Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 5 (613) 2017

Back to issue

Професор Л.Є. Пелех — фундатор нейрореабілітації в Україні

Authors: Сіделковський О.Л.
к.м.н., лікар-невролог вищої категорії, директор клініки сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна
Макареня В.В.
к.м.н., доцент, м. Київ, Україна

Sections: Нistory of medicine

print version

В останній день цьогорічного травня минає 90 років із дня народження професора Леоніда Євстафійовича Пелеха — завідуючого першою в колишньому Союзі кафедрою нейрореабілітації, відкритою в 1969 році в Київському інституті вдосконалення лікарів (нині — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України).
Саме ця людина стояла біля витоків нового функціонального напряму лікування пацієнтів неврологічного й нейрохірургічного профілю. Народився Леонід Євстафійович 31 травня 1927 року в селі Великі Межирічі Корецького району Рівненської області, де його батько працював фельдшером і мав велику повагу серед мешканців усього району.
Авторитет батька, професійна компетенція та людяність були для його сина могутнім мотиваційним стимулом добре навчатися в школі, щоб вступити до медичного інституту й обрати професію лікаря.
Після закінчення навчання у Станіславському (нині — Івано-Франківському) медичному інституті та проходження клінічної ординатури при кафедрі неврології Леонід Євстафійович остаточно вирішує поглиблювати знання в цій галузі медицини, що тоді було можливо зробити лише за умов роботи у профільних медичних спеціалізованих навчальних закладах міста Києва.
І ось у 1953 р. він вступив до клінічної ординатури Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії й зарекомендував себе здібним хірургом, що має схильність до наукових досліджень.
Щоденна кропітка праця у відділенні хірургії судин головного мозку цього поважного медичного закладу дозволила Л.Є. Пелеху оволодіти передовими на той час методами діагностики та хірургічного лікування пацієнтів із патологією магістральних судин голови.
Він проводив прийом хворих, робив ангіографічне обстеження, оперував терміново пацієнтів, які надійшли у відділення, а потім доглядав за ними та надавав рекомендації, як пристосуватися до фізично активного життя без сторонньої допомоги.
Накопичений та узагальнений ним матеріал проведених досліджень та спостережень дозволив у 1960 році захистити кандидатську дисертацію, а потім упродовж двох років працювати в Ємені, досконало оволодіти англійською мовою та надавати консультативну допомогу населенню цієї країни.
Повернувшись із відрядження, Л.Є. Пелех із 1963 року працює керівником відділу хірургії судин головного мозку та продовжує інтенсивно займатися науковими дослідженнями, результатами яких став захист у 1969 р. докторської дисертації «Тромбози і стенози сонних артерій різної етіології (етіологія, особливості клініки, принципи хірургічного лікування)».
Зазначимо, що Леонід Євстафійович мав неабиякий досвід використання немедикаментозних засобів відновлення рухових функцій, таких як ЛФК, фізіотерапія, і це стало в пригоді, коли йому запропонували очолити щойно створену в Київському інституті удосконалення лікарів кафедру реабілітації, до речі,  першу в СРСР.
Так розпочався новий етап життя і творчої наукової діяльності молодого професора Л.Є. Пелеха разом із колективом ентузіастів-лікарів, які мали фізкультурну й медичну освіту та досвід практичної роботи з пацієнтами неврологічного й нейрохірургічного профілю.
Чудово розуміючи, що успішна робота кафедри неможлива без вивчення зарубіжних досягнень у галузі реабілітації, професор Л.Є. Пелех налагоджує співпрацю та наукові зв’язки з колегами з країн соціалістичного табору та капіталістичних країн.
За спогадами доцента Г.І. Романова, який працював на кафедрі з перших днів її заснування та відповідав за створення навчально-методичного дизайну, кафедра добилася статусу Всесоюзного центру підготовки реабілітологів у форматі курсової спеціалізації неврологів та нейрохірургів не тільки на власній базі, а й на виїзних циклах в інших інститутах підвищення кваліфікації лікарів.
За 25-річний період завідування кафедрою професором Л.Є. Пелехом викладачами та співпрацівниками Всесоюзного центру під його керівництвом було захищено 20 кандидатських та 1 докторська дисертація, він автор 268 наукових праць, 23 винаходів та патентів на нові методи лікування, 7 методичних рекомендацій, співавтор монографії.
Щодо характерологічних та психофізичних рис професора Л.Є. Пелеха вважаємо доцільним навести цитату зі спогадів нинішнього президента Національної академії медичних наук професора Віталія Цимбалюка, який багато років був близько знайомим з Леонідом Євстафійовичем: «Перше, що впадало в очі при зустрічі з ним, — його високий зріст, світло-русяве волосся, що відтінювало високе чоло, а світло-зелені допитливі очі вдивлялися у співбесідника. Міцне рукостискання при зустрічах свідчило про його гарну фізичну форму. Професору були притаманні працьовитість та доброзичливість. Але головне — це його безвідмовність і готовність допомогти всім, особливо своїм землякам із Рівненщини, які зверталися до нього не тільки з питань нейрохірургії, а абсолютно з усією патологією. Тисячі земляків із вдячністю згадують доброго професора, який їм або їхнім близьким зберіг життя і здоров’я».
Сучасна генерація лікарів, що пройшла та проходить курсову спеціалізацію на кафедрі нейрореабілітації, щоразу зустрічається з висококомпетентними науковцями-педагогами, які сумлінно зберігають і примножують спадщину професора Леоніда Євстафійовича Пелеха.

Bibliography

1. Історія української нейрохірургії в портретах / Віталій Іванович Цимбалюк. — К.: Фенікс, 2014. — 232 с.
 
2. Отделение черепно-мозговой травмы / Педаченко Г.А., Педаченко Е.Г., Белошицкий В.В. // Український нейрохірургічний журнал. — 2000. — № 4. — С. 60-70.
 
3. 160 років Національному медичному університету імені О.О. Богомольця / За ред. акад. НАН та НАМНУ Гончарука Є.Г. — К.: Століття, 2011. — 367 с.  

Similar articles

Authors: С.М. Віничук, д.м.н., професор, зав. кафедрою нервових хвороб, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 4(10) 2008
Date: 2008.11.04
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Therapy
Sections: Нistory of medicine

Back to issue