Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 5 (613) 2017

Back to issue

Анемія і хвороба нирок у дітей

Національний інформаційний центр клінічних настанов 

Резюме рекомендацій NGC: 2016

Гематологічні настанови 

Модуль 6. Неонатологія та педіатрія

 

Основні рекомендації

Хвороби нирок (ЕСА (еритропоетинстимулюючі агенти) із залізом та без нього)
У пацієнтів дитячого віку із хронічною хворобою нирок з метою досягнення низького чи помірного цільового значення гемоглобіну після оцінки ризиків та переваг для кожного пацієнта може бути використана терапія ЕСА для уникнення переливання еритроцитарної масиа–с.
У дорослих пацієнтів із хронічною хворобою нирок терапія ЕСА для досягнення цільового рівня гемоглобіну > 130 г/л не рекомендується через підвищення захворюваності; тому доцільно використовувати цей рівень також і для педіатричних пацієнтіва (практичний момент).
Використання ЕСА менш ефективне в пацієнтів із хронічною хворобою нирок, які мають абсолютний чи функціональний дефіцит залізаа (практичний момент).
Там, де ЕСА показані для лікування чи профілактики анемії в новонароджених і дітей, вони повинні поєднуватись із терапією залізома (практичний момент)

аДивись резюме NGC з рекомендацій NBA «Гематологічна настанова» (Модуль 3. Медичний).
bКерівництво KDIGO рекомендує цільовий рівень гемоглобіну 110–120 г/л для пацієнтів дитячого віку і відзначає доцільність індивідуалізації терапії ЕСА, оскільки в деяких пацієнтів може бути покращення якості життя при вищій концентрації гемоглобіну (див. резюме клінічних рекомендацій KDIGO з управління анемією при хронічній хворобі нирок від NGC).
cКерівництво Національного інституту охорони й соціального захисту (NICE) рекомендує цільовий рівень гемоглобіну 100–120 г/л для дітей віком 2 роки і старше, а також 95–115 г/л — для дітей віком до 2 років (що відображає більш низький нормальний діапазон у цій віковій групі) (див. резюме клінічних рекомендацій NICE з управління анемією при хронічній хворобі нирок від NGC).

Переклад:  Іванова  М.Д,  к.м.н.;  

редакція: Пиріг Л.А., проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України

Пройти тестовое задание к симпозиумуBack to issue