Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 3 (23) 2016

Back to issue

Проблеми дефіциту та недостатності вітаміну D в українській та португальській популяціях: основні питання

Authors: Купріненко Н.

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version


Summary

В огляді представлені ключові питання, які розглядалися під час робочого засідання з питань дефіциту та недостатності вітаміну D, організованого та проведеного в м. Лісабон (Португалія) спільними зусиллями професора ендокринології Mário Rui Mascarenhas (медичний факультет Університету Лісабону, Santa Maria Hospital), президента Португальського товариства остеопорозу та метаболічних захворювань кісток (SPODOM — Portuguese Society of Osteoporosis and Bone Metabolic Diseases) Ana Paula Barbosa та президента українського підрозділу EVIDAS (European Vitamin D Association Scientific society), президента Української асоціації остеопорозу професора В.В. Поворознюка.

В обзоре изложены ключевые вопросы, которые рассматривались в ходе рабочего заседания по вопросам дефицита и недостаточности витамина D, организованного и проведенного в г. Лиссабон (Португалия) совместными усилиями профессора эндокринологии Mário Rui Mascarenhas (медицинский факультет Университета Лиссабона, Santa Maria Hospital), президента Португальского общества остеопороза и метаболических заболеваний костей (SPODOM — Portuguese Society of Osteoporosis and Bone Metabolic Diseases) Ana Paula Barbosa и президента украинского подразделения EVIDAS (European Vitamin D Association Scientific society), президента Украинской ассоциации остеопороза профессора В.В. Поворознюка.

Key highlights which were discussed during the Workshop on Vitamin D deficiency and insufficiency, that has been organized and held in Lisbon (Portugal) through the united efforts of Mário Rui Mascarenhas, Professor of Endocrinology at the Medical Faculty of the University of Lisbon, Professor Ana Paula Barbosa, President of the Portuguese Society of osteoporosis and metabolic bone diseases (SPODOM)) and Professor Vladyslav Povoroznyuk, President of the Ukrainian division of EVIDAS, President of the Ukrainian Association of Osteoporosis.


Keywords

вітамін D; хронічні захворювання; дефіцит; недостатність; лікування

витамин D; хронические заболевания; дефицит; недостаточность; лечение

vitamin D; chronic diseases; deficiency; insufficiency; treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles


Back to issue