Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" 1 (59) 2016

Back to issue

IV Scientific Session of the Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine. 16-17 June 2016 in Dnepropetrovsk

Статтю опубліковано на с. 7

 

Значне поширення патології органів травлення, пов’язане з порушенням екології, режиму харчування, якістю продуктів харчування, стресовими ситуаціями, диктує нагальну потребу в широкій дискусії з проблем розвитку гастроентерологічної науки і практики.

 
Наукова програма заходу охоплює такі питання:
1. Епідеміологія захворювань органів травлення.
2. Етіологія та патогенез (зокрема, експериментальні дослідження).
3. Профілактика, діагностика та лікування (у т.ч. хірургічне) захворювань органів травлення.
4. Дитяча гастроентерологія.
5. Міждисциплінарний підхід до вирішення проблеми.
6. Нутриціологія, дієтологія та лікувальне харчування.
 
Планується особиста участь провідних вчених України та зарубіжних колег або через телеміст.
Конференція буде працювати в режимі пленарних і секційних засідань, сателітних симпозіумів, у т.ч. у формі дискусійної панелі, клінічних розборів, консиліумів. 
Участь у конференції безкоштовна.
До проведення конференції приурочено видання збірника наукових праць «Гастроентерологія» № 2(60). Роботи в збірнику публікуються безкоштовно. Правила оформлення статей дивіться на сайті інституту gastro.org.ua в розділі «Збірник «Гастроентерологія».
 
Більш детальна інформація про конференцію буде розміщена на сайті інституту gastro.org.ua  

Similar articles


Back to issue