Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 2 (74) 2016

Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих регіонів України
Автори: Кравченко В.І. - Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан йодного забезпечення населення Вінницької області
Автори: Власенко М.В., Паламарчук А.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика ведення дорослих пацієнтів із вузловим зобом і диференційованим тиреоїдним раком
Автори: Бобрик М.І., Сідорова І.В., Резніченко В.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; МЛ «ДІЛА», м. Київ, Україна; ДЗ «Поліклініка № 2» ДУС, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність препарату Адаптол у комплексному лікуванні хворих із синдромом тиреотоксикозу
Автори: Паньків В.І. - Відділ клінічної тиреоїдології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностична характеристика поширеності гіпотиреозу в Полтавській області та в Україні в цілому за умов йодного дефіциту
Автори: Городинська О.Ю., Бобирьова Л.Є. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вузловий зоб та рак щитоподібної залози: які підходи до діагностики та лікування рекомендує Американська тиреоїдна асоціація у 2015 р.
Автори: Черенько С.М. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Імуномодулююча терапія синдрому хронічної втоми з метаболічним синдромом
Автори: Каспрук Н.М. - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Асоціація окремих показників ендотеліальної функції з T894G поліморфізмом гена ендотеліальної синтази монооксиду азоту у хворих на гіпотиреоз і супутній хронічний холецистит
Автори: Присяжнюк І.В., Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівні моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із первинним гіпотиреозом
Автори: Дідушко О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив дистрибуції поліморфізму гена дейодинази 1-го типу на показники тиреоїдного гомеостазу хворих на хронічні гепатити та цироз печінки невірусної етіології
Автори: Чимпой К.А. - Кафедра внутрішньої медицини, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Павлюкович Н.Д. - Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Короташ І.Ф., Рибак О.Я., Місечко А.І. - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетичні особливості пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Сіцінська І.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз впливу субклінічного гіпертиреозу на параметри кісткового метаболізму
Автори: Паньків І.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Епідеміологічні аспекти цукрового діабету в м. Ташкенті на основі даних регістру
Автори: Аліханова Н.М., Акбаров З.С., Ісмаїлов С.І. - РСНПМЦ ендокринології МОЗ РУз, м. Ташкент, Республіка Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Анестезіологічний менеджмент феохромоцитом в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру
Автори: Черенько С.М. - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна; Дубров С.О. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Кунатовський М.В., Товкай О.А., Тарасенко С.О. - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи
Автори: Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Власенко В.Г., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль нейтрофільних лейкоцитів у патогенезі цукрового діабету 1-го типу у людини (аналітичний огляд із включенням власних даних)
Автори: Зак К.П. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автоімунний синдром перехрестя (overlap-синдром) при захворюваннях щитоподібної залози — ​Terra incognita тиреоїдології
Автори: Генделека Г.Ф. - Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль опитувальників в оцінці якості життя пацієнтів iз цукровим діабетом (огляд літератури)
Автори: Ісмаїлов С.І., Мумінова С.У. - Ташкентський педіатричний медичний інститут, м. Ташкент, Республіка Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Остеопороз у дітей при хворобі Іценка — Кушинга: етіологія, патогенез, діагностика
Автори: Ризничук М.О., Хлуновська Л.Ю. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Крецу Т.М., Дмитрук В.П., Костів М.І. - Обласна дитяча лікарня, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Окремі аспекти остеопорозу при дизгенезії гонад
Автори: Підвисоцька Н.І., Хлуновська Л.Ю. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Крецу Т.М., Дмитрук В.П., Костів М.І. - Обласна дитяча лікарня, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості позитивної дії фітозасобу зобофіт у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу
Автори: Волошина Л.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив ожиріння на якість життя хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йододефіциту
Автори: Дідушко О.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Можливості імунокорекції синдрому хронічної втоми у хворих на метаболічний синдром, поєднаного з хронічними обструктивними захворюваннями легень
Автори: Каспрук Н.М., Андрійчук Т.Р. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості цитокінового статусу у жінок з безпліддям, які проживають у йододефіцитних регіонах Буковини
Автори: Коваль Г.Д. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив дефіциту мікроелементів йоду та селену на фізіологічний та репаративний остеогенез
Автори: Ковальчук П.Є., Тулюлюк С.В. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості регуляції обміну кальцію в дітей, які хворіють на бронхіальну астму
Автори: Колоскова О.К., Буринюк-Глов’як Х.П. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Зміни показників обміну речовин при експериментальному гіпотиреозі
Автори: Кононенко А.Г., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив гіпобаричної гіпоксії на показники протеолізу в тканині щитоподібної залози щурів за різної тривалості фотоперіоду
Автори: Кузнєцова О.В., Ясінська О.В., Анохіна С.І. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної гіпертензії
Автори: Купновицька І.Г., Губіна Н.В., Кутинська І.П., Белегай Р.І., Клименко В.І., Данилюк О.І. - Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
До питання про діабетичну остеопенію
Автори: Ляшук П.М., Ляшук Р.П. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Глуговська С.В. , Яковець І.І. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості вуглеводного обміну та обміну кальцію у вагітних з надлишковою масою тіла та ожирінням
Автори: Маслянко В.А., Павлович Л.Б. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив левотироксину на показники тиреоїдного та кальцієвого гомеостазу у хворих на вузлові форми зоба
Автори: Маслянко В.А., Павлович Л.Б., Оленович О.А. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості порушень кальцієвого гомеостазу у хворих на дифузний токсичний зоб
Автори: Оленович О.А., Пашковська Н.В., Маслянко В.А., Безрук Т.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Чорна О.О. - Обласний ендокринологічний центр, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Дослідження впливу гуморальних запальних факторів у хворих на хронічну серцеву недостатність в поєднанні з цирозом печінки невірусного походження
Автори: Олексюк С.І., Федів О.І. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив водного екстракту ламінарії на показники білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу
Автори: Орлова В.О., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Оптимізація лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу після холецистектомії з урахуванням змін мікробіоценозу кишечника
Автори: Патратій М.В., Щербиніна М.Б., Олексюк С.І. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив спиртової настоянки ламінарії на рівень тиреоїдних гормонів при експериментальному гіпотиреозі
Автори: Щербак О.А., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Effect of Selenium on Thyroid Hormones Metabolism in Patients with Metabolic Syndrome
Автори: Abramova N.O., Pashkovska N.V. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Impact оf Telmisartan оn the Quality оf Life іn Patients with Chronic Heart Failure аnd Diabetes Mellitus Type 2
Автори: Pavlyukovich N.D., Pavlyukovich O.V. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Comparative Analyses of the Cardiac Autonomic Neuropathy in Patients with Diabetes Mellitus Type 1 and 2
Автори: Shuper V.A., Shuper S.V. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Sert-Gene Polymorphism in the Patients with Thyrotoxicosis and Irritable Bowel Syndrome
Автори: Fediv O.I., Moskaliuk I.I. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми