Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 1 (51) 2017

Back to issue

Expert groups’ recommendations, preventive commercial food rations with proven efficacy and nutrients prescribed for patients with essential hypertension and obesity at high cardiovascular risk

Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В огляді висвітлюються питання та перспективи превентивного харчування при гіпертонічній хворобі на тлі аліментарного ожиріння, роль і місце окремих нутрієнтів у дієтах, що рекомендуються пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику з ішемічною хворобою серця, дисліпідеміями, порушеннями вуглеводного та пуринового обмінів. Коментуються американські та українські рекомендації з харчування і модифікації стилю життя, результати багатоцентрових досліджень при гіпертонічній хворобі й ожирінні, європейські дієтичні раціони з доведеною ефективністю (DASH-дієта, Mediterranean Diet, MIND, TLC, дієти Орніша, Polymeal, Omni Heart, клініки Майо, Paleolithic diet, Weight Watchers, дієти LCHF, South Beach, методика MEDFICTS зі скринінгу харчових жирів), особливості їх призначення при гіпертонічній хворобі, ожирінні, цукровому діабеті 2-го типу, атеросклерозі, короткі рекомендації з розширення фізичної активності в даної категорії пацієнтів.

В обзоре рассматриваются вопросы и перспективы превентивного питания при гипертонической болезни на фоне алиментарного ожирения, роль и место отдельных нутриентов в диетах, рекомендованных пациентам с гипертонической болезнью и ожирением высокого кардиоваскулярного риска и ишемической болезнью сердца, дислипидемиями, нарушениями углеводного и пуринового обменов. Комментируются американские и украинские рекомендации по питанию и модификации образа жизни, результаты многоцентровых исследований при гипертонической болезни и ожирении, европейские диетические рационы с доказанной эффективностью (диета DASH, Mediterranean Diet, MIND, TLC, Д. Орниша, диеты Polymeal, Omni Heart, клиники Майо, Paleolithic diet, Weight Watchers, диеты LCHF, South Beach, методика MEDFICTS — скрининг пищевых жиров), особенности их назначения при гипертонической болезни, ожирении, сахарном диабете 2-го типа, атеросклерозе, приводятся краткие рекомендации по расширению физической активности у данной категории пациентов.

This review considers the issues and prospects of the preventive nutrition in the essential hypertension on the background of alimentary obesity, the role and place of certain nutrients in diets recommended for patients with hypertension and obesity at high cardiovascular risk, with ischemic heart disease, dyslipidemia, disturbances of carbohydrate and purine metabolism. The American and Ukrainian guidelines on the diet and lifestyle modification, the results of multicenter researches on hypertension and obesity were commented, as well as the European diets with proven efficacy (DASH diet, Mediterranean diet, TLC, MIND, D. Ornish diet, polymeal, OmniHeart diet, the Mayo Clinic diet, Paleolithic diet, Weight Watchers diet, LCHF diet, South Beach diet, MEDFICTS dietary fat screener), features of their use in hypertension, obesity, diabetes mellitus type 2, atherosclerosis, short recommendations on increased physical activity in these patients.


Keywords

превентивні харчові раціони; рекомендовані нутрієнти; гіпертонічна хвороба; ожиріння; високий кардіоваскулярний ризик

превентивные пищевые рационы; рекомендуемые нутриенты; гипертоническая болезнь; ожирение; высокий кардиоваскулярный риск

preventive nutritional rations; recommended nut­rients; essential hypertension; obesity; high cardiovascular risk


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Наказ МОЗ України від 29.10.2013 року № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20131029_0931.html
2. Наказ МОЗ України від 14.01.2013 № 16 «Методичні рекомендації для лікарів загальної практики — сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130114_0016.html
3. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 року № 384 «Артеріальна гіпертензія». Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, 2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120524_384.html
4. Рекомендації Української асоціації дієтологів хворим з підвищенням АТ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uda.in.ua
5. [No authors listed]. Ornish, Pritikin get Medicare okay for cardiac rehab // Harv. Heart. Lett. — 2010. — Vol. 21(4). — P. 7. 
6. Aaron K.J., Sanders P.W. Role of dietary salt and potas–sium intake in cardiovascular health and disease: a review of the evidence // Mayo Clin. Proc. — 2013. — Vol. 88(9). — P. 987-995.
7. Ando K., Kawarazaki H., Miura K. [et al.]. Report of the Salt Reduction Committee of the Japanese Society of Hypertension. 1. Role of salt in hypertension and cardiovascular diseases // Hypertens. Res. — 2013. — Vol. 36(12). — P. 1009-1019.
8. Atallah R., Filion K.B., Wakil S.M. [et al.]. Long-Term Effects of 4 Popular Diets on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials [Електронний ресурс] // Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes. — 2014. — Режим доступу: http://circoutcomes.ahajournals.org/content/early/2014/11/11/CIRCOUTCOMES.113.000723.abstract?sid=7f366d9b-8730-4e48-9f97-202e90aa886f
9. Azadbakht L., Fard N.R., Karimi M. [et al.]. Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) eating plan oncardiovascular risks among type 2 diabetic patients: a randomized crossoverclinical trial // Diabetes Care. — 2011. — Vol. 34(1). — Р. 55-57.
10. Bavikati V.V., Sperling L.S., Salmon R.D. [et al.]. Effect of comprehensive therapeutic lifestyle changes on prehypertension // Am. J. Cardiol. — 2008. — Vol. 102(12). — P. 1677-80. doi: 10.1016/j.amjcard.2008.08.034.
11. Caminhotto Rde O., Fonseca F.L., Castro N.C. [et al.]. Atkins diet program rapidly decreases atherogenic index of plasma in trained adapted overweight men // Arch. Endocrinol. Metab. — 2015. — Vol. 59(6). — P. 568-71. doi: 10.1590/2359-3997000000106.
12. Chiu S., Bergeron N., Williams P.T. [et al.]. Comparison of the DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diet and a higher-fat DASH diet on blood pressure and lipids and lipoproteins: a randomized controlled trial/Chiu S., Bergeron N., Williams P.T. [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. — 2016. — Vol. 103(2). — P. 341-7. doi: 10.3945/ajcn.115.123281.
13. Dorner T.E., Genser D., Krejs G. et al. Hypertension and nutrition. Position paper of the Austrian Nutrition Society // Herz. — 2013. — Vol. 38(2). — P. 153-162.
14. Eckel R.H. 2013 AHA/ACC Guideline on Lifestyle Mana–gement to Reduce Cardiovascular Risk/Eckel R.H., Jakcic J.M., Ard J.D. еt al. // JACC. — 2013. — Vol. 67, № 25. — Р. 2960-84. 
15. Eilat-Adar S., Sinai T., Yosefy C., Henkin Y. Nutritional recommendations for cardiovascular disease prevention // Nut–rients. — 2013. — Vol. 5(9). — P. 3646-3683.
16. Esposito K., Chiodini P., Maiorino M.I. et al. Which diet for prevention of type 2 diabetes? A meta-analysis of prospective studies // Endocrine. — 2014. — Vol. 47(1). — P. 107-116.
17. Frank A.P. JAMA Patient Page. Dietary Guidelines for Americans-Eat Less Sugar / Frank A.P., Clegg D.J. // JAMA. — 2016. — Vol. 315(11). doi: 10.1001/jama.2016.0968.
18. Gadgil M.D., Appel L.J., Yeung E. [et al.]. The effects of carbohydrate, unsaturated fat, and protein intake on measures of insulin sensitivity: results from the OmniHeart trial // Diabetes Care. — 2013. — Vol. 36(5). — P. 1132-1137.
19. Heilmeyer P., von Bibra H. Diastolic heart failure treated by diet // Dtsch. Med. Wochenschr. — 2016. — Vol. 141(2). — P. 121-4. doi: 10.1055/s-0041-109122. 
20. Hinderliter A.L., Babyak M.A., Sherwood A., Blumenthal J.A. The DASH diet and insulin sensitivity // Curr. Hypertens. Rep. — 2011. — Vol. 13(1). — P. 67-73.
21. Hoffman R. Can the paleolithic diet meet the nutritional needs of older people? [Електронний ресурс] // Maturitas. — 2016. — Режим доступу: pii: S0378-5122(16)30222-5. doi: 10.1016/j.maturitas.2016.09.005. 
22. Hosseinpour-Niazi S., Mirmiran P., Hedayati M., Azizi F. Substitution of red meat with legumes in the therapeutic lifestyle change diet based on dietary advice improves cardiometabolic risk factors in overweight type 2 diabetes patients: a cross-over randomized clinical trial // Eur. J. Clin. Nutr. — 2015. — Vol. 69(5). — P. 592-7. doi: 10.1038/ejcn.2014.228.
23. Hummel S.L., Seymour E.M., Brook R.D. [et al.]. Low-sodium dietary approaches to stop hypertension diet reduces blood pressure, arterial stiffness, and oxidative stress in hypertensive heart failure with preserved ejection fraction // Hypertension. — 2012. — Vol. 60(5). — P. 1200-1206.
24. Levitan E.B., Lewis C.E., Tinker L.F. et al. Mediterranean and DASH diet scores and mortality in women with heart failure: The Women’s Health Initiative // Circ. Heart Fail. — 2013. — Vol. 6(6). — P. 1116-1123. 
25. Lima S.T. Dietary approach to hypertension based on low glycaemic index and principles of DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension): a randomised trial in a primary care service/Lima S.T., da Silva Nalin de Souza B., França A.K., Salgado Filho N., Sichieri R. // Br. J. Nutr. — 2013. — Vol. 110(8). — P. 1472-1479.
26. Madigan C.D., Daley A.J., Lewis A.L. [et al.]. Which weight-loss programmes are as effective as Weight Watchers(R): non-inferiority analysis // Br. J. Gen. Pract. — 2014. — Vol. 64(620). — P. e128-36. doi: 10.3399/bjgp14X677491.
27. Massimo F. Piepoli, Arno W. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw106 2315-2381 
28. Marcason W. What Are the Components to the MIND Diet? // J. Acad. Nutr. Diet. — 2015. — Vol. 115(10). — P. 1744. doi: 10.1016/j.jand.2015.08.002. 
29. Martinez-Gonzalez M.A., Martin-Calvo N. Mediterranean diet and life expectancy; beyond olive oil, fruits, and vegetables // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. — 2016. — Vol. 9(6). — P. 401-407.
30. Medina-Remón A., Vallverdú-Queralt A., Arranz S. [et al.]. Gazpacho consumption is associated with lower blood pressure and reduced hypertension in a high cardiovascular risk cohort. Cross-sectional study of the PREDIMED trial // Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. — 2013. — Vol. 23(10). — P. 944-952. 
31. Mochari H., Gao Q., Mosca L. Validation of the MEDFICTS dietary assessment questionnaire in a diverse population // J. Am. Diet Assoc. — 2008. — Vol. 108(5). — P. 817-22. doi: 10.1016/j.jada.2008.02.021.
32. Molitor J., Brown I.J., Chan Q. [et al.]; INTERMAP Research Group. Blood pressure differences associated with Optimal Macronutrient Intake Trial for Heart Health (OMNIHEART)-like diet compared with a typical American Diet // Hypertension. — 2014. — Vol. 64(6). — P. 1198-1204.
33. Moore-Schiltz L. Dietary intake of calcium and magnesium and the metabolic syndrome in the National Health and Nutrition Examination (NHANES) 2001–2010 data / Moore-–Schiltz L., Albert J.M., Singer M.E. et al. // Br. J. Nutr. — 2015. — Vol. 114(6). — P. 924-935.
34. Ooi E.M., Lichtenstein A.H., Millar J.S. [et al.]. Effects of Therapeutic Lifestyle Change diets high and low in dietary fish-derived FAs on lipoprotein metabolism in middle-aged and elderly subjects // J. Lipid. Res. — 2012. — Vol. 53(9). — P. 1958-67. doi: 10.1194/jlr.P024315.
35. Park Y.M., Steck S.E., Fung T.T. [et al.]. Mediterranean diet, Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) style diet, and metabolic health in U.S. adults [Електронний ресурс] // Clin. Nutr. — 2016. — Режим доступу: S0261-5614(16)30217-5. doi: 10.1016/j.clnu.2016.08.018. 
36. Root M.M., Dawson H.R. DASH-like diets high in protein or monounsaturated fats improve metabolic syndrome and calculated vascular risk // Int. J. Vitam. Nutr. Res. — 2013. — Vol. 83(4). — P. 224-231.
37. Roussell M.A., Hill A.M., Gaugler T.L. [et al.]. Effects of a DASH-like diet containing lean beef on vascular health // J. Hum. Hypertens. — 2014. — Vol. 28(10). — P. 600-605. 
38. Salehi-Abargouei A., Maghsoudi Z., Shirani F., Azadbakht L. Effects of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)-style diet on fatal or nonfatal cardiovascular disea–ses — incidence: a systematic review and meta-analysis on observational prospective studies // Nutrition. — 2013. — Vol. 29(4). — P. 611-618. 
39. Schwingshackl L., Hoffmann G. Diet quality as assessed by the Healthy Eating Index, the Alternate Healthy Eating Index, the Dietary Approaches to Stop Hypertension score, and health outcomes: a systematic review and meta-analysis of cohort stu–dies // J. Acad. Nutr. Diet. — 2015. — Vol. 115(5). — P. 780-800.
40. Shirani F., Salehi-Abargouei A., Azadbakht L. Effects of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on some risk for developing type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis on controlled clinical trials // Nutrition. — 2013. — Vol. 29(7–8). — P. 939-947.
41. Valente E.A., Sheehy M.E., Avila J.J. [et al.]. The effect of the addition of resistance training to a dietary education intervention on apolipoproteins and diet quality in overweight and obese older adults // Clin. Interv. Aging. — 2011. — Vol. 6. — P. 235-241.
42. Wenhold F.A., MacIntyre U.E., Rheeder P. Reliabili–ty and validity of a modified MEDFICTS dietary fat screener in South African schoolchildren are determined by use and outcome measures // J. Acad. Nutr. Diet. — 2014. — Vol. 114(6). — P. 870-80. doi: 10.1016/j.jand.2014.01.005.
43. Wexler R., Pleister A., Raman S.V., Borchers J.R. Therapeutic lifestyle changes for cardiovascular disease // Phys. Sportsmed. — 2012. — Vol. 40(1). — P. 109-115.
44. WGO Global Guideline Obesity, © World Gastroenterology Organization, 2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/obesity-russian-2009.pdf
45. Whayne T.F. Jr, Maulik N. Nutrition and the healthy heart with an exercise boost // Can. J. Physiol. Pharmacol. — 2012. — Vol. 90(8). — P. 967-976.
46. Willcox D.C., Scapagnini G., Willcox B.J. Healthy aging diets other than the Mediterranean: a focus on the Okinawandiet // Mech. Ageing Dev. — 2014. — Vol. 136–137. — P. 148-162.

Similar articles

Current Views on Therapeutic and Preventive Nutrition and the Most Effectivenes European Diet in Metabolic Syndrome and Its Components
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Божко В.В., Щенявська О.М. - ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
International journal of endocrinology 4 (76) 2016
Date: 2016.08.29
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

"News of medicine and pharmacy" 5 (613) 2017
Date: 2017.05.30
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Lifestyle modification and dietary nutrition in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus: recommendations of European consensus and the facts of life (literature review)
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В., Юшко К.О., Щенявська О.М.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018
Date: 2018.06.19
Categories: Cardiology, Endocrinology, Dietetics
Sections: Specialist manual
Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись?
Authors: Волошина І.М., Кривенко В.І., Дейнега В.Г.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Hypertension" 5 (49) 2016
Date: 2016.12.07
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue