Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Динаміка когнітивних функцій під впливом транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на хронічну ішемію мозку

Authors: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 125

 

Найбільш поширене цереброваскулярне захворювання — хронічна ішемія мозку (ХІМ). Одним із частих проявів ХІМ є порушення когнітивних функцій, що, безсумнівно, позначається на якості життя пацієнтів і на пізніх стадіях призводить до соціальної дезадаптації. Увагу неврологів усе більше привертає метод транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), що відрізняється неінвазивністю, простотою застосування та відсутністю зафіксованих даних щодо значущих побічних ефектів. У доступній літературі ми знайшли лише поодинокі повідомлення про вплив ТМС на когнітивні порушення при ХІМ.

Мета роботи: вивчити динаміку когнітивних порушень під впливом ТМС при ХІМ.
Матеріал і методи. Для досягнення поставленої мети нами обстежені 62 хворі на ХІМ у стадії декомпенсації (дисциркуляторна енцефалопатія ІІ стадії), чоловіків було 27, жінок — 35, віком 46–72 років. Діагноз ХІМ підтверджували скарги хворих, дані неврологічного обстеження, дуплексна допплерографія, комп’ютерна томографія і/або магнітно-резонансна томографія головного мозку. Хворі були розподілені на 2 групи: 32 хворим проведено 10 сеансів по 10 хвилин низькоінтенсивної високочастотної (0,3 Тл, 30 Гц) ТМС лівої префронтальної ділянки, 30 пацієнтів отримали аналогічний курс високоінтенсивної низькочастотної (1,6 Тл, 1 Гц) ТМС. ТМС проводили терапевтичним приладом «Нейро-МС/Д». Когнітивні розлади досліджували за допомогою тесту MMSE перед початком курсу ТМС і наступного дня після його закінчення. 
Результати. Тестування після курсу ТМС показало позитивні зміни в обох групах пацієнтів. При цьому застосування низькоінтенсивної високочастотної ТМС показало збільшення кількості правильних відповідей на 8,9 % (з 24,1 до 26,8 бала), а після курсу високоінтенсивної низькочастотної ТМС — на 5,4 % (з 23,7 до 25,3 бала). Наведені результати свідчать про більш виражені позитивні зміни після курсу низькоінтенсивної високочастотної ТМС.
Висновки. Застосування ТМС у лікуванні ХІМ дозволяжений позитивний вплив на когнітивні функції спостерігається при застосуванні низькоінтенсивної високочастотної ТМС. 

Similar articles

Лікування мігрені з аурою методом транскраніальної магнітної стимуляції
Authors: Бєляєв А.О., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
International neurological journal 4 (74) 2015
Date: 2015.12.29
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Застосування транскраніальної магнітної стимуляції для кількісної оцінки порушень рухових функцій  і медичної реабілітації постінсультних хворих
Authors: Лисенюк В.П., Балицький О.П. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Самосюк Н.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
International neurological journal 8 (54) 2012
Date: 2013.02.13
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Лечение мигрени методом транскраниальной магнитной стимуляции
Authors: Беляев А.А., Исайкова Е.И., Сон А.С. - Одесский национальный медицинский университет, Кафедра хирургии № 3 с курсом нейрохирургии
International neurological journal 3 (73) 2015
Date: 2015.12.17
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue