Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 2 (74) 2016

Back to issue

Вплив спиртової настоянки ламінарії на рівень тиреоїдних гормонів при експериментальному гіпотиреозі

Authors: Щербак О.А., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 181

 

На сьогодні фармакотерапія захворювань щитоподібної залози є актуальною проблемою практичної охорони здоров’я. Відзначається зростання тиреопатій, що в основному обумовлено несприятливими екологічними умовами та дефіцитом йоду в навколишньому середовищі. Тому проблема йододефіциту є доволі актуальною як для України, так і для багатьох країн світу. Фітотерапія застосовується для лікування хворих із тиреопатіями в комплексі з фармакотерапевтичним лікуванням або самостійно при легких формах захворювання, у період між курсами медикаментозного лікування, а також для профілактики. У цьому напрямку становить інтерес розробка фармакологічних засобів рослинного походження, що мають тиреотропні властивості.

Метою нашого дослідження стало вивчення впливу на функцію щитоподібної залози 10% спиртової настоянки ламінарії, до складу якої входять йод та інші мінеральні речовини, альдегіди, кетони, флавоноїди та інші біологічно активні речовини.
Матеріал і методи дослідження. Експериментальний гіпотиреоз у щурів викликали шляхом введення 1% розчину перхлорату натрію (NaClO4) з питною водою впродовж 42 діб. 10% настоянку ламінарії вводили в дозі 1 мл/100 г. Препаратом порівняння слугував лікарський засіб йодомарин. Після закінчення експерименту тварин шляхом миттєвої декапітації виводили з експерименту, збирали кров і в плазмі крові визначали рівень тиреоїдних гормонів — ​трийодтироніну (Т3) й тетрайодтироніну (Т4). Визначення Т3 й Т4 у плазмі крові щурів проводили методом імуноферментного аналізу з використанням тест-систем.
Результати дослідження. Встановлено, що при експериментальному гіпотиреозі спостерігається зниження концентрації тироксину та трийодтироніну в 1,6 та 2,1 раза відповідно. Рівень Т3 при застосуванні референт-препарату йодомарину був на рівні інтактних тварин, але концентрація Т4 була у 1,4 раза меншою. При вивченні впливу 10% настоянки ламінарії на тлі експериментального гіпотиреозу було встановлено, що рівень тироксину наближався до значень інтактного контролю та у 2,2 раза перевищував значення контрольної патології. На рівень трийодтироніну спостерігався подібний вплив.
Висновки. Проведені дослідження дозволили встановити вплив 10% настоянки ламінарії на синтетичну функцію щитоподібної залози на тлі гіпотиреозу, викликаного перхлоратом натрію. Тому отримані нами експериментальні дані дають можливість стверджувати, що подальші дослідження з метою розробки лікарських засобів із тиреотропними властивостями на інших експериментальних моделях гіпотиреозу є перспективними та доцільними.

Similar articles

Зміни показників обміну речовин при експериментальному гіпотиреозі
Authors: Кононенко А.Г., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
International journal of endocrinology 2 (74) 2016
Date: 2016.05.12
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Вплив водного екстракту ламінарії на показники білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу
Authors: Орлова В.О., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
International journal of endocrinology 2 (74) 2016
Date: 2016.05.12
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Authors: В.І. КАТЕРЕНЧУК, к.м.н., кафедра ендокринології Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава; О.П. БЕРЕГОВА, лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Синдром гіпотиреозу
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 5 (45) 2012
Date: 2013.03.21
Categories: Endocrinology
Sections: Medical education

Back to issue