Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 2 (74) 2016

Back to issue

Вплив водного екстракту ламінарії на показники білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу

Authors: Орлова В.О., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 180

 

За даними ВООЗ, йододефіцит фіксується в багатьох країнах світу, у тому числі й у Західній Європі. Найбільш очевидний прояв дефіциту йоду — ​ендемічний зоб, що досить часто є передуючим фактором для розвитку захворювань щитоподібної залози, у тому числі гіпотиреозу, вузлових новоутворень, раку. Тяжкість викликаних гіпотиреозом метаболічних порушень та їх несприятливий біологічний і соціальний прогноз при цьому визначають виключну актуальність досліджень. Одним із перспективних заходів поліпшення фармакотерапії гіпотиреоїдних станів є використання йодовмісних лікарських засобів рослинного походження, фармакологічні властивості яких сприяють посиленню ефектів основних лікарських препаратів, спрямованих на усунення провідних проявів захворювань, і підвищенню ступеня безпеки їх використання тривалими курсами.

Мета дослідження. Дефіцит тиреоїдних гормонів обумовлює виразні зміни в метаболізмі білків, ліпідів і вуглеводів. Тому метою наших досліджень стало вивчення впливу водного екстракту ламінарії на стан показників білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу.
Матеріал і методи дослідження. Об’єктом наших досліджень була обрана ламінарія цукриста (Laminaria sаccharina L.) у вигляді водного екстракту (1 : 10). Експериментальний гіпотиреоз у щурів викликали шляхом уведення мерказолілу в дозі 0,01 г/100 г маси тіла діючої речовини впродовж 33 діб. Екстракт ламінарії вводили в дозі 1 мл/100 г протягом 21 дня, починаючи з 13-ї доби. Препаратом порівняння слугував лікарський засіб йодомарин. Визначення загального білка, сечовини та креатиніну в сироватці крові проводили загальноприйнятими методами.
Результати дослідження. Встановлено, що при експериментальному гіпотиреозі спостерігається зниження концентрації загального білка та креатиніну й підвищення концентрації сечовини порівняно з групою тварин інтактного контролю. Як відомо, при гіпофункції щитоподібної залози відмічається значне уповільнення окислювальних процесів і основного обміну. Зниження теплообміну призводить до зменшення біосинтезу й розпаду білка та затримки азотистих продуктів у організмі. При застосуванні водного екстракту ламінарії виявлено невірогідне підвищення концентрації загального білка та креатиніну, незначне зниження концентрації сечовини. Референт-препарат йодомарин виявив подібний ефект на досліджувані показники, що за ступенем вираженості не перевищував впливу екстракту ламінарії.
Висновки. Досліджуваний водний екстракт ламінарії не чинить вираженого впливу на показники білкового обміну в щурів з мерказоліловим гіпотиреозом. Тривають дослідження на інших експериментальних моделях гіпофункції щитоподібної залози.

Similar articles

Вплив спиртової настоянки ламінарії на рівень тиреоїдних гормонів при експериментальному гіпотиреозі
Authors: Щербак О.А., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
International journal of endocrinology 2 (74) 2016
Date: 2016.05.12
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Синдром гіпотиреозу
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 5 (45) 2012
Date: 2013.03.21
Categories: Endocrinology
Sections: Medical education
Синдром гіпотиреозу
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
International neurological journal 5 (59) 2013
Date: 2013.09.13
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Medical education
Authors: Макар Р.Д., Сандурська М.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський обласний ендокринологічний диспансер
International journal of endocrinology 1(19) 2009
Date: 2009.05.13
Categories: Endocrinology

Back to issue