Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Депресивний синдром у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень

Authors: Поясник І.М. - Кафедра неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 134

 

Мета дослідження. Метою роботи було виявлення поширеності та адекватності діагностики системних ефектів і супутньої патології у пацієнтів із ХОЗЛ.
Матеріали та методи. У клінічне дослідження були включені 120 пацієнтів із ХОЗЛ ІІ–IV стадії: чоловіків — 95 (79,2 %), жінок — 25 (20,8 %), середній вік 55,94 ± 6,23 року. Тривожно-депресивні розлади досліджувались за допомогою шкали депресії Гамільтона та шкали тривожності Спілбергера — Ханіна. Шкала тривожності Спілбергера — Ханіна призначена для оцінки реактивної та особистісної тривожності. 
Результати. Загальний бал за шкалою депресії Гамільтона в пацієнтів із ХОЗЛ ІІ стадії дорівнював 7 (6; 7) (р < 0,001) і являв собою нижню межу легкої депресії. У пацієнтів із ХОЗЛ ІІІ стадії вираженість депресії була легкою — 12 (11; 12) балів (р < 0,001). Загальний бал у пацієнтів із ХОЗЛ ІV стадії дорівнював 17 (17; 17) (р < 0,001), що відповідало нижній межі депресії середньої тяжкості. Рівень особистісної тривожності за шкалою Спілбергера — Ханіна в пацієнтів із ХОЗЛ ІІ стадії становив 29 (29; 30) балів (р < 0,001), реактивної — 25 (24; 25) балів (р < 0,001), що відповідало низькому ступеню тривожності. Кількість балів за даною шкалою в пацієнтів із ХОЗЛ ІІІ стадії дорівнювала: особистісна тривожність — 36 (35; 36) (р < 0,001), реактивна — 33 (32; 33) (р < 0,001) та відповідала середньому ступеню тривожності. Верхній межі середнього ступеня тривожності даний показник відповідав і у хворих із ХОЗЛ ІV стадії: особистісна — 42 (41,5; 43) бали (р < 0,001), реактивна — 38 (37; 39) балів (р < 0,001).
Висновки. Дані нашого дослідження засвідчили, що в пацієнтів із ХОЗЛ вже на ранніх стадіях починають формуватися тривожно-депресивні розлади. Найімовірніше, що депресія при ХОЗЛ пов’язана зі зниженою толерантністю до фізичного навантаження, виконанням фізичних функцій та повсякденною активністю і є більш вагомим предиктором функціональної здатності у пацієнтів із ХОЗЛ, ніж фізіологічні маркери, такі як функція легень. Частина хворих на ХОЗЛ має транзиторні порушення настрою під час загострень, і на відміну від депресії, яка, швидше за все, вимагає лікування антидепресантами або застосування іншої специфічної настрійорієнтованої терапії, такі прояви зникають спонтанно при покращенні фізичного стану.

Similar articles

Pharmacotherapy of the psychoemotional sphere in hospitalized patients in the early perioperative period
Authors: Куновський В.В., Барвінська А.С.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" 4 (83) 2017
Date: 2017.07.28
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Застосування цитиколіну у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз
Authors: Коваленко О.Є., Литвин О.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
International neurological journal 3 (57) 2013
Date: 2013.06.10
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Фактори суїцидальності при множинному склерозі
Authors: Старинець Н.Г. - Кафедра нервових хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
International neurological journal 6 (60) 2013
Date: 2013.10.29
Categories: Neurology, Psychiatry
Sections: Clinical researches
Authors: Юрценюк О.С.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.28
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums

Back to issue