Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Залежність показників короткострокової пам’яті від ультрадіанних ритмів у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями

Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Юдіна Т.В., Соміло О.В., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова С.А., Щирова О.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 133-134
 
 
Цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ) є актуальною проблемою для всіх країн світу внаслідок як тяжких гострих церебральних катастроф, так і хронічних порушень, у тому числі когнітивних функцій, з поступовим або раптовим їх зниженням. Корекція когнітивних порушень, пов’язаних із ЦВЗ, може бути більш ефективною при врахуванні ультрадіанних біологічних ритмів у процесі застосування фармакологічних препаратів або немедикаментозних методів. 
Проведено вивчення нейрофізіологічної структури електроенцефалограми та короткострокової пам’яті у 32 пацієнтів віком від 50 до 69 (55,21 ± 5,35) років із легким та помірним когнітивним дефіцитом (бал шкали MMSE від 23 до 27) при церебральному атеросклерозі в різних фазах доби (о 8–9 годині ранку та о 16–17 годині дня). Оцінка показників ЕЕГ була параметризована за рівнем спектральної потужності тета- та альфа-активності. Виявлена значна частка типів ЕЕГ низькоамплітудного характеру і сплощених (18 пацієнтів, 56,25 ± 3,92 %; p < 0,05 порівняно з контролем). Типи ЕЕГ із збереженою альфа-активністю виявлено у 8 (25,00 ± 3,45 %) пацієнтів. ЕЕГ з високим індексом низькочастотної тета- й дельта-активності визначено у 6 (18,75 ± 2,93 %) пацієнтів. Встановлено тимчасову перевагу тета-діапазону у 24 пацієнтів у часовий проміжок 16–17 годин. Результати тесту оцінки функції короткострокової пам’яті (відтворення 9 цифр) були такими: загальна оцінка тесту (середня кількість вірних відповідей) у ранні години — 5,32 ± 0,33; у другу половину доби — 4,33 ± 0,36, p < 0,05 між часовими групами. 
Ураховуючи виявлені залежності між ритмологічною структурою спонтанної біоелектричної активності, часовими ультрадіанними параметрами та когнітивними функціями центральної нервової системи, доцільно брати до уваги такі характеристики при плануванні та аналізі ефективності фармакологічних та інших лікувально-профілактичних заходів у хворих із ЦВЗ. 


Back to issue