Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Використання прегабаліну при синдромі грушоподібного м’яза

Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Кальбус О.І., Березовська Л.В., Кривець Н.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 133

 

Захворювання периферичної нервової системи є однією з найчастіших причин непрацездатності осіб молодого та середнього віку. Значну частку цієї патології становлять вертеброгенні та рефлекторно-міотонічні больові синдроми, що належать до компресійних нейропатій. Однією з найбільш поширених компресійних нейропатій є синдром грушоподібного м’яза. Чинником патологічного скорочення грушоподібного м’яза може бути компресія корінців L5 або S1 на тлі вертеброгенної патології, ятрогенні чинники, такі як невдала ін’єкція, тощо.

Під нашим наглядом знаходилось 17 хворих віком 32,0 ± 4,3 року, з них 9 чоловіків та 8 жінок. Усі вони мали хронічні вертеброгенні корінцеві ураження поперекової локалізації, що характеризувались локальними больовими проявами, ірадіацією болю в нижню кінцівку та зниженням тужневих рефлексів на стороні ураження. 5 чоловіків та 6 жінок також мали парестезії та зниження тактильної чутливості зовнішнього краю стопи на стороні ураження. Періодично, в середньому 1–2 рази на місяць, до звичайних скарг додавався біль в сідничній ділянці, що супроводжувався болісністью при пальпації в цій області, посиленням болю в нижній кінцівці на стороні ураження, зниженням сили м’язів задньої групи гомілки до 3–4 балів, підсиленням чутливих розладів у нижній кінцівці на стороні ураження по зовнішній стороні стопи та гомілки до рівня колінного суглоба. У всіх хворих було виявлено позитивні симптоми Віленкіна і Бонне, у 4 випадках спостерігалась переміжна кульгавість. Ці хворі були оглянуті судинним хірургом, який виключив облітеруючи захворювання, що дозволило нам віднести ці скарги саме на рахунок синдрому грушоподібного м’яза. 
Зважаючи на провідну роль подразнення чутливих корінців на тлі вертеброгенної патології у виникненні синдрому грушоподібного м’яза, а також на безумовну наявність центральної сенситизації при хронічних больових синдромах, до звичайної терапії, що включала міорелаксанти (мідокалм), НПЗЗ (лорноксикам), дегідратаційні засоби (діакарб), ми включили прегабалін 75 мг два рази на добу протягом 7 днів із наступним підвищенням до 150 мг два рази на добу. Протягом наступних 2 місяців спостереження повторні прояви синдрому грушоподібного м’яза спостерігались лише в 3 пацієнтів з 17. 
Наведене вище дозволяє підтвердити раціональність використання прегабаліну при виникненні проявів синдрому грушоподібного м’яза, а також для його профілактики у хворих із вертеброгенною патологією периферичної нервової системи.

Similar articles

Authors: Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
International neurological journal 7 (37) 2010
Date: 2011.01.14
Categories: Neurology
Алгоритм клініко-параклінічного обстеження та лікувальної тактики при болях у нижньому відділі спини в жінок фертильного віку на фоні хронічного аднекситу
Authors: Бельська І.В., Головченко Ю.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 1, м. Київ
International neurological journal 2 (72) 2015
Date: 2015.12.07
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Authors: О.В. Клименко, О.І. Асауленко, Ю.І. Головченко, Кафедра неврології №1 Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
International neurological journal 2(6) 2006
Date: 2008.05.06
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Some aspects of differential diagnosis of pain syndromes in discogenic neurocompression pathology
Authors: Педаченко Є.Г.(1), Красиленко О.П.(1), Крамаренко В.А.(1), Хижняк М.В.(1), Танасійчук О.Ф.(1), Педаченко Ю.Є.(1, 2), Волощук О.С.(1), Чопик Н.Г.(1), Трет’якова А.І.(1)
(1) - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №2, 2017
Date: 2017.08.30
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue