Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 17, №3, 2016

Back to issue

Вплив вибухової травми на розвиток вторинних вертебробазилярних порушень

Authors: Дибкалюк С.В., Черняк В.А., Мішалов В.Г., Зоргач В.Ю., Рижак І.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 8, м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 19-20

 

Вибухова травма супроводжується виникненням тяжких порушень опорно-рухового апарату, центральної нервової, вегетативної, серцево-судинної системи. Найбільш складним для лікування є формування специфічного больового синдрому на фоні вертебробазилярної недостатності, що призводить до значних психічних страждань хворих.

Мета роботи: визначити роль позиційної компресії хребтової артерії у виникненні протопатичного больового синдрому та можливостей лікування таламічного болю на фоні вертебробазилярних порушень.
Матеріал і методи. Спостереження базується на результатах обстеження та лікування 23 воїнів АТО з наслідками вибухової травми у вигляді симптоматики вертебробазилярних ішемічних порушень на фоні розвинення і посилення таламічного больового синдрому з клінікою каузалгії, симпаталгії, фантомного болю, чутливих змін гіперпатичного характеру, больових спастичних контрактур. Вік хворих дорівнював 34,2 ± 7,3 року (р < 0,05). Інструментальні методи обстеження включали МРТ головного мозку, шийного відділу хребта з артеріографією, МРТ у режимі перфузії, ультразвукову доплерографію артерії головного мозку та магістральних артерій шиї з ортопедичними динамічними пробами.
Результати та їх обговорення. Вираженість вертебробазилярних порушень за шкалою H. Нoffenberth (1990) становила 23,1 ± 2,8 бала (р < 0,01). Больовий синдром за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) був оцінений як 9,2 ± 0,74, р < 0,01. В усіх хворих, за даними проведених інструментальних методів обстеження, була верифікована виражена позиційна екстравазальна компресія хребтової артерії згідно з умовною шкалою компресії, що базується на визначенні кратності змін об’ємного кровотоку в сегменті V1 для крайніх фіксованих ортопедичних положень голови.
Усім хворим було проведено хірургічне лікування з метою екстравазальної декомпресії судинно-нервового комплексу хребтової артерії та відновлення стабільного вертебробазилярного кровотоку. 
За результатами лікування був відзначений регрес вертебробазилярних порушень до 5,4 ± 1,2 бала (р < 0,01) протягом 1–3 місяців за шкалою H. Нoffen-berth (1990) та больового синдрому за ВАШ до 3,1 ± 1,4 бала (р < 0,01) протягом 3–6 місяців.
Висновки. Унаслідок вибухової травми існує імовірність формування умов критичного посилення позиційної компресії хребтової артерії, що може призводити до прогресування вертебробазилірної недостатності, розвинення ішемічних порушень в ділянці таламуса та виникнення протопатичного больового синдрому.

Similar articles

Authors: Герцен Г.І., Дибкалюк С.В., Зоргач В.Ю., Кафедра ортопедії та травматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Київська міська клінічна лікарня № 8
"Тrauma" Том 12, №2, 2011
Date: 2011.10.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Синдром компресії хребтової артерії. Клінічні варіанти, особливості діагностики, принципи хірургічного лікування
Authors: Дибкалюк С.В., Черняк В.А., Герцен Г.І., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Тrauma" Том 13, №3, 2012
Date: 2013.01.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Відновна хірургія при порушеннях статико-динамічних функцій шийного відділу і цервікобрахіальних синдромах
Authors: С.В. Дибкалюк, Г.І. Герцен, В.Ю. Зоргач - Національна медичнаї академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київська міська клінічна лікарня № 8, Київ, Україна
"Тrauma" Том 11, №5, 2010
Date: 2011.08.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Діагностика і хірургічне лікування післятравматичної тунельної компресії хребцевої артерії
Authors: С.В. Дибкалюк, Г.І. Герцен, В.Ю. Зоргач, В.А. Черняк, Г.Г. Білоножкин - Кафедра ортопедії і травматології №1 НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київська міська клінічна лі-карня № 8, Київ, Україна
"Тrauma" Том 10, №2, 2009
Date: 2011.08.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue