Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Журнал «Артериальная гипертензия» 1 (45) 2016

Вернуться к номеру

Передмова наукового редактора до «Рекомендаций Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology, ESC) и Европейского респираторного общества (European Respiratory Society, ERS) по диагностике и лечению легочной гипертензии 2015 г.»

Статтю опубліковано на с. 96

 

Ідіопатична легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) — рідкісна (захворюваність становить 5 нових випадків на 1 мільйон населення на рік) хронічна прогресуюча хвороба з несприятливим прогнозом. Без специфічного лікування такі хворі помирають у середньому через 2,5 року після встановлення діагнозу. Через це захворювання відносять до так званих орфанних хвороб. Сучасна специфічна фармакотерапія дозволяє продовжити життя хворих на ЛАГ до 10–12 років або відстрочити на цей період проведення трансплантації легень. Специфічне лікування ЛАГ включає призначення таких препаратів: антагоністів ендотелінових рецепторів (в Україні не зареєстровані), інгібіторів фосфодіестерази-5 (в Україні — силденафіл та тадалафіл), а також аналогів простацикліну (в Україні ...

Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.Вернуться к номеру