Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Ретроспективний аналіз перебігу розсіяного склерозу у жінок під час вагітності та у перші 3 місяці після пологів

Authors: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 129

 

Тривалий час вважали, що вагітність негативно впливає на перебіг розсіяного склерозу (РС) (Gowers W.R., 1983). Разом із цим уже в 50-х роках минулого століття були розпочаті наукові дослідження, що повністю змінили уяву про негативні наслідки вагітності. На сьогодні багато досліджень доводять, що вплив вагітності на частоту загострень перевищує ефект усіх відомих імуномодулюючих препаратів.

Мета дослідження: дослідити особливості дебюту РС щодо до вагітності та пологів, а також імовірність розвитку загострення цього захворювання під час вагітності та у післяпологовий період.
Матеріали і методи дослідження. Обстежено 207 жінок, хворих на РС, жителів м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області, із вірогідно підтвердженим діагнозом РС. Усі хворі були оглянуті у стадії ремісії. У цих пацієнтів було зібрано анамнез життя, захворювання та детально вивчено перебіг вагітностей і народження дітей, а також проведене клініко-неврологічне обстеження. Середній вік пацієнтів становив 37,91 ± 0,72 року, середній ступінь тяжкості за шкалою EDSS — 4,09 ± 0,10 бала. Середній вік початку РС у всіх оглянутих жінок становив 27,44 ± 0,66 року. Отримані дані були піддані статистичній обробці.
Результати і обговорення. Частина оглянутих хворих народжували дітей після дебюту РС (в однієї жінки могло бути декілька вагітностей). Порівняли кількість вагітностей у жінок, хворих на РС, під час яких були загострення цього захворювання. Виявили, що під час вірогідно більшої частини вагітностей не було загострень РС порівняно з кількістю вагітностей, під час яких були рецидиви (t = 7,29; р < 0,01). Отримані результати узгоджуються з даними літератури про те, що під час вагітності зменшується ймовірність виникнення загострень РС. Загострення демієлінізуючого процесу у жінок, хворих на РС, зустрічалися тільки у 1-му та 2-му триместрах вагітності і були майже в однакової кількості осіб (t = 0,32; р > 0,05). У 3-му триместрі вагітності не було виявлено загострень РС. Вірогідно більша частина післяпологового періоду в оглянутих жінок не супроводжувалася появою загострень РС протягом перших 3 місяців (t = 13,66; р < 0,01). Імовірність розвитку загострень РС у перші 3 місяці після пологів вірогідно не залежить від тривалості хвороби на час пологів (r = –0,13; р > 0,05), наявності рецидивів під час вагітності (r = 0,05; р > 0,05) і від грудного вигодовування (r = 0,12; р > 0,05).
Висновок. Таким чином, згідно з отриманими результатами, вагітність та перші 3 місяці після пологів не супроводжуються підвищеним ризиком виникнення загострення розсіяного склерозу.

Similar articles

Особливості перебігу розсіяного склерозу в жінок залежно від народження дітей
Authors: Негрич Т.І. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Оринчак Л.Б. - Івано-Франківська обласна клінічна лікарня; Івано-Франківський національний медичний університет
International neurological journal 5 (75) 2015
Date: 2015.11.22
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Особливості перебігу розсіяного склерозу в жінок у період вагітності та вплив патогенетичного лікування на стан плода й новонародженого
Authors: Негрич Т.І., Шоробура М.С., Негрич Н.О., Щур М.Б. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Кирилюк С.Я. - Львівська обласна клінічна лікарня
International neurological journal 1(55) 2013
Date: 2013.03.27
Categories: Obstetrics and gynecology, Neurology
Sections: Specialist manual
Клінічні характеристики розсіяного склерозу у жінок залежно від народження дітей
Authors: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
International neurological journal 4 (74) 2015
Date: 2016.01.04
Categories: Neurology
Sections: Medical forums

Back to issue