Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 18, №5, 2017

Back to issue

Вітаємо з ювілеєм професора Миколу Олексійовича Коржа!

12 серпня 2017 року відзначив свою 70-ту річницю заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Микола Олексійович Корж.
Микола Олексійович народився у Харкові. В 1971 році закінчив Харківський державний медичний інститут. Проходив навчання у клінічній ординатурі, після закінчення якої працював у Харківському інституті удосконалення лікарів (ХІУЛ) асистентом (1973–1978), доцентом (1978–1987). З 1989 до 1995 року обіймав посаду проректора з наукової роботи ХІУЛ. З 1996 року займає посаду директора ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».
За ініціативою М.О. Коржа в структурі інституту створені підрозділи з онкології опорно-рухової системи, малоінвазивної хірургії хребта, відділення трансплантології та бойової травми, розгорнуті перспективні фундаментальні й прикладні дослідження з патології хребта.
Професор Корж — видатний ортопед-травматолог, який присвятив майже 45 років науковій діяльності. Він талановитий учений, хірург, організатор медичної науки та охорони здоров’я, відомий не тільки в Україні, але й за її межами. 
Пріоритетом його наукових досліджень завжди була розробка фундаментальних і теоретичних аспектів реконструктивно-відновлювальної хірургії хребта, репаративної регенерації кісткової тканини, лікування травм та захворювань опорно-рухової системи. Під керівництвом М.О. Коржа обґрунтовано, розроблено і впроваджено в практику багато нових способів лікування хворих і технологій хірургічних втручань для лікування травм і дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та суглобів, кісткової онкології і остеопоротичних уражень скелета, за що в 1994 році йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Найбільш вагомим напрямком наукової діяльності Коржа є дослідження проблем патології хребта, які не мають аналогів в Україні. Харківська школа вертебрологів, одним із засновників якої є професор М.О. Корж, широко відома в світі.
У 2008 році Микола Олексійович за участь у виконанні програми «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта» удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Ця програма була спрямована на наукове обґрунтування, розробку, удосконалення та впровадження в практику закладів охорони здоров’я України новітніх хірургічних технологій лікування, більшість з яких не має аналогів у світі.
Впровадження таких технологій створює умови для нових підходів у лікуванні хворих. Розроблені та впроваджені у серійне виробництво комплекти інструментів «МОСТ» та «МОСТ-2» для корекції і стабілізації грудного та поперекового відділів хребта, оригінальні фіксатори для хірургічних втручань на шийному відділі хребта «Діамант», полісегментарна конструкція для хірургічного лікування ювенільного сколіозу, що не заважає росту хребта, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України. Розроблені оригінальні технології лікування отримали міжнародне визнання багатьох учених, зокрема США та Європи.
Одним із пріоритетних напрямків роботи наукової установи, яку очолює М.О. Корж, є використання нових біосумісних матеріалів у травматології та ортопедії, у тому числі імплантатів із різних видів кераміки, сапфіру, вуглецю тощо. Під керівництвом Миколи Олексійовича у цьому напрямку проведена дуже важлива і кропітка робота. Розроблені та впроваджені в клінічну практику нові оригінальні імплантати, отримано дозволи на їх використання, налагоджено їх промислове виробництво. Це сапфірові пари тертя ендопротезів, функціональні стрижневі компресійно-дистракційні апарати, індивідуальні ендопротези для заміщення дефектів кісток і суглобів усіх сегментів опорно-рухової системи у пацієнтів з онкологічними захворюваннями та багато інших розробок. 
Науковий здобуток М.О. Коржа становить близько 650 наукових праць, серед яких 38 монографій, довідників і підручників, 108 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Протягом 10 років Микола Олексійович проводив активну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів як член експертної ради ДАК України. Декілька років працював позаштатним головним спеціалістом МОЗ України. З 1987 року він очолює кафедру ортопедії та травматології Харківської медичної академії післядипломної освіти, яка стала базовою в країні за спеціальністю «дитяча ортопедія та травматологія». Під його керівництвом виконано 13 докторських і 28 кандидатських дисертацій, що дозволяє говорити про значний вклад у сучасну вітчизняну школу ортопедії та травматології.
Професор М.О. Корж тривалий час очолював ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів» (UAOST). За його ініціативи UAOST увійшла до Європейської федерації асоціацій ортопедів та травматологів (EFORT). Микола Олексійович Корж — один із засновників і віце-президент Об’єднання громадян з інструментальної та малоінвазивної хірургії хребта (ISMISS), членами якого є ортопеди та нейрохірурги всіх областей України. За ініціативи ISMISS, а також підтримки відомих міжнародних наукових товариств у Харкові проведено 15 міжнародних симпозіумів з актуальних питань хірургії хребта за участю видатних фахівців багатьох країн світу. 
Професор Корж — віце-президент Української асоціації остеопорозу, Товариства українсько-німецьких ортопедів-травматологів, голова вченої спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, головний редактор фахового журналу «Ортопедия, травматология и протезирование», член редакційних рад спеціалізованих журналів України, Росії та Польщі.
За наукові досягнення в галузі інноваційних наукових розробок та організаційну діяльність М.О. Корж неодноразово нагороджений відзнаками різного рівня, серед яких почесні грамоти Верховної ради, НАМН та МОЗ України, Харківської обласної держадміністрації тощо. Микола Олексійович удостоєний ордена князя Володимира ІІ ступеня та ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
До свого ювілею Микола Олексійович підійшов сповненим сил, творчих задумів і планів. Сердечно вітаємо з ювілеєм і бажаємо міцного здоров’я, дов-гих років життя, невичерпної творчої енергії та успіхів у подальшій роботі.   

Similar articles


Back to issue