Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 2 (22) 2016

Back to issue

IX International Conference of Young Scientists «Musculoskeletal Diseases and Age» Is Devoted to the Memory of Professor Ye.P. Podrushniak

Authors: Приймич У. І. - ДУ “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України” м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version


Summary

В статті представлені ключові питання, які обговорювались протягом щорічної конференції молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік». Надано короткий огляд результатів досліджень, проведених молодими вченими, що займаються вивченням проблем остеопорозу та захворювань кістково-м’язової системи.

В статье представлены ключевые вопросы, которые обсуждались на ежегодной конференции молодых ученых «Заболевания костно-мышечной системы и возраст». Дан краткий обзор результатов исследований, проводимых молодыми учеными, которые занимаются изучением проблем остеопороза и заболеваний костно-мышечной системы.

The article is a review of the key highlights, which were in focus of the annual conference of young scientists «Musculoskeletal Diseases and Age». Short review of study results, which were provided by young scientists, who are interesting in problems of osteoporosis and musculoskeletal diseases, is presented.


Keywords

кістково-м’язова система, остеопороз.

костно-мышечная система, остеопороз.

musculoskeletal system, osteoporosis.

Статтю опубліковано на с. 75-79

 

Євген Павлович Подрушняк (1924–2008), доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік Української академії наук національного прогрессу

18–19 лютого 2016 року в місті Києві на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» відбулася ІХ Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті проф. Є.П. Подрушняка.
З 1961 по 1992 рік Євген Павлович Подрушняк був науковим керівником клінічного відділу вікових змін і захворювань опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України, із 1997 року — віце-президентом Української асоціації остеопорозу, з 1999 року — директором Українського науково-медичного центру проблем остеоартрології. За своє життя Євген Павлович отримав численні нагороди. Зокрема, орден Великої Вітчизняної війни І ступеня у 1985 році, орден «За мужність» та медаль «За відвагу» — у 1994 році, медаль «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» — у 1945 році. Він був не лише талановитим науковцем, а й досвідченим лікарем, якого надзвичайно поважали пацієнти. Колеги Євгена Павловича завжди відзначали його високий професіоналізм, завдячували йому за отриманий досвід.
Конференцію відкрив доктор медичних наук, професор В.В. Поворознюк, який звернувся до учасників із привітанням і розповів про діяльність та життєвий шлях професора Є.П. Подрушняка, акцентував увагу на визначних датах і подіях у науковій діяльності вченого. Академік В.В. Безруков відзначив вагомість проведення таких конференцій для молоді, розповів про видатні заслуги Євгена Павловича перед вітчизняною наукою та медициною.
У конференції взяли участь 24 вітчизняні і зарубіжні молоді науковці, серед них:
1. Арсенідзе Тетяна Олександрівна — аспірант кафедри променевої діагностики ДУ «Харківська медична академія післядипломної освіти», Україна. Тема роботи — «Значення променевих методів дослідження при вивченні структурно-функціонального стану стегнової кістки при дисплазії кульшового суглоба у дітей раннього віку». Науковий керівник — д.м.н., проф. Шармазанова О. П.
2. Гейко Ірина Анатоліївна — аспірант кафедри внутрішньої медицини № 2, Жаркая Анастасія Юріївна, Науменко Наталія Володимирівна — аспіранти кафедри внутрішньої медицини № 1 ДУ «Донецький національний медичний університет ім. М. Горького», м. Лиман, Україна. Тема роботи — «Клініко-патогенетична значущість мікроелементозів при ревматоїдному артриті та остеоартрозі». Наукові керівники — д.м.н., проф. Єрмолаєва М.В., к.м.н., доц. Такташов Г.С. 
3. Дзюбан Любомир Вікторович — студент ІV курсу ДУ «Тернопільський державний медичий університет імені І.Я. Горбачевского», Україна. Тема роботи — «Оcобливості формування кісткової тканини у дітей з гепатобіліарною патологією». Науковий керівник — к.м.н., доц. Кінаш М.І.
4. Задорожна Ірина Василівна — асистент кафедри дитячої стоматології ДУ «Івано-Франківский національний медичний університет», Україна. Тема роботи — «Вплив недостатності та дефіциту вітаміну D на інтенсивність карієсу зубів у дітей, що проживають в гірській зоні Прикарпаття». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В.
5. Єлісєєва Анна Дмитрівна — клінічний ординатор кафедри педіатрії, Кенц Анжеліка Станіславівна, Мордовський Василь Сергійович — студенти VІ курсу факультету педіатрії ДУ «Красноярський державний медичний університет імені професора В.Ф. Войно-Ясенецького», Російська Федерація. Тема роботи — «Клінічні прояви анкілозуючого спондиліту». Наукові керівники — д.м.н., проф. Нікуліна С.Ю., д.м.н., доц. Чернова А.А., к.м.н., асистент Капустіна О.В.
6. Іваник Оксана Семенівна — лікар-ревматолог ревматологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, аспірант ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Тема роботи — «TBS-незалежний показник якості кісткової тканини». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В.
7. Кордубайло Ілля Андрійович — учень 11-А класу, гімназії міжнародних відносин № 323, Леошко Ілля Владиславович — студент VI курсу ДУ «Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця», Україна. Тема роботи — «Структурно-функціональний стан кісткової тканини та 10-річний ризик остеопоротичних переломів у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого атеросклерозу коронарних судин». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В.
8. Кузь Уляна Василівна — асистент кафедри травматології та ортопедії ДУ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна. Тема роботи — «Імуно-патохімічні особливості синдрому ендоінтоксикації при післятравматичному гострому ушкодженні легень». Науковий керівник — д.м.н., проф. Сулима В.С.
9. Мисліборська Ярослава Віталіївна — студентка VI курсу ДУ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна. Тема роботи — «Порівняльна характеристика рухливості суглобів пальців кисті». Науковий керівник — д.м.н., проф. Сулима В.С.
10. Мусієнко Анна Сергіївна — молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Україна. Тема роботи — «Показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини, остеопоротичні переломи у чоловіків української популяції різного віку». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В. 
11. Новошицький Володимир Євгенійович — клінічний ординатор кафедри стоматології ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика», Україна. Тема роботи — «Роль вітаміну D в патогенезі захворювань пародонта та його вплив на організм людини». Науковий керівник — д.м.н., проф. Мазур І.П.
12. Помазан Дар’я Володимирівна — магістр, лікар-інтерн 1-го року, Мікукстс Вікторія Янісівна — аспірант кафедри внутрішньої медицини № 1, Суярко Віталій Дмитрович — студент VI курсу ДУ «Донецький національний медичний університет ім. М. Горького», м. Лиман, Україна. Тема роботи — «Поширеність та перебіг запально-дегенеративних захворювань суглобів, сполучної тканини та системних васкулітів в різних екологічних регіонах». Науковий керівник — д.м.н., проф. Синяченко О.В.
13. Приймич Уляна Ігорівна — молодший науковий співробітник відділення клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Україна. Тема роботи — «Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В. 
14. Рибіна Олена Сергіївна — молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Україна. Тема роботи — «Показники функціонального тестування й вертебрального больового синдрому в жінок різного віку з переломами тіл хребців». Науковий керівник — д.м.н. Григор’єва Н.В.
15. Слободяник Мар’яна Володимирівна — аспірант кафедри стоматології ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика», Україна. Тема роботи — «Структурно-функціональний стан кісткової тканини у людей з захворюваннями тканин пародонта залежно від віку». Науковий керівник — д.м.н., проф. Мазур І.П.
16. Чернацька Ольга Миколаївна — аспірант кафедри сімейної та соціальної медицини ДУ «Медичний інститут Сумського державного університету», Україна. Тема роботи — «Основні аспекти обміну речовин у хворих із остеохондрозом, які мають артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу». Науковий керівник — д.м.н. Деміхова Н.В.
17. Яворська Юлія Вікторівна — аспірант кафедри онкології, променевої діагностики, радіаційної медицини ДУ «Тернопільський державний медичий університет імені І.Я. Горбачевского», Україна. Тема роботи — «Сучасні погляди на оцінку стану кісткової тканини в хворих на лімфому Ходжкіна». Науковий керівник — д.м.н., проф. Жулкевич І.В.
Оцінювали роботи конкурсантів члени журі (д.м.н., проф., акад. НАМНУ Безруков В.В., д.м.н. Григор’єва Н.В., к.м.н. Дзерович Н.І., д.б.н., проф. Кульчицький О.К., д.м.н., проф. Поворознюк В.В., к.ф.н. Поворознюк Р.В., д.м.н., проф. Сулима В.С., д.м.н., проф. Шармазанова О.П.) протягом двох днів з урахуванням наступних критеріїв: оформлення рефератів відповідно до тематики доповіді, виступ українською та англійською мовами. Усі доповіді учасників були надзвичайно цікавими, змістовними та пізнавальними. 
Перше місце в конкурсі посіла Приймич У.І., наукова робота «Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів» (м. Київ, Україна). Друге місце виборола Кузь У.В., наукова робота «Імуно-патохімічні особливості синдрому ендоінтоксикації при післятравматичному гострому ушкодженні легень» (м. Івано-Франківськ, Україна). Третє місце — Яворська Ю.В. з науковою роботою — «Сучасні погляди на оцінку стану кісткової тканини в хворих на лімфому Ходжкіна» (м. Тернопіль, Україна). Наукова робота під назвою «Поширеність та перебіг запально-дегенеративних захворювань суглобів, сполучної тканини та системних васкулітів у різних екологічних регіонах» молодих учених Помазан Д.В., Мікукстс В.Я., Суярко В.Д. (м. Лиман, Україна) здобула призове місце в конкурсі глядацьких симпатій. Серед студентських наукових робіт призове місце посіло дослідження Мислібор-ської Я.В. «Порівняльна характеристика рухливості суглобів пальців кисті». 
Вперше цього року в рамках конференції проводили конкурс на кращу клінічну роботу, присвячений пам’яті відомого лікаря-ортопеда та науковця Орлової О.В. Грамоту здобула Арсенідзе Т.А. з доповіддю під назвою «Значення променевих методів дослідження при вивченні структурно-функціонального стану стегнової кістки при дисплазії кульшового суглоба у дітей раннього віку». 
Всі конкурсанти отримали сертифікати учасників, а переможці були нагороджені грамотами. На думку учасників, конференції такого рівня допомагають їм збагачувати свої знання та удосконалюватись у науковій медичній діяльності, щоб у майбутньому досягати світових вершин у медицині. Професор Поворознюк В.В. запросив молодих учених до участі в X Міжнародній конференції молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвяченій пам’яті професора Є.П. Подрушняка», у 2017 році.

Своїми враженнями від конференції поділилася учасниця, яка виборола одне з призових місць.
Участь у Міжнародній конференції молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» вдалося взяти вже вдруге: в 2013 р. — як студентці VI курсу, в 2016 році — вже як аспірантці. Головною метою участі в цьому заході, безумовно, було отримати кваліфіковану оцінку своїх наукових пошуків та їх результатів, почути думку представників інших спеціальностей. Завдяки тому, що команда журі конкурсу мультидисциплінарна й формат проведення конференції передбачає активне обговорення всіх аспектів кожної наукової роботи, вдалося отримати справді неоціненний досвід, який надалі допомагатиме мені розвиватися в правильному напрямку своїх наукових досліджень. Як і вперше, так і вдруге після участі в конференції головним надбанням вважаю саме той науковий запал і натхнення, які отримала під час перебування в середовищі неповторних, унікальних і прогресивних науковців із досвідом, а також тих, хто щойно обрав свій шлях і вже встиг полюбити свою спеціальність. 
Щиро вдячна проф. Поворознюку В.В. за мистецтво навчати та вміння ділитися своїми знаннями, за прекрасну можливість презентувати свої результати на конкурсі та на II Міжнародному симпозіумі, присвяченому проблемі захворювань кістково-м’язової системи та віку. Також вдячна всім науковим співробітникам відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології, які доклали неабияких зусиль для реалізації цієї конференції. 
Яворська Ю.В.

Similar articles


Back to issue