Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Газета "Новини медицини та фармації" 9 (621) 2017

Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Автори: Кожухов С.М., Пархоменко О.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці: у фокусі гастро- та нефротоксичність
Автори: Марушко Ю.В., Вільянська О.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості корекції невротичних станів Нейроплантом WS 5570 (St. John’s Wort) у пацієнтів із депресивними розладами в практиці сімейного лікаря
Автори: Матвієць Л.Г., к.м.н., Сельська М.Р., лікар-інтерн
Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги,
Національна медична академія імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
«Конча-Заспа» — обитель оздоровления, общественного здоровья, реабилитации (юбилейные заметки)
Автори: Трахтенберг И.М., академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии Украины
Розділи: Медичні форуми
Медицина запорозького козацтва: огляд літератури
Автори: Тищенко О.В., заступник директора, КУ «Обласна наукова медична бібліотека» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Розділи: Історія медицини
Истоки современной неврологии
Автори: Сиделковский Алексей Леонович, - директор клиники современной неврологии «Аксимед», кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории
Догузов Василий Дмитриевич - заведующий научно-методическим отделом Национального музея медицины Украины МЗ Украины, координатор EAMHMS по Центральной и Восточной Европе

Рубрики: Неврологія
Розділи: Історія медицини
Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Автори: Генделека Г.Ф.(1), Генделека А.Н.(2)
1 - Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
2 - КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5», г. Одесса, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Гельминтозы: современный взгляд на терапию
Автори: Бодня Е.И., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующая кафедрой медицинской паразитологии и тропических болезней
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, г. Харьков, Украина

Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Автори: Денесюк В.І., д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В., к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Письма с заграничной больничной койки
Автори: Борис Пухлик, профессор
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Розділи: Від першої особи
Професор І.І. Кутько: життєвий шлях та наукова спадщина (до 80-річчя з дня народження)
Автори: Петрюк О.П.(1, 2), Петрюк П.Т.(3), Сосін І.К.(4)
1 - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
2 - КЗОЗ «Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» (Сабурова дача), м. Харків, Україна
3 - Харківський міський благодійний фонд психосоціальної реабілітації осіб із проблемами психіки, м. Харків, Україна
4 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Розділи: Сторінки пам'яті