на фоне гинекологической патологии
Авторы: Тучкина М.Ю. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Эффективность применения препарата кортексин методом эндоназального электрофореза в лечении больных ишемическим инсультом
Авторы: Хоменко М.А., Резниченко Е.К. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Клініко-неврологічні співставлення атеротромботичного та кардіоемболічного інсульту залежно від ступеня артеріальної гіпертензії
Авторы: Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Neuro-psychological development of children who have suffered from perinatal hypoxic damage of central nervous system
Авторы: Tarasova I.V., Kasyan S.M. - Sumy State University, Medical institute (Sumy, Ukraine)
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Медицинские форумы
Perinatal risk factors hypoxic-ischemic encephalopathy in term infants with normal and low to the gestational age body weight
Авторы: Ye.P. Ortemenka - The Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases, Bukovinian State Medical Universi-ty, Chernivtsi, Ukraine
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Impact of combination clinical, anamnestic and genetic risk factors in the development of strokes in childhood
Авторы: Smulska N. - Department of Neurology, Pediatric Hospital 1, Kiev, Ukraine
Дата: 2016.01.04
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста