Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 2 (74) 2016

Back to issue

Особливості позитивної дії фітозасобу зобофіт у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу

Authors: Волошина Л.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 169-170

 

Остеоартроз (ОА) — ​гетерогенна група системних захворювань суглобів, що характеризуються високим фоном полі- й коморбідності та поширені серед пацієнтів 50, особливо 60 років. В останніх домінують атеросклеротичні ураження серцево-судинної системи, меншою мірою — ​хвороби органів травлення, нирок тощо. Цій же віковій групі людей, за новітніми дослідженнями, притаманна значна частота субклінічного, менше — ​маніфестного гіпотиреозу (до 8–12 %). Зазначається, що рання діагностика гіпотиреозу, особливо субклінічного, — ​це міждисциплінарна проблема, якою повинні займатися спеціалісти терапевтичного профілю за провідної участі ендокринологів. Однак у хворих на ОА ці явища досліджені недостатньо, у тому числі в аспекті лікування.

Мета дослідження — ​вивчити рівень поширеності субклінічного гіпотиреозу у хворих на ОА та особливості позитивної дії полікомпонентного фітозасобу зобофіт у комплексному лікуванні групи пацієнтів із коморбідним поєднанням ОА та субклінічного гіпотиреозу (СГ).
Матеріал і методи дослідження. Обстежено 296 хворих на ОА віком 37–76 років (жінок було 246 — ​83,11 %). Скринінгову діагностику гіпотиреозу здійснювали шляхом визначення в усіх хворих у крові рівнів ТТГ, вільних Т3 і Т4, ультразвукового дослідження щитоподібної залози (ЩЗ), її огляду та пальпації, старанного опитування.
Окрім зазначеного, досліджували ліпідограму, креатинін та сечовину в крові, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ), виконували ультразвукове дослідження нирок, аналізи сечі (загальний та за Нечипоренком). Діагноз ОА верифікували згідно з рекомендаціями EULAR (2010).
Результати дослідження. Слід зазначити, що в цілому серед обстежених найбільш поширеними коморбідними процесами були зростаючі кількісно та якісно артеріальна гіпертензія (182 хворих — ​61,49 %), різні форми ішемічної хвороби серця (189 — ​63,85 %), ожиріння (193 — ​65,21 %), жирової хвороби печінки (179 — ​60,47 %) як основні прояви метаболічного синдрому (МС), хвороби нирок (пієлонефрити, сечокислий діатез, сечокам’яна хвороба — ​133 (44,93 %)) як фактори високого та дуже високого кардіоваскулярного ризику. Серед обстеженого контингенту хворих маніфестний гіпотиреоз виявлено в 11 осіб (3,72 %), серед яких було 8 жінок, та СГ — ​у 28 (9,46 %), серед яких жінок було 22 особи (7,43 %), а чоловіків, відповідно, 5 (1,79 %). Діагноз форм гіпотиреозу підтверджений ендокринологом високої кваліфікації, а також узгоджена лікувальна тактика гіпотиреоїдного стану.
Об’єктом подальшої нашої уваги в аспекті лікування були 28 хворих на ОА з коморбідним СГ. Клінічно спектр зазначених вище коморбідних захворювань у цих хворих не відрізнявся від такого у вибірці в цілому, але перебіг АГ і ХС був торпідним, а результати їх лікування були дещо гіршими за попередні 1–3 роки.
Зважаючи на дискусійність поглядів ендокринологів щодо методів лікування СГ, зокрема, левотироксином, особливо в контексті значних проявів атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи та високих рівнів кардіоваскулярного ризику, нами вирішено апробувати в комплексному лікуванні хворих на ОА полікомпонентний фітозасіб зобофіт. Згідно з дослідженнями Н.О. Кравчун (2010), цей засіб ефективний при різних формах уражень ЩЗ з підвищеною чи зниженою її функцією та добре впливав на вузлові утворення ЩЗ. Його складові (екстракт перстачу білого, дроку красильного, гадючника шестипелюсткового, кореня півонії незвичайної, спіруліна), за даними літератури, мають і артротропну, антиоксидантну, заспокійливу дію, сприятливо впливають на метаболічні процеси жовчо- та сечовиділення. Зобофіт призначали по 2 капсули двічі на день упродовж 3–6 місяців, контролюючи рівні ТТГ в крові кожні 3 місяці та оцінюючи загально-клінічну динаміку ОА та коморбідних процесів за принципом випадок-контроль. Клінічно відмічено покращення порівняно з попередніми етапами спостереження проявів і перебігу ОА, АГ, ІХС. Через 3 місяці від початку застосування зобофіту рівень ТТГ в крові знизився з 7,40 ± 0,38 мОд/л до 5,20 ± 0,26 мОд/л (Р < 0,01), креатинін крові знизився з 136,00 ± 4,18 мкмоль/л до 92,20 ± 3,56 мкмоль/л (Р < 0,001), ШКФ зросла з 66,20 ± 4,22 мл/хв до 92,30 ± 6,56 мл/хв (P < 0,01), незначно знизився рівень холестеролу (з 6,40 ± 0,32 ммоль/л до 5,80 ± 0,28 ммоль/л після лікування; Р > 0,05). Через 6 місяців застосування зобофіту рівень ТТГ в крові знизився до 3,80 ± 0,26 мОд/л (Р < 0,001). Ймовірно, з огляду на вплив ЩЗ на метаболічні процеси, застосування зобофіту, що покращувало її функцію та нормалізувало ШКФ, сприяло поліпшенню дії гіпотензивних антиішемічних, хондропротекторних засобів, у цілому покращуючи результати лікування ОА та коморбідних уражень серцево-судинної системи та нирок.
У віковому аспекті у хворих старше за 60 років позитивні ефекти зобофіту були слабшими. Побічних ефектів від його застосування не відмічено.
Висновок. Полікомпонентний фітозасіб зобофіт сприятливо впливає на результати комплексного лікування хворих на остеоартроз із коморбідними ураженнями серцево-судинної системи та субклінічним гіпотиреозом, нормалізуючи в більшості хворих після трьохмісячного застосування рівні ТТГ крові, покращуючи функції нирок.

Similar articles

The Early Diagnosis of Hypothyroidism as a Factor in the Progression of Osteoarthritis and Comorbid Processes, the Features of Phytocorrection
Authors: Волошина Л.О.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology 7 (79) 2016
Date: 2016.12.20
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Особливості клініки, перебігу та лікування хворих на подагру на тлі гіпотиреозу
Authors: Волошин О.І., Доголіч О.І., Пашковська Н.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 3 (59) 2014
Date: 2014.06.19
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Clinical Manifestation, Course and Results of the Treatment of Patients with Osteoarthritis  and Hypothyroidism: Age and Gender Aspects
Authors: Волошина Л.О., Пашковська Н.В. ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
International journal of endocrinology 6 (78) 2016
Date: 2016.11.17
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Pathomorphosis of the metabolic phenotype osteoarthritis: the role of obesity, diabetes and hypothyroidism (age and gender features)
Authors: Волошина Л.О.(1), Сміян С.І.(2)
(1) — ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — ВНДЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №5, 2017
Date: 2017.09.28
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue