Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Супратенторіальні каверноми головного мозку як етіологічний чинник епілепсії

Authors: Смоланка В.І., Смоланка А.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 135-136

 

Вступ. Каверноми головного мозку відносяться до судинних мальформацій центральної нервової системи. Близько 80 % каверном ЦНС мають супратенторіальну локалізацію. Основним проявом каверном даної локалізації є судомний синдром, що спостерігається у 40–80 % пацієнтів. Ризик виникнення судом при супратенторіальних каверномах становить 1,34–2,8 % на рік.

Мета роботи: визначити епілептогенність супратенторіальних каверном та ефективність їх хірургічного лікування. 
Матеріали та методи. З листопада 2010 року по листопад 2014 року в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології (м. Ужгород) було проліковано 20 пацієнтів із супратенторіальними каверномами головного мозку. У 13 пацієнтів (65 %) каверноми проявлялись судомним синдромом. Із них 8 (61,5 %) — жіночої статі, 5 (38,5 %) — чоловічої. Середній вік пацієнтів — 32,3 року. У 12 пацієнтів кавернома була солітарним вогнищем, а в одного з пацієнтів мали місце дві каверноми, розташовані поряд, в межах однієї частки головного мозку. Локалізація каверном була такою: лобна частка — 7 пацієнтів (53,8 %), скронева частка — 4 пацієнта (30,8 %), тім’яна та потилична частки — по 1 пацієнту (по 7,7 %). 
Усім пацієнтам виконувалось мікрохірургічне видалення каверноми із застосуванням найбільш оптимального хірургічного доступу залежно від локалізації каверноми. У всіх випадках було виконано тотальну резекцію каверноми, що було підтверджено МР-обстеженням через 3 місяці після операції. Результати хірургічного втручання оцінювалися за шкалою Engel.
Результати та їх обговорення. У 6 пацієнтів мали місце складні парціальні напади (46,2 %), у 5 випадках — вторинно-генералізовані напади (38,5 %), у 1 пацієнта — первинно-генералізовані напади (7,7 %), а в 1 випадку — прості парціальні напади (7,7 %).
Результати хірургічного втручання: Engel I — 9 пацієнтів (69,2 %), Engel II — 3 пацієнта (23,1 %), Engel III — 1 пацієнт (7,7 %). Предикторами відмінного результату хірургічного втручання були менша тривалість захворювання та незначна частота судом в доопераційному періоді. Усі пацієнти з груп Engel II та III мали тривалість захворювання більше 2 років, а 2 з 4 пацієнтів (50 %) були фармакорезистентними.
Висновки. 1. Епілептогенність супратенторіальних каверном у нашому дослідженні становила 65 %. 
2. Найбільш часто судомним синдромом проявлялись каверноми лобної та скроневої часток головного мозку. 
3. Хірургічне лікування є ефективним методом лікування супратенторіальних каверном головного мозку, що проявляються судомним синдромом (Engel I та ІІ — 92,3 %).

Similar articles

Хірургічне лікування супратенторіальних каверном головного мозку, що проявляються судомним синдромом
Authors: Смоланка В.І. - Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії; Поліщук М.Є. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нейрохірургії, м. Київ; Малишева Т.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова», відділ патоморфології, м. Київ; Обливач А.А. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нейрохірургії, м. Київ; Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги; Возняк О.М. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нейрохірургії, м. Київ; Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ; Смоланка А.В. - Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нейрохірургії, м. Київ; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії; Студеняк Т.О. -Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії
International neurological journal 2 (72) 2015
Date: 2015.12.03
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології»
Authors: Гриб В.А. - професор, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету
International neurological journal 3 (73) 2015
Date: 2015.12.21
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Structure of convulsive syndrome in patients with acute traumatic brain injury
Authors: Шкіряк А.А.(1), Гончарук О.М.(1), Аскеров Е.А.(2), Камінський А.А.(2)
1 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2 - Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

International neurological journal №6 (100), 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue