Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 4 (24) 2016

Back to issue

Центрально-східноєвропейський саміт із захворювань кісткової тканини: зустріч міжнародних експертів

Authors: Н.Куприненко
г. Киев, Украина

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version


Summary

В огляді представлені ключові питання, які розглядалися під час Центрально-східноєвропейського саміту з захворювань кісткової тканини, що відбувся в грудні 2016 року в м. Відень (Австрія).

В обзоре изложены ключевые вопросы, которые рассматривались в ходе Центрально-восточноевропейского саммита по заболеваниям костной ткани, который состоялся в декабре 2016 года в г. Вена (Австрия).

Key highlights which were discussed during the Central and Eastern European summit on bone diseases, that has been held in December, 2016 in Vienna (Austria) are presented in the review.


Keywords

остеопороз; вітамін D; саркопенія, TBS; кісткова тканина; переломи

остеопороз, витамин D; саркопения; TBS; костная ткань; переломы

osteoporosis; vitamin D; sarcopenia; TBS; bone tissue; fractures


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Latest findings in the field of osteoporosis: Ukrainian-Portuguese dialogue
Authors: Купріненко Н. - Видавничий Дім «Заславський», Київ, Україна
"Pain. Joints. Spine." 2 (22) 2016
Date: 2016.08.22
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue