Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Застосування рефлексотерапії у системі реабілітації дітей із дитячим церебральним паралічем

Authors: Пітик М.І., Ліскевич І.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 131
 
Реабілітація дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС), зокрема, дитячим церебральним паралічем (ДЦП), є важливою медико-соціальною проблемою. У доповіді наведені результати дослідження ефективності застосування рефлексотерапії у комплексному лікуванні спастичних парезів у дітей із дитячим церебральним паралічем на базі центру ранньої медико-соціальної реабілітації для дітей з ураженням ЦНС Івано-Франківської ОДКЛ. Обстежено 54 дитини із спастичними парезами, серед яких 36 дітей — із дитячим церебральним паралічем, спастичною диплегією, 14 дітей — із геміпаретичною формою ДЦП та 4 дитини — із гідроцефалією та спастичним геміпарезом. Було виділено такі групи лікування: 1-ша група — 19 дітей, які окрім стандартної реабілітаційної програми отримували сеанси корпоральної акупунктури; 2-га група — 11 дітей, які отримували стандартний комплекс реабілітації в поєднанні з сеансами акупресури та поверхневої багатоголкової акупунктури; 3-я група — 24 дитини, які отримували стандартний комплекс реабілітації. На початку лікування, наприкінці другого та третього тижня лікування оцінено рівень м’язової спастичності за модифікованою шкалою Ешуорта. Встановлено, що наприкінці другого тижня лікування вірогідно значимої різниці у зниженні проявів спастичності не виявлено у пацієнтів усіх груп. Наприкінці третього тижня лікування більш значне зниження м’язового тонусу відмічалося у пацієнтів 1-ї групи, яким у комплексному лікуванні проводили сеанси акупунктури. Отримані дані свідчать про ефективність і доцільність застосування корпоральної акупунктури в комплексному лікуванні дитячого церебрального паралічу.
 

Similar articles

Neurophysiological features of spastic syndrome in children with cerebral palsy depending on the severity of motor disorders
Authors: Зорій І.А., Пашковський В.М., Васильєва Н.В., Ніка О.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International neurological journal Том 16, №4, 2020
Date: 2020.07.28
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: Няньковський С.Л., Пакулова-Троцька Ю.В., Козубенко Г.Ф., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра педіатріїї
"Child`s Health" 2 (23) 2010
Date: 2010.08.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
A retrospective analysis of the results of treatment with Intensive Neurophysiological Rehabilitation Syste
Authors: Козявкін В.І., Качмар О.О., Лисович В.І.
Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україн

International neurological journal №3 (97), 2018
Date: 2018.07.10
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Experience of implementation and usage of Professor Koziavkin’s method in Ukraine and in the world
Authors: Качмар О.О.(1), Волошин Б.Д.(2), Волошин Т.Б.(1), Танчина Г.О.(1)
(1) — Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україна
(2) — Реабілітаційний центр «Еліта», м. Львів, Україна

International neurological journal №1 (103), 2019
Date: 2019.03.28
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue