Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 4 (20) 2015

Back to issue

19-21 October 2016 in Kiev will be held the VI national Congress of gerontologists and geriatricians of Ukraine

Статтю опубліковано на с. 58

 

Національна академія медичних наук України

Міністерство охорони здоров’я України
Наукове медичне товариство геронтологів і геріатрів України
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
 
19–21 жовтня 2016 р. у м. Києві відбудеться VI Національний конгрес геронтологів і геріатрів України
 
Робота конгресу проходитиме у вигляді пленарних засідань, симпозіумів, секційних засідань та стендових доповідей.
 
Офіційні мови конгресу — українська, російська, англійська.
 
Основні питання, які планується розглянути: молекулярно-генетичні механізми старіння; нейрогуморальні механізми старіння; стрес і вік, особливості реакції на стресові впливи, шляхи підвищення стійкості до стресу в старості; вікові зміни фізіологічних систем при старінні, механізми розвитку патології, залежної від віку; прискорене старіння, маркери старіння, біологічний і функціональний вік; розробка й вивчення ефективності геропротекторів, профілактика захворювань, залежних від віку; медико-демографічні та соціально-економічні проблеми старіння населення; медична, трудова й соціальна реабілітація людей старшого віку; медико-соціальна допомога населенню старшого віку; рухова активність і старіння; імунітет та імунопатологія в старості; нейропсихологічні аспекти старіння; нейродегенеративні захворювання ЦНС; синдром м’якого когнітивного зниження та депресія в людей літнього віку; когнітивні функції та персоналістичні особливості; деменція; мікроциркуляція та реологічні властивості крові при старінні й патології; захворювання венозної системи в похилому віці; атеротромбози, тромбози, тромбоемболії в геріатричній практиці; патологія нирок у людей старшого віку; старіння й захворювання системи кровотворення; остеопороз і старіння; ревматичні захворювання та вік; захворювання опорно-рухового апарату та вік; хірургія та урологія в геріатрії; проблеми геріатричної стоматології; офтальмологія та оториноларингологія в геріатрії; старіння та ендокринна патологія; менопауза та старіння жінки; андропауза та старіння чоловіка; онкологічні проблеми в геріатрії; геріатрична фармакологія; немедикаментозні методи впливу на старіючий організм.
Тези слід подавати в електронному вигляді, обсяг тез не повинен перевищувати одну сторінку машинопису через 1,5 інтервалу (шрифт Times New Roman, розмір 12, без переносів). Заголовок тез друкують великими літерами, з нового рядка — ініціали та прізвища авторів; прізвище доповідача підкреслити; в наступному рядку — назва закладу, місто. Структура тез: вступ; мета; матеріал і методи дослідження; результати; висновки.
Тези (разом із сканованою копією про оплату видавничих витрат — 100 грн) слід надсилати на адресу секретаріату електронною поштою. При відсутності листа — підтвердження про отримання тез протягом 5 днів просимо зв’язатись із секретаріатом за телефоном. При неможливості надсилання тез електронною поштою вони можуть бути надіслані в розгорнутому вигляді в конверті форматом А4. До друкованих матеріалів обов’язково додається диск із текстом у редакторі Word та квитанція про сплату внеску на видавничі витрати. Кінцевий термін подання тез — 1 червня 2016 р.

Адреса секретаріату: Григор’єва Н.В.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114, Україна.
Телефони: (044) 430-41-74; 254-05-50; 430-40-68.
Факс: (044) 430-41-74; 432-99-56.
Електронна пошта: Crystal_ng@ukr.net

Similar articles

Authors: К.І. Сметаніна, к.фарм.н., доц. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
"News of medicine and pharmacy" 18 (387) 2011
Date: 2011.11.17

Back to issue