Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" 9 (621) 2017

Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Authors: Кожухов С.М., Пархоменко О.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ

Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці: у фокусі гастро- та нефротоксичність
Authors: Марушко Ю.В., Вільянська О.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особливості корекції невротичних станів Нейроплантом WS 5570 (St. John’s Wort) у пацієнтів із депресивними розладами в практиці сімейного лікаря
Authors: Матвієць Л.Г., к.м.н., Сельська М.Р., лікар-інтерн
Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги,
Національна медична академія імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
«Конча-Заспа» — обитель оздоровления, общественного здоровья, реабилитации (юбилейные заметки)
Authors: Трахтенберг И.М., академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии Украины
Sections: Medical forums
Медицина запорозького козацтва: огляд літератури
Authors: Тищенко О.В., заступник директора, КУ «Обласна наукова медична бібліотека» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Sections: Нistory of medicine
Истоки современной неврологии
Authors: Сиделковский Алексей Леонович, - директор клиники современной неврологии «Аксимед», кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории
Догузов Василий Дмитриевич - заведующий научно-методическим отделом Национального музея медицины Украины МЗ Украины, координатор EAMHMS по Центральной и Восточной Европе

Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Authors: Генделека Г.Ф.(1), Генделека А.Н.(2)
1 - Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
2 - КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5», г. Одесса, Украина

Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Гельминтозы: современный взгляд на терапию
Authors: Бодня Е.И., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующая кафедрой медицинской паразитологии и тропических болезней
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, г. Харьков, Украина

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Authors: Денесюк В.І., д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В., к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Sections: Specialist manual
Письма с заграничной больничной койки
Authors: Борис Пухлик, профессор
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Sections: In the first person
Професор І.І. Кутько: життєвий шлях та наукова спадщина (до 80-річчя з дня народження)
Authors: Петрюк О.П.(1, 2), Петрюк П.Т.(3), Сосін І.К.(4)
1 - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
2 - КЗОЗ «Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» (Сабурова дача), м. Харків, Україна
3 - Харківський міський благодійний фонд психосоціальної реабілітації осіб із проблемами психіки, м. Харків, Україна
4 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Memory pages