Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 9 (621) 2017

Back to issue

Професор І.І. Кутько: життєвий шлях та наукова спадщина (до 80-річчя з дня народження)

Authors: Петрюк О.П.(1, 2), Петрюк П.Т.(3), Сосін І.К.(4)
1 - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
2 - КЗОЗ «Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» (Сабурова дача), м. Харків, Україна
3 - Харківський міський благодійний фонд психосоціальної реабілітації осіб із проблемами психіки, м. Харків, Україна
4 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Memory pages

print version

Пам’ять людей — це непомітний слід
тієї борозни, що кожен з нас залишає
в лоні нескінченності.
Е. Ренан
Ігор Іванович Кутько — відомий вітчизняний психіатр, талановитий представник харківської психіатричної школи, головний науковий співробітник ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти (АН ВО) України, завідувач наукового відділу ДУ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», віце-президент громадської організації «Всеукраїнська професійна психіатрична ліга», зональний представник у країнах Східної Європи Всесвітньої психіатричної асоціації (ВПА) (1997–2001), лауреат конкурсу імені академіка НАН України В.П. Протопопова, дійсний член Нью-Йоркської академії ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

Список літератури знаходится в редакції

Similar articles

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
Authors: Пашковський В.М. - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
International neurological journal 5 (83) 2016
Date: 2016.10.21
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Стан науково-дослідної діяльності в галузі психіатрії у вищих навчальних закладах України за період 2010–2012 рр. та I півріччя 2013 р.
Authors: Пінчук І.Я. – Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України; Богачев Р.М., Осійчук М.С. – Міністерство охорони здоров’я України, м. Київ; Шум С.С., Суховій О.О. – Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2014
Date: 2014.04.15
Categories: Psychiatry
Sections: Specialist manual
State Institution «Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the NAMS of Ukraine»
Authors: Maruta N.O. - Deputy Director of the State Institution "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology NAMS of Ukraine" for scientific work, head of neuroses and borderline states, Honorary Scientist and Technician of Ukraine, MD, professor
International neurological journal 8 (78) 2015
Date: 2016.02.18
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue