Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Нівелювання депресивних проявів хронічної ішемії мозку під впливом транскраніальної магнітної стимуляції

Authors: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 125

 

Цереброваскулярні захворювання є однією з найбільш важливих медико-соціальних проблем сучасності. Найбільш поширене цереброваскулярне захворювання — хронічна ішемія мозку (ХІМ). Одним із частих проявів ХІМ є депресивні розлади, що, безсумнівно, позначається на якості життя пацієнтів і призводить до соціальної дезадаптації. Увагу неврологів усе більше привертає метод транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), що відрізняється неінвазивністю, простотою застосування та відсутністю даних щодо значущих побічних ефектів. Проте в доступній літературі ми не знайшли даних щодо впливу ТМС на депресивні прояви ХІМ.

Мета роботи: вивчити динаміку депресивних проявів ХІМ під впливом ТМС.
Матеріал і методи. Для досягнення поставленої мети нами обстежені 62 хворі на ХІМ у стадії декомпенсації (дисциркуляторна енцефалопатія ІІ стадії), чоловіків було 27, жінок — 35, віком 46–72 років. Діагноз ХІМ підтверджували скарги хворих, дані неврологічного обстеження, дуплексна допплерографія, комп’ютерна томографія і/або магнітно-резонансна томографія головного мозку. Вираженість депресивного розладу оцінювали перед початком і після курсу ТМС за шкалою DUODECIM. ТМС проводили терапевтичним приладом «Нейро-МС/Д»: 32 хворим проведено 10 сеансів по 10 хвилин низькоінтенсивної високочастотної (0,3 Тл, 30 Гц) ТМС лівої префронтальної ділянки, 30 пацієнтів отримали аналогічний курс високоінтенсивної низькочастотної (1,6 Тл, 1 Гц) ТМС. 
Результати і їх обговорення. У першій групі не виявлено ознак депресивного розладу у 9, легкі порушення — у 12, помірні — у 9, виражені — у 2; після курсу ТМС — відповідно у 14, 13, 3 і 2 пацієнтів. У другій групі до лікування: 10, 11, 6, 3; після курсу ТМС: 11, 12, 4, 3. В обох групах зменшилась кількість хворих із депресивними проявами ХІМ, відбулося це за рахунок покращення стану пацієнтів із легкими і помірно вираженими порушеннями. Також видно, що в першій групі стан покращився у 6 хворих, а у другій групі — лише у 2. 
Висновки. ТМС впливає на стан депресивного фону у хворих на ХІМ. Більш вираженим є вплив на депресивні прояви ХІМ при застосуванні низькоінтенсивної високочастотної ТМС.


Back to issue