Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" 5 (613) 2017

Место L-орнитина-L-аспартата в лечении хронических вирусных гепатитов
Authors: Голубовская О.А.
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, главный внештатный инфекционист МЗ Украины, г. Киев, Украина

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Сучасні принципи комбінованого застосування антиаритмічних препаратів при резистентних порушеннях ритму серця
Authors: Денесюк В.І.
д.м.н., професор, академік АН вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3
Денесюк О.В.
к.м.н., доктор філософії, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Sections: Specialist manual
Виникнення амбулаторної медичної допомоги
Authors: Літвак А.І.
к.м.н., доцент Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Sections: Нistory of medicine
Этюды истории классической неврологии
Authors: Сиделковский Алексей Леонович
директор клиники современной неврологии «Аксимед», кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории
Догузов Василий Дмитриевич
заведующий научно-методическим отделом Национального музея медицины Украины МЗ Украины, координатор EAMHMS по Центральной и Восточной Европе

Sections: Нistory of medicine
Нові підходи до стандартів якості надання медичної допомоги та їх можливі юридично-правові наслідки (роз’яснення основних змін, що стосуються кожного медичного працівника України, за наказами МОЗ і законопроектами)
Authors: Сенюта І.Я.
завідувач кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, адвокат, президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», кандидат юридичних наук, доцент

Sections: Specialist manual
Причины антибиотикорезистентности, пути ее преодоления и рациональная антибиотикотерапия при перитоните
Authors: Беляева О.А., Кароль И.В., Крыжевский Е.Е., Балинская М.И.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці
Authors: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Спорт и здоровье
Authors: Апанасенко Г.Л.
д.м.н., профессор

Sections: In the first person
Письма с заграничной больничной койки
Authors: Борис Пухлик
профессор, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Sections: In the first person
Професор Л.Є. Пелех — фундатор нейрореабілітації в Україні
Authors: Сіделковський О.Л.
к.м.н., лікар-невролог вищої категорії, директор клініки сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна
Макареня В.В.
к.м.н., доцент, м. Київ, Україна

Sections: Нistory of medicine
У истоков японского чуда
Authors: Берсенев В.А.
заслуженный врач Украины, г. Киев, Украина

Sections: In the first person
Кому праздник, кому слезы
Authors: Люлько О.М.
авиационный врач, кандидат медицинских наук, член Союза журналистов Украины

Sections: Specialist manual