Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Відгук на науково-практичний і методичний посібник «Шкали в загальній і дитячій неврології» за редакцією проф. С.К. Євтушенка. — К.: Видавець Заславський О.Ю., 2015. — 104 с.

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version

Статтю опубліковано на с. 147

 

Упродовж останніх десятиліть у світовій практиці все більшого значення набуває концепція доказової медицини, що знаходить своє відображення в діяльності науковців і практикуючих лікарів. Одним з основних постулатів цієї концепції є об’єктивізація стану хворого, що вимагає використання уніфікованих методів оцінки як окремих клінічних симптомів захворювання, так і якості життя пацієнта, його здатності до побутової та соціальної адаптації.

З цією метою розроблена достатня кількість міжнародних шкал і питальників, що дозволяють –отримати вірогідну об’єктивізацію симптомів хвороби в період лікування і реабілітації. На жаль, до недавнього часу в нашій країні подібні шкали використовувалися в основному при написанні наукових робіт.
З огляду на все більш тісну інтеграцію України в європейський і світовий медичний простір і виникає необхідність створення уніфікованих посібників, присвячених застосуванню оціночних і діагностичних шкал у неврологічній практиці. У зв’язку з цим науково-практичний посібник «Шкали в загальній і дитячій неврології» за редакцією проф. С.К. Євтушенка є особливо актуальним. 
У цьому посібнику на високопрофесійному рівні викладені сучасні шкали оцінки неврологічного дефіциту при таких захворюваннях, як інсульт, розсіяний склероз, коми різної етіології, больові синдроми. Окрім безпосередньо шкал, авторами наведені коментарі та пояснення, що значно полегшують зна-йомство невролога з особливостями застосування цих шкал у практичній діяльності.
Але що особливо важливо, авторами приділена увага оціночним шкалам не лише в дорослій, а й у дитячій неврології, що певною мірою є своєчасною відповіддю на зростаючий рівень захворювань нервової системи в дитячому віці. Уперше у вітчизняній літературі наведені такі шкали, як Вайнленд, INFANIB, MACS, а також оригінальні шкали, що використовуються при тривалому спостереженні за дитиною, що дозволить оцінити ефективність реабілітації дітей із церебральним паралічем у динаміці (за О.С. Євтушенком) та оцінити порушення тазових функцій у дітей (за С.К. Євтушенком, С.П. Дубіною). Ці шкали дозволяють виявити найбільш тонкі, ранні порушення моторних функцій, адаптивної поведінки, функцій тазових органів у дітей із різними захворюваннями нервової системи, особливо з церебральним паралічем. Запропоновані в посібнику шкали відрізняються високою діагностичною чутливістю, без сумніву, вони будуть широко затребувані в дитячих неврологічних відділеннях і реабілітаційних центрах.
Таким чином, методичний посібник «Шкали в загальній і дитячій неврології» за редакцією проф. С.К. Євтушенка буде цікавим не лише науковим співробітникам, здобувачам учених ступенів, аспірантам як наукове керівництво, а й широкому колу фахівців: дорослим і дитячим неврологам, реабілітологам, лікарям-експертам як професійний методичний посібник. Книга може бути використана як фахівцями науково-дослідних центрів (при апробації препаратів, проведенні досліджень), так і в практиці лікарів-неврологів, які працюють у неврологічних стаціонарах, на амбулаторному прийомі, у центрах медико-соціальної експертизи.
 
Проф. І.С. Зозуля,
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, м. Київ

Similar articles


Back to issue