Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Когнітивні розлади у пацієнтів з епілепсією та можливості їх корекції

Authors: Мар’єнко Л.Б. - Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівський обласний протиепілептичний центр

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 127-128

 

До психіатричної коморбідності при епілепсії (Е) відноситься широкий спектр психічних порушень (афективних, особистісних, когнітивних, психотичних), які у частини хворих з часом набувають навіть більшого значення, ніж власне епілептичні напади. При епілепсії характер і ступінь когнітивного дефіциту може варіювати в широких межах від пацієнта до пацієнта, а в одного і того ж хворого — і в періодах між нападами. 

Протягом тривалого спостереження (у середньому 8,5 ± 3,0 року) 404 пацієнтів з епілепсією (середній вік — 36,8 ± 8,4) був проаналізований зв’язок розвитку когнітивних розладів (КР) із етіологією Е, віком її початку і тривалістю, статтю пацієнтів, відповіддю на лікування. 
Серед усіх хворих дослідження, згідно з короткою шкалою оцінки психічного стану (MMSE), КР різного ступеня були зазначені у 85 осіб (21,0 %). За статистикою, КР вірогідно частіше виникали у пацієнтів із симптоматичною Е (у 30,9 % осіб), а хворим на криптогенну та ідіопатичну Е вони були невластиві, тобто для реалізації когнітивних порушень важливою складовою була наявність структурної патології головного мозку. Когнітивний дефіцит спостерігався переважно у чоловіків, особливо при судинній, післятравматичній, алкогольній симптоматичній епілепсії. Вірогідно частіше зниження когнітивних функцій відбувалось зі збільшенням віку пацієнтів, тривалістю Е і при більш ранньому віці її початку. Важливим чинником розвитку когнітивних порушень був фармакорезистентний перебіг захворювання. КР не утворили статистично вірогідного зв’язку із частотою нападів, але він був зазначений при поліморфізмі нападів (поєднанні складних вогнищевих і генералізованих судомних нападів). Особам із КР були притаманні однобічні, переважно скроневі, епілептогенні вогнища з більш частою їх локалізацією у правій півкулі головного мозку.
Для профілактики когнітивних розладів у перебігу епілепсії першочерговим завданням є підбір адекватного лікування (залежно від типу нападів і форми Е) для досягнення повного контролю нападів із найменшими побічними діями протиепілептичних препаратів на когнітивну сферу з наданням переваги леветірацетаму, ламотриджину, габапентину, вальпроатам. При симптоматичній Е важливим є також лікування підлеглої структурної патології головного мозку.


Back to issue