Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 2 (74) 2016

Повернутися до номеру

Вплив водного екстракту ламінарії на показники білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу

Автори: Орлова В.О., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 180

 

За даними ВООЗ, йододефіцит фіксується в багатьох країнах світу, у тому числі й у Західній Європі. Найбільш очевидний прояв дефіциту йоду — ​ендемічний зоб, що досить часто є передуючим фактором для розвитку захворювань щитоподібної залози, у тому числі гіпотиреозу, вузлових новоутворень, раку. Тяжкість викликаних гіпотиреозом метаболічних порушень та їх несприятливий біологічний і соціальний прогноз при цьому визначають виключну актуальність досліджень. Одним із перспективних заходів поліпшення фармакотерапії гіпотиреоїдних станів є використання йодовмісних лікарських засобів рослинного походження, фармакологічні властивості яких сприяють посиленню ефектів основних лікарських препаратів, спрямованих на усунення провідних проявів захворювань, і підвищенню ступеня безпеки їх використання тривалими курсами.

Мета дослідження. Дефіцит тиреоїдних гормонів обумовлює виразні зміни в метаболізмі білків, ліпідів і вуглеводів. Тому метою наших досліджень стало вивчення впливу водного екстракту ламінарії на стан показників білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу.
Матеріал і методи дослідження. Об’єктом наших досліджень була обрана ламінарія цукриста (Laminaria sаccharina L.) у вигляді водного екстракту (1 : 10). Експериментальний гіпотиреоз у щурів викликали шляхом уведення мерказолілу в дозі 0,01 г/100 г маси тіла діючої речовини впродовж 33 діб. Екстракт ламінарії вводили в дозі 1 мл/100 г протягом 21 дня, починаючи з 13-ї доби. Препаратом порівняння слугував лікарський засіб йодомарин. Визначення загального білка, сечовини та креатиніну в сироватці крові проводили загальноприйнятими методами.
Результати дослідження. Встановлено, що при експериментальному гіпотиреозі спостерігається зниження концентрації загального білка та креатиніну й підвищення концентрації сечовини порівняно з групою тварин інтактного контролю. Як відомо, при гіпофункції щитоподібної залози відмічається значне уповільнення окислювальних процесів і основного обміну. Зниження теплообміну призводить до зменшення біосинтезу й розпаду білка та затримки азотистих продуктів у організмі. При застосуванні водного екстракту ламінарії виявлено невірогідне підвищення концентрації загального білка та креатиніну, незначне зниження концентрації сечовини. Референт-препарат йодомарин виявив подібний ефект на досліджувані показники, що за ступенем вираженості не перевищував впливу екстракту ламінарії.
Висновки. Досліджуваний водний екстракт ламінарії не чинить вираженого впливу на показники білкового обміну в щурів з мерказоліловим гіпотиреозом. Тривають дослідження на інших експериментальних моделях гіпофункції щитоподібної залози.


Повернутися до номеру