Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Зміни церебральної гемодинаміки за показниками ультразвукової допплерографії у хворих на гострий ішемічний інсульт у вертебробазилярному басейні

Authors: Михалойко О.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 128

 

Ураження артерій вертебробазилярного басейну (ВББ) зумовлює розвиток інфаркту в ділянці стовбурового відділу, потиличної частки головного мозку, таламуса і мозочка. Він характеризується поліморфністю клінічних проявів і перебігу, що ускладнює діагностику та, як наслідок, обумовлює актуальність цієї теми.

Мета дослідження: вивчити зміни судин ВББ за даними ультразвукового дослідження у хворих на гострий задньоциркулярний ішемічний інсульт (ЗІІ).
Матеріали і методи. Проведено клініко-інструментальний аналіз у 120 хворих на гострий ЗІІ. Діагноз верифікували за даними спіральної комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. Ультразвукове дуплексне сканування судин шиї виконували на апараті Siemens Acuson X 300 лінійним мультичастотним датчиком від 4–10 мГц, ультра-звукову допплерографію проводили на допплеросонографі Multigon 500 M (США) за стандартними методиками.
Результати та їх обговорення. При дуплексному скануваннї судин шиї у 120 хворих на ЗІІ виявлено зміни в хребцевих артеріях (ХА) (у 68,3 %), що спричинюють утруднення кровотоку у судинах ВББ. Серед них найчастіше відмічали атеросклеротичний стеноз (53,3 %), деформацію (17,5 %) та аномальне відходження ХА (3,3 %). Локальні якісні та кількісні зміни допплерівського спектра відображали підвищення лінійної швидкості кровотоку (ЛШК) у зоні деформації та стенозу з формуванням гемодинамічного перепаду, турбулентністю кровоплину, змінами індексів резистентності. У більшості хворих асиметрія ЛШК за ХА у сегменті V3 була близько 20 %. 
За даними транскраніальної допплерографії, у 87,8 % хворих на ЗІІ домінував атеросклеротичний тип церебральної гемодинаміки, що характеризувався зниженням лінійної швидкості кровотоку (p < 0,05) у ХА до 25 %, в основній артерії — до 17 %, у задній мозковій артерії — до 14 % і зростанням показників індексів резистентності судинної стінки на 1,4–5,6 % (p < 0,05) та індексу пульсації на 1,52–5 % (p < 0,05).
Висновок. Допплерографічні показники дають змогу оцінювати гемодинамічну значущість патогенетичних чинників порушення кровотоку, ступінь морфологічних змін, а також діапазон функціональних можливостей артеріального русла головного мозку.

Similar articles

Authors: Глоба М.В., Костюк М.Р., ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ
"Hypertension" 2(16) 2011
Date: 2011.05.18
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Authors: М.Ю. Купновицька-Сабадош, В.А. Гриб, А.Б. Медицький, Івано-Франківський державний медичний університет, кафедра нервових хвороб № 1
International neurological journal 2(18) 2008
Date: 2008.10.17
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Допплерографічні ознаки різних ступенів спондилогенної вертебробазилярної недостатності у хворих молодого віку
Authors: Некрасова Н.О. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.18
Categories: Neurology
Sections: Medical forums

Back to issue