Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Оцінка зв’язку ступеня сонячної експозиції та ризику розвитку депресії та втоми при множинному склерозі в популяції Вінницької області

Authors: Московко С.П., Малик С.Л., Костюченко А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 128-129

 

Вступ. Однією з найбільш досліджуваних епідеміологічних особливостей множинного склерозу (МС) є градієнт збільшення поширеності захворювання з географічною широтою. У цьому аспекті обговорюється зворотний зв’язок між сонячною радіацією та ризиком розвитку МС. На сьогодні показано, що найбільш поширеними симптомами МС є депресивні та тривожні розлади, втома, когнітивні порушення. 

Мета дослідження: дослідити асоціацію між ступенем сонячної експозиції і депресією, тривогою, втомою та когнітивними порушеннями у хворих на МС у популяції Вінницької області.
Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 109 (79 жінок, 30 чоловіків) хворих із вірогідним діагнозом МС згідно з критеріями McDonald (2010), віком від 18 до 58 років (у середньому 37,24 ± 8,90 року; М ± StD), які народилися та проживають у Вінницькій області. Проведено анкетування цих хворих за питальником для дослідження факторів ризику зовнішнього середовища при МС (EnvIMS-Q), шкалами HADS, MFIS і MMSE. Статистичний аналіз виконували у статистичному пакеті SPSS20 (©SPSS Inc.).
Результати. Результати проведених досліджень показали, що про відносно високу експозицію сонячного світла (≥ 4 год) влітку повідомили лише 13 (11,9 %) хворих на МС, 51,4 % осіб перебувають на сонці 3–4 год, 34,9 % — 1–2 год, 1,8 % — 1 год на добу. За MFIS ознаки астенічного синдрому та втоми були присутніми у 92 (84,4 %) респондентів. За HADS депресивні розлади спостерігалися в 40 (36,7 %), тривожні — у 52 (47,7 %) випадках. За MMSE когнітивні розлади легкого ступеня встановлено в 11 (10,1 %) пацієнтів. З’ясовано високий коефіцієнт зворотної кореляції між тривалістю перебування на свіжому повітрі, у тому числі під прямими сонячними променями, та бальною оцінкою депресивних розладів за HADS-D (r = –0,53; р < 0,001), оцінкою вираженості втоми за шкалою MFIS (r = –0,46; р < 0,001). Ступінь сонячної експозиції не був пов’язаний із рівнем тривоги (HADS-А) або когнітивними розладами. 
Висновок. Встановлено, що більш високий рівень сонячної експозиції асоціюється з меншим рівнем депресії та втоми у хворих на МС у популяції Вінницької області.

Similar articles

Вплив сонячної експозиції та статусу вітаміну D на клінічні характеристики хворих на множинний склероз у популяції Вінницької області
Authors: Малик С.Л., Московко С.П., Костюченко А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
International neurological journal 5 (75) 2015
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: Савка С.Д.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Помірні когнітивні розлади у хворих з артеріальною гіпертензією
Authors: Корнацький В.М., Ревенько І.Л. - Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ
International neurological journal 4 (74) 2015
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue