Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Клініко-неврологічні співставлення атеротромботичного та кардіоемболічного інсульту залежно від ступеня артеріальної гіпертензії

Authors: Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 139

 

Мета: вивчити особливості впливу артеріальної гіпертензії (АГ) різного ступеня на клініко-неврологічні та функціональні наслідки атеротромботичного та кардіоемболічного ішемічного інсульту. 

Матеріали і методи. Обстежено 105 пацієнтів із мозковим ішемічним інсультом (МІІ) та АГ (жінок — 47,6 %, чоловіків — 52,4 %; середній вік — 67,3 ± 1,09) з помірно-тяжким неврологічним дефіцитом — 8,23 ± 0,31 (за NIHSS). Атеротромботичний підтип (АТР) встановлено у 65,7 % пацієнтів, кардіоемболічний (КЕ) — у 25,7 %, в 13,6 % — лакунарний або невизначений тип (група порівняння). Функціональне відновлення оцінено за індексом Бартел. АГ І ступеня виявлено у 5,7 %, ІІ — у 60,0 %, ІІІ — у 34,3 % хворих. 
Отримані результати. У 83,3 % пацієнтів із МІІ на фоні АГ І ступеня визначено легкий неврологічний дефіцит, у 16,7 % — середній. Ceред хворих з АГ ІІ ступеня у 70,0 % виявлено легкі неврологічні розлади, у 23,3 % — середнього ступеня, у 6,7 % хворих — тяжкі. Структура тяжкості неврологічного дефіциту вірогідно відрізнялась у хворих із I та II ступенями АГ та між ІІ та ІІІ за рахунок зростання питомої ваги більш тяжких неврологічних розладів. В структурі АГ І ступеня домінував (66,7 %) АТР-підтип; не було визначено КЕ-інсульту. Патогенетична структура МІІ на фоні АГ ІІ і ІІІ ступеня характеризувалась наявністю КЕ-підтипу у 25–29 % відповідно. Еволюція неврологічного дефіциту в гострому періоді у хворих з АГ ІІ та ІІІ ступенів свідчила про кращу динаміку відновлення при КЕ-підтипі порівняно з АТР-підтипом (9,3 та 5,1 % відповідно). Показник функціональної спроможності хворих на 30-ту добу становив 75,31 ± 0,71 бала. У разі АГ ІІІ ступеня частка пацієнтів із вираженим функціональним обмеженням зростала в 1,5–2 рази порівняно з такою у разі АГ І та ІІ ступенів. Через 3 місяці навіть при АГ І ступеня у близько чверті хворих зберігались помірні функціональні розлади. У разі КЕ-підтипу попри краще відновлення протягом гострого періоду порівняно з АТР через 6 місяців виявлені відмінності не спостерігались.
Висновки. Визначено особливості впливу артеріальної гіпертензії залежно від її ступеня на тяжкість та функціональне відновлення хворих із ішемічним інсультом атеротромботичного та кардіоемболічного підтипів.

Similar articles

Вісцерокардіоваскулярні впливи в діагностиці функціонального стану системи регуляції артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії з ожирінням III ступеня
Authors: Фуштей І.М., Паламарчук О.І., Кривохацька Ю.О., Подсевахіна С.Л. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
"Hypertension" 3(23) 2012
Date: 2013.02.26
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Clinical researches
System of providing emergency medical care for stroke patients in Kyiv: evaluation of the clinical efficacy of thrombolytic therapy and quercetin bioflavonoid in the treatment of ischemic stroke in different periods after its development
Authors: Прокопів М.М.(1), Трепет Л.М.(2), Трепет Г.С.(1), Єльська О.Ю.(2)
1 — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 — Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна

International neurological journal №8 (110), 2019
Date: 2020.01.09
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Диференційоване лікування транзиторних ішемічних атак — ефективний спосіб профілактики повторних гострих церебральних подій
Authors: Віничук С.М., Фартушна О.Є. - Олександрівська клінічна лікарня м. Києва; ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ
International neurological journal 6 (68) 2014
Date: 2015.01.19
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Authors: Черенько Т.М., Фартушна О.Є., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
International neurological journal 4 (42) 2011
Date: 2011.08.02
Categories: Neurology

Back to issue